ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - συμφωνητικά και συμβάσεις - Όλα τα Υποδείγματα - Δικόγραφα στην διάθεση των συνδρομητών μας, εντελώς δωρεάν - Εγγραφείτε και εσείς με την χαμηλότερη Τιμή της Αγοράς στον Όμιλο Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Υποδείγματα Δικογράφων.

 

Ζητηστε μας το ιδιωτικό συμφωνητικό που επιθυμείτε, έστω και εάν δεν υπάρχει στην συλλογή μας - Με ξεχωριστή χρεωση

 -ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΚΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΥΡΩΡΟΥ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ (PRIVATE LABEL)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (KNOW-HOW)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ (FORFAITING)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣH ΧΡΗΣHΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

 

·         Αρραβώνας

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό - Σύμβαση ανάληψης έργου διαφήμισης, βίντεο, μοντάζ

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης και σύναψης εγγύησης

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης καταστήματος.

·         Προσύμφωνο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης

·         Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word

·         Σύμβαση φρασαισινγκ

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό εντολής ιδιώτη σε δικηγόρο

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δουλείας

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης  

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λαχειοφόρου Αγοράς

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Αγροτεμαχίου

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Δικηγορικού Γραφείου

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Έργου - Εργολαβικό ανακατασκευής ακινήτου -

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου (γραφείου ως έδρα εταιρείας)

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό αγοράς εξοπλισμού καταστήματος

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανανέωσης χρέους και εγγύησης

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό εντολής μεσιτείας (προς μεσίτη αστικών συμβάσεων)

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνων επί συναινετικού διαζυγίου.

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό λύσης αφανούς εταιρείας

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης κατεστραμμένου αυτοκινήτου σε συνεργείο

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό παρέκτασης αρμοδιότητας

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής εγγυήσεως περί μή αποβολής από μίσθιο (γραφείο) και παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης από τον εγγυητή

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό προκαταβολής και συμφωνίας περί πώλησης ακινήτου

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό πώλησης μηχανήματος έργων

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό πώλησης σκάφους

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης αφανούς εταιρείας.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάληψης σύμβασης έργου διαφήμισης σε δημοτικό χώρο, από αδειούχο εταιρεία.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους, εξώδικου συμβιβασμού και εξόφλησης χρέους 

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής εντολής πωλήσεως (μεσιτεία).

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής συνεργασίας εταιρειών και πωλήσεων με παρακαταθήκη εμπορευμάτων.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό επίμορτης αγροληψίας

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό καθορισμού λήξης χρονικής διάρκειας εμπορικής μίσθωσης κατά το άρ. 4 παρ. 1 Ν. 813/1978

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Δ.Χ.Α. (εκμετάλλευσης ΤΑΧΙ)

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αγροτικού κτήματος.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας - (ειδική μίσθωση αλλοδαπού καλαθοσφαιριστή στα πλαίσια συμβολαίου παροχής αθλητικών υπηρεσιών)

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών.

 

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης επιχείρησης και ταυτόχρονης μεταβίβασης κινητών πραγμάτων

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης θεμάτων επιμελείας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκoυ τέκνου

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης περιουσιακών θεμάτων εν' όψει συναινετικού διαζυγίου.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με courier

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως αφανούς εταιρείας με μέλη εταίρους Ο.Ε.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου (φασόν).

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αφανούς ή συμμετοχικής εταιρείας.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αφανούς εταιρείας

·       Ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης από Δικηγόρο υπεκμισθώτρια σε Δικηγόρο συνεργάτη – υπομισθωτή

·       Συμφωνητικό αναπροσαρμογής μισθώματος

·       Συμφωνητικό συνιδιοκτητών πολυόροφης οικοδομής για σύνταξη Κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών και ρύθμιση πολλών θεμάτων που αφορούν εργασίες στην ανεγερθείσα πολυκατοικία

·       Σύμβαση έργου για την κατασκευή ιστοσελίδας

·       Σύμβαση έργου για την παροχή τεχνογνωσίας προς το σκοπό της απόκτησης πιστοποιητικού HACCP

·       Σύμβαση έργου για την παροχή τεχνογνωσίας προς το σκοπό της απόκτησης πιστοποιητικού ISO 9001

·       Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης

·       Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

·       Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και υπόδειγμα παράτασής της

·        Σύμβαση εργασίας. Πρόσληψη πωλητή αυτοκινήτων, αμοιβή με μισθό και ποσοστά

·       Σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου. Επιμέλεια ύλης σε περιοδικό

·       Σύμβαση παροχής ιατρικού έργου

·       Σύσταση ΕΠΕ

  • Υπόδειγμα Μισθωτήριου Συμφωνητικού Κατοικίας
  • Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης
  • Πλήρης Ορισμοί Αρτιότητας Οικοπέδων
  • Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης
  • Πλήρης Οδηγός σχετικά με τις Οικοδομικές Άδειες
  • Η αμοιβή του συμβολαιογράφου

 

Δωρεάν όλα τα συμφωνητικά-συμβάσεις και όλων των ειδών τα δικόγραφα σε όλους τους συνδρομητές μας