Δικηγόρος εργατολόγος, δικηγόρος εργατικό δίκαιο, έμπειρος δικηγόρος για εργατικά θέματα, εργατικής νομοθεσίας και ζητήματα που άπτονται του εργατικού δικαίου. Δικηγόρος εξειδικευμένος για αποζημίωση από δεδουλευμένα.