Δικηγόρος Αστικό Δίκαιο - Δικηγόρος Αστικού Δικαίου - Εμπειρία και εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο

 

Εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο σε Θέματα συμβουλευτικά Αστικού Δικαίου καθώς και σε ζητήματα που καταλήγουν αναπόφευκτα στο δικαστήριο. Σε ανοιχτή επικοινωνία με το Δίκτυο των δικηγόρων που έχει αναπτύξει η τράπεζα νομικών πληροφοριών κώδικας. Όλα τα ζητήματα που αφορούν σε ακίνητη περιουσία σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, μισθώσεις, πώληση, αδικοπραξίες και αποζημιώσεις. Ο δικηγόρος μας έχει εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο και αναλαμβάνει πλήρως Κάθε θέμα που εμπίπτει στο αντικείμενο του αστικού δικαίου. Επίσης ο δικηγόρος αστικού δικαίου αναλαμβάνει υποθέσεις οικογενειακές πάντοτε με διακριτικότητα  και ζητήματα κληρονομικά. Ζητήματα διαζυγίου, διατροφής και επιμέλειας τέκνου. Όλη η ύλη του αστικού δικαίου υπό την εποπτεία του δικηγόρου με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο. Βρισκόμαστε στον χώρο από το 1967. Ονοματοδοσία, Επικοινωνίας με τέκνο, επιμέλειας αλλά και γονικής μέριμνας, συν επιμέλειας. Ζητήματα ενοχικού δικαίου, ο δικηγόρος δίπλα σας. Αναλαμβάνουμε επίσης κάθε ζήτημα που εμπίπτει σε αντικείμενο των συμβάσεων εργασίας, ο δικηγόρος μας επίσης αναλαμβάνει θέματα συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθώς και συμβάσεις αγοράς ακινήτων, μισθώσεις κινητών, μισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις έργου, προσημείωση, ενέχυρο, υποθήκη. Διεκδίκηση αποζημίωσης από τον δικηγόρο Αστικού Δικαίου. Εφόσον επιθυμείτε συνεργασία μαζί μας, θα το παλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νομικός Σύμβουλος Αστικού Δικαίου Δίπλα σας.

 

 

50 χρόνια συνεχούς παρουσίας και πάντοτε στο πλευρό σας - Υπό την Εποπτεία της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών Κώδικας (1967-2016)

 

 

Επικοινωνία: στο info@kwdikas.gr

Ή στο Τηλ. 6945 261 828

Ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας πατώντας εδώ

 

Με Εκτίμηση

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ