ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

 

 

 • Απόρριψη αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής λόγω μή προσκόμισης σύμβασης εργασίας εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης (Μή νόμιμη και επαρκής αιτιολογία)
 • Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης άδειας αλλοδαπού
 • Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής - ανθρωπιστικοί λόγοι
 • Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής - Μέλος οικογένειας Έλληνα
 • Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής - Εγγραφή λόγω μή νόμιμης παραμονής και κτήση άδειας διαμονής μετά την εγγραφή
 • Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών και το S.I.S.
 • Αίτηση ακύρωσης επί απορριπτικής απόφασης αιτήματος συζύγου Έλληνα που έχει ως δικαιολογητική βάση κίνηση ποινικής δίωξης
 • Υπόδειγμα Αιτήματος διαγραφής από τον ΕΚΑΝΑ και το σύστημα πληροφοριών Schengen σέγκεν - Διαγραφή από σέγκεν
 • Υπόδειγμα αίτησης αναστολής κατά απόφασης άρνησης εξόδου αλλοδαπού από την χώρα (Ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου)
 • Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής ως συζύγου Έλληνα πολίτη
 • Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης απόρριψης αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής - Ακύρωση απόρριψης αιτήματος άδειας διαμονής (Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 3386/2005
 • Υπόδειγμα αντιρρήσεων 565 Κ.Π.Δ. λόγω παραγραφής της δικαστικής απέλασης (Ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών - Αντιρρήσεις περί εκτελεστότητας αποφάσεως άρθρο 565 ΚΠΔ
 • Υπόδειγμα αντιρρήσεων αλλοδαπού κατόχου ληγμένης άδειας διαμονής ο οποίος κατέθεσε αίτημα ανανέωσης με ελλιπή δικαιολογητικά - Μή επαρκεί δικαιολογητικά αλλοδαπού - Πληρότητα φακέλου αλλοδαπού δικαιολογητικά
 • Υπόδειγμα αντιρρήσεων αλλοδαπού στερούμενου των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων - Κατάθεση αίτησης για αναγνώριση της Ελληνικής Ιθαγένειας
 • Υπόδειγμα αντιρρήσεων ανήλικου αλλοδαπού στερουμένου των απαραίτητων νομιμοποιητικών Εγγράφων
 • Υπόδειγμα προσφυγής κατά απέλασης αλλοδαπού

Τα ανωτέρω υποδείγματα σας δίδονται μέσω mail ή μέσω cd ή stick  - Το συγκεκριμένο πακέτο υποδειγμάτων για αλλοδαπούς - για μεταναστευτικό δίκαιο πωλείται στο σύνολό του στα 65 ευρώ τελική τιμή (Συμπερ. ΦΠΑ)

 

Για παραγγελίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, αναγράψτε το αίτημά σας και τα σχετικά στοιχεία σας

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.