Δικηγόρος Εμπορικού δικαίου σε θέματα εμπορίου, ζητήματα τίτλων, επωνυμίας και σήματος επιχείρησης. Ο δικηγόρος μας αναλαμβάνει και έχει εξειδίκευση επίσης σε θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ζητήματα χρηματιστηρίου, αξιογράφων και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Δικηγόρος εμπορικό δίκαιο, δικηγόρος εμπορικού δικαίου, εμπειρία στο εμπορικό δίκαιο. Καταχώρηση εμπορικού σήματος, κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

 

Πλήρης κάλυψη από έμπειρο δικηγόρο εμπορικού δικαίου - Δικηγόρος εμπορικό Δίκαιο Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.