Δικηγόρος Επιταγές - Δικηγόρος ακάλυπτες Επιταγές - Δικηγόρος λευκές επιταγές και επιταγές ευκολίας - Δικηγόρος Τειρεσίας - Δικηγόρος Συναλλαγματικές και Αξιόγραφα

 

 

Οι Έμπειροι Δικηγόροι Εμπορικού Δικαίου αναλαμβάνουν κάθε υπόθεση που εμπίπτει στο Εμπορικό Δίκαιο - Δικηγόρος για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, ακάλυπτη επιταγή, οπισθογράφηση επιταγής, εκδότης επιταγής, Άκυρη επιταγή και τύπος επιταγής. Εντολή πληρωμής επιταγής, επιταγή λόγω δανείου ή λόγω πώλησης πράγματος. Γραμμάτια, Ο δικηγόρος  επίσης αναλαμβάνει να αναλάβει συμβουλευτικά ή Δικαστικά κάθε θέμα αξιογράφου, καθώς και κάθε ζήτημα εμπορικού δικαίου, όπως θέματα ανταγωνισμού αθέμιτου ή μη, εμπορικές μισθώσεις. Δικηγόρος για πνευματικά δικαιώματα και ζητήματα εμπορικών συμβάσεων, τέλος θέματα που αφορούν σε ιδιωτική ασφάλιση.

 

Επικοινωνία μαζί μας στο: 6945 261 828

Μέσω mail στο info@kwdikas.gr

ή Μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας πατώντας Εδώ