ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Για την αναλυτική Συλλογή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

 

 -ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 • ·         Διορισμός Ν. 3528
 • ·         Aνάκληση διορισμού
 • ·         Aίτηση παραίτησης που γίνεται δεκτή
 • ·         Αυτοδίκαιη λύση λόγω Β' θέσης
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω παρέλευσης άπρακτου διμήνου μετά από παραίτηση
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω διπλής αίτησης παραίτησης
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω θανάτου
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω ορίου ηλικίας 67 ετών
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω οριστικής παύσης
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω ποινικής καταδίκης
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας 60 ετών και 35 έτη στο δημόσιο
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας 65 ετών και 35 έτη στο δημόσιο
 • ·         Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας

 Σχέδια Υποδειγμάτων Δημοσίευσης περιλήψεων πράξεων πρόσληψης και λύσης σύμβασης εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου (ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ)

 • ·         Πρόσληψη πδ 410 1988
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω ανεπάρκειας
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω ανικανότητας
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω έκπτωσης
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω έκπτωσης-ιθαγένεια
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω θανάτου
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω καταγγελίας από υπάλληλο
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω καταγγελίας από υπηρεσία
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω κατάργησης θέσης
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω λήξης σύμβασης
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω ορίου ηλικίας-35+65
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω ορίου ηλικίας-65+35
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω ορίου ηλικίας-67
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω ορίου ηλικίας-70
 • ·         Λύση σύμβασης εργασίας π.δ. 410 1988 λόγω συμπλήρωσης δικαιώματος σύνταξης

 Σχέδια Υποδειγμάτων Γενικού Τύπου Εγγράφων

 • ·         Ενοποιημένο διαβιβαστικό και περίληψη πράξης Μετάταξης Υπαλλήλου (Ν.3528) 
 • ·         Διαβιβαστικό και Απόφαση
 • ·         Ενοποιημένου διαβιβαστικό και Διόρθωση Σφάλματος
 • ·         Ενοποιημένο Διαβιβαστικό και Περίληψη Διακήρυξης
 • ·         Ενοποιημένο Διαβιβαστικό και Διόρθωση Σφάλματος Διακήρυξης
 • ·         Ομαδικής αποστολής περιλήψεων παραιτήσεων - απολύσεων
 • ·         Αποστολή περίληψης απόφασης χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού

Σχέδια για Ομαδική Αποστολή Περιλήψεων Αποφάσεων ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

      για ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  

 • ·         από κατόχους ειδικών δελτίων ταυτοτήτων ομογενών
 • ·         από ομογενείς με πρακτικό ειδικής επιτροπής

      για ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ  

 • ·         Ανήλικοι γεννηθέντες στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 1 ΚΕΙ 
 • ·         Ανήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24-3-2010 – άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 1 ΚΕΙ 
 • ·         Ανήλικοι με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 2 ΚΕΙ 

     για ΕΝΗΛΙΚΕΣ  

 • ·         Ενηλικιωθέντες πριν την 24-3-2010 αλλοδαποί με γέννηση στην Ελλάδα - άρθρο 24 παρ. 1 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 1 & 6 ΚΕΙ) 
 • ·         Ενηλικιωθέντες πριν την 24-3-2010 αλλοδαποί με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 24 παρ. 1 3838/2010 σε συνδυασμό με άρθρο 1Α παρ. 2 & 6 ΚΕΙ)
 • ·         Eνηλικιωθέντες μετά την 24-3-2010 αλλοδαποί με γέννηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ.  6 & 1 ΚΕΙ) 
 • ·         Ενηλικιωθέντες μετά την 24-3-2010 αλλοδαποί με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα – άρθρο 1Α παρ. 6 & 2 ΚΕΙ

 


ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ-ΕΠΕ

  για Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)   

 • ·         Υπόδειγμα για τη Σύσταση
 • ·         Υπόδειγμα για Τροποποίηση Καταστατικού
 • ·         Υπόδειγμα για Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
 • ·         Υπόδειγμα για Συγκρότηση Διοιηκητικού Συμβουλίου και Ελεγκτές Χρήσης
 • ·         Υπόδειγμα για Ελεγκτές Χρήσης
 • ·         Υπόδειγμα για Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου
 • ·         Υπόδειγμα για τη Λύση Α.Ε. και τον Ορισμό Εκκαθαριστών
 • ·         Υπόδειγμα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς Τροποποίηση Καταστατικού
 • ·         Υπόδειγμα για Ανάκληση της Σύστασης
 • ·         Υπόδειγμα για Δικαστικά (λόγω απώλειας τίτλων)
 • ·         Υπόδειγμα για Διόρθωση Σφάλματος


για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης(ΕΠΕ)  

 • ·         Υπόδειγμα για Σύσταση
 • ·         Υπόδειγμα για Τροποποίηση Καταστατικού
 • ·         Υπόδειγμα για Λύση
 • ·         Υπόδειγμα για Δικαστικά (λόγω απώλειας τίτλων)
 • ·         Υπόδειγμα για Διόρθωση Σφάλματος

 

 • Για άμεση εγγραφή ή για επικοινωνία μαζί μας πατήστε εδώ
 • Δείτε Αναλυτικά Τί παρέχουμε Εδώ

 **********************************************************************

Στην Χαμηλότερη Τιμή Της Αγοράς

Πρόσβαση σε όλα

Περιοδικά - Υποδείγματα - Λοιπές Καρτέλες

Ρωτήστε μας εδώ

***********************************************************************

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ON LINE ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Ετήσια Συνδρομή για Πρόσβαση Στα Νομικά Περιοδικά  και Υποδείγματα Δικογράφων Πλήρως Ενημερωμένα

( Πλήρης Ανάλυση Με Βάση Τα Νομικά Λήμματα, για όλα τα Αντικείμενα της Νομικής Επιστήμης -Των Δικηγόρων-Νομικών Συμβούλων - Λογιστών - Φοροτεχνικών - Πολιτικών Μηχανικών - Τεχνικών Γραφείων - Επιχειρήσεων παντός είδους - Επιχειρηματιών - Συνεταιρισμών - Συλλόγων - Πρατηρίων - Φαρμακείων - Κρεοπωλείων - Μαγαζιών Εστίασης - Ασφαλιστών και Ασφαλιστικών Συμβούλων κλπ )

 Συνδρομή Για Πρόσβαση σε Λογιστικά Περιοδικά

Συνδρομή για Πρόσβαση στα Συμβολαιογραφικά Περιοδικά μας - Τα Περιοδικά του Συμβολαιογράφου

Συνδρομή για πρόσβαση στα Περιοδικά Ασφαλιστικών Εταιριών - Ασφαλιστικών Συμβούλων - Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Συνδρομή σε Περιοδικά Πάσης Φύσεως για Εταιρίες - Επιχειρήσειες - Τεχνικούς Συμβούλους - Νομικά Τμήματα Εταιριών

 

Πλήρης Κάλυψη και Πλήρης Ανάλυση Όλων των Αντικειμένων Της Νομικής Επιστήμης και των υπολοίπων προαναφερθέντων Επαγγελμάτων

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ με Νομολογία και Κωδικοποιημένη Νομοθεσία

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Με Νομολογία και κωδικοποιημένη σχετική νομοθεσία

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ -  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'Ο ΜΕΣΙΤΗΣ' ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΙΤΗ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ''ΔΙΚΑΙΟΥ'' - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ


ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ' ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΑΤΡΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ' - ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΓΑΖΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ News letter


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΦΕΚ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΑΜΕΣΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΈΓΚΥΡΑ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

 

Η ΥΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΩΝ, ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1990 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 2014

 

ΟΛΗ Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΨΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                                                                       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ                                                                

                           ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                            ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

      ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

                             ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

      ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                         ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

    ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                        ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

      ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                            ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

       ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

                           ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

    ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                           ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

       ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 

Πολιτική Δικονομία - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 

ένδικο βοήθημα

 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

δικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών.

αναγκαστική εκτέλεση

Ιδιωτικό Δίκαιο

ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΠΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

μήνυση και η έγκληση

Διοικητικό Δίκαιο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πολιτική Δικονομία

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διοικητική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ