Δικηγόρος ναυτικό δίκαιο - δικηγόρος ναυτικού δικαίου - Δικηγόρος για το δίκαιο της θάλασσας για κάθε είδους υπόθεση που αφορά στο ναυτικό δίκαιο, ναυτικές εταιρείες, θαλάσσιες μεταφορές, υποθήκη επί πλοίου δικηγόρος. Δικηγόροι για την σύσταση και την νομική υποστήριξη ναυτικών εταιρειών. Αγοραπωλησίες και συγχώνευση ναυτιλιακών εταιρειών, σύγκρουση πλοίων και θαλάσσια ατυχήματα.