Για την αναλυτική Συλλογή Δικογράφων ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

 

Πίνακας Γραφείων Κτηματογράφησης & Κτηματολογίων Ελλάδας

Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Αττικής

Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Θεσσαλονίκης

Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Λοιπής Ελλάδας

Πίνακας Υποθηκοφυλακείων Αθηνών - Πειραιώς

Πίνακας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ελλάδας (της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος)

Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)

Αίτηση για πιστοποιητικό μεταγραφής(Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)

Αίτηση για αντίγραφο μερίδας ή πιστοποιητικό ακτημοσύνης (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

 

Αίτηση για αντίγραφο μερίδας (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)

Αίτηση για αντίγραφο συμβολαίου (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

Αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής υποθήκης(Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)

Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης(Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)

Δήλωση φυσικών προσώπων Δ-1 (Κτηματολόγιο)

Δήλωση νομικών προσώπων & φυσικών προσώπων ειδικών περιπτώσεων Δ-2 (Κτηματολόγιο)

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα με τις δηλώσεις Δ-1 & Δ-2(Κτηματολόγιο)

Έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης(Κτηματολόγιο)

Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-1 (Κτηματολόγιο)

Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-2 (Κτηματολόγιο)

Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας(Κτηματολόγιο)

Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης (Κτηματολόγιο)

Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων(Κτηματολόγιο)

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων (Κτηματολόγιο)

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (Κτηματολόγιο)

Αίτηση χορήγησης αντιγράφου/αποσπάσματος/διαγράμματος (Κτηματολόγιο)

Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης(Κτηματολόγιο)

Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος(Κτηματολόγιο)

Περίληψη εγγραπτέας πράξης (Κτηματολόγιο)

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995 (για φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα κυριότητας, επικαρπίας ή άλλη δουλεία)

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 (για νομικά πρόσωπα & φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα που δεν καλύπτονται από το Έντυπο Δ1)

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης Δ1

Εντυπο Πληρωμής Παγίου Τέλους.

Υπόδειγμα 1ο Συμπληρωμένης Δήλωση

Αίτηση - Οδηγίες για καταχώρηση Εγγραπτέας πράξης.

Αίτηση - Οδηγίες για καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998.

Αίτηση διόρθωση πρόδηλου σφάλματος

Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των Κτηματολογικών εγγραφών.

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης.

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων.

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού / Νομικού Προσώπου

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου - Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος - Κτηματογραφικού Διαγράμματος.

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο Κτηματογράφησης.

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου /ων Εγγραπτέας Πράξης / εων

Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης

Πλήρης κυριότητα σε διαμέρισμα με μία αποθήκη χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο και μία θέση στάθμευσης με χιλιοστά στο οικόπεδο

Ψιλή κυριότητα με παρακράτηση επικαρπίας σε ένα διαμέρισμα με μία αποθήκη χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο

Ψιλή κυριότητα με παρακράτηση επικαρπίας σε ένα διαμέρισμα, σε μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο

Επικαρπία σε οριζόντια ιδιοκτησία επί κάθετης ιδιοκτησίας με μία θέση στάθμευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο

Πλήρης κυριότητα επί κάθετης ιδιοκτησίας (ήδη δομημένης)

 

Δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές μας όλα τα υποδείγματα δικογράφων