ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Ενοχικές υποχρεώσεις αγωγές και αποζημιώσεις αδικοπραξίες και αδικαιολογήτου πλουτισμού υποθέσεις. Οι υποθέσεις που συμβιβάζονται εξωδικαστικά, με εξωδικαστική επίλυση διαφορών είτε όχι, ανάλογα με το είδος, με το ποσό της διαφοράς. Βρείτε δικηγόρους μεσολαβητές, δικηγόρους διαμεσολάβησης στην λίστα που ακολουθεί.