Δικηγόρος Αστικό Δίκαιο - Δικηγόρος Αστικού Δικαίου - Εμπειρία και εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο - Δείτε την λίστα που ακολουθεί:

 

Εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο και σε Θέματα συμβουλευτικά Αστικού Δικαίου καθώς και σε ζητήματα που καταλήγουν αναπόφευκτα στο δικαστήριο. Σε ανοιχτή επικοινωνία με το Δίκτυο των δικηγόρων που έχει αναπτύξει η τράπεζα νομικών πληροφοριών κώδικας. Όλα τα ζητήματα που αφορούν σε ακίνητη περιουσία σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, μισθώσεις, πώληση, αδικοπραξίες και αποζημιώσεις. Οι δικηγόροι έχουν εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο και αναλαμβάνουν πλήρως Κάθε θέμα που εμπίπτει στο αντικείμενο του αστικού δικαίου. Επίσης ο δικηγόρος αστικού δικαίου αναλαμβάνει υποθέσεις οικογενειακές πάντοτε με διακριτικότητα  και ζητήματα κληρονομικά. Ζητήματα διαζυγίου, διατροφής και επιμέλειας τέκνου. Όλη η ύλη του αστικού δικαίου υπό την εποπτεία του δικηγόρου με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο. Βρισκόμαστε στον χώρο από το 1967. Ονοματοδοσία, Επικοινωνίας με τέκνο, επιμέλειας αλλά και γονικής μέριμνας, συν επιμέλειας. Ζητήματα ενοχικού δικαίου, ο δικηγόρος δίπλα σας. Αναλαμβάνουμε επίσης κάθε ζήτημα που εμπίπτει σε αντικείμενο των συμβάσεων εργασίας, ο δικηγόρος μας επίσης αναλαμβάνει θέματα συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθώς και συμβάσεις αγοράς ακινήτων, μισθώσεις κινητών, μισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις έργου, προσημείωση, ενέχυρο, υποθήκη. Διεκδίκηση αποζημίωσης από τον δικηγόρο Αστικού Δικαίου. Εφόσον επιθυμείτε συνεργασία μαζί μας, θα το παλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νομικός Σύμβουλος Αστικού Δικαίου Δίπλα σας. Δικηγορος κληρονομικού δικαίου, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου, ενοχικού δικαίου και όλων των επιμέρους κλάδων αστικού δικαίου.

Δικηγόρος αστικό, δικηγόρος κληρονομικό δίκαιο, δικηγόρος ενοχικό δίκαιο, δικηγόρος εμπράγματο. 

 


ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Δικηγόρος Πειραιώς - Δικηγόρος Πειραιά

Μιχαλαίνας Χρήστος Β.

Δικηγόρος

Καραϊσκου 123 Πειραιάς

185 35 Αττική

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945 261 828Δικηγόρος Πειραιώς - Δικηγόρος Νίκαια

Καπούνη Ν. Σταυρούλα

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Νίκαια - Γρηγορίου Λαμπράκη 47

Αθήνα - Λάμπρου Κατσώνη 36 α'

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

210 4965009

6977 777 571Δικηγόρος Αθηνών - Δικηγόρος Νέα Ιωνία

Γιουλούντας Στέλιος

Τριανταφύλλου Αυγερινού 2

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

211 019 4893

6947 687 694