ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - cd υποδειγμάτων Εκουσιας δικαιοδοσίας - σιντι υποδειγματων εκουσιας δικαιοδοσιας - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

 - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

Αίτηση Κήρυξης εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης

Αίτηση κήρυξης πτώχευσης

Αίτηση κήρυξης προσώπου σε αφάνεια

Αίτηση για την μεταρρύθμιση απόφασης

Αίτηση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη και την απογραφή κληρονομιάς

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής

Αίτηση διενέργειας ελέγχου εταιρίας ΑΕ

Αίτηση εισαγγελέα για υπαγωγή σε ακούσια νοσηλεία

Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς

Διαγραφή Διεκδικητικής αγωγής

+Άδεια αποποίησης κληρονιμιάς ανηλίκου

Αίτηση αλλοδαπής για διαζύγιο

Αίτηση αναγνωρίσεως δεδικασμένου αλλοδαπής αποφάσεως για αποκήρυξη πατρότητας

Αίτηση αναδοχής ανηλίκου

Αίτηση αναγνωρίσεως αλλοδαπής απόφ. για τέλεση υιοθεσίας

Αίτηση αποσφράγισης ακινήτου για καθαρισμό και απογραφή κινητών πραγματάτων, κληρονομιαίων πραγμάτων

Αίτηση βεβαίωσης για την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως τέκνου

Αίτηση βεβαίωσης σύνταξης ληξιαρχικής πράξης

Αίτηση αναγκαστικής κατάσχεσης δικαιώματος

Αναγνώριση μή κερδοσκοπικού σωματείου

Αντικατάσταση εκκαθαριστή στην διαδικασία της κληρονομιάς

Αντικατάσταση διαχειρηστή σε οε εταιρία

Αίτηση αντικατάστασης συννεκαθαριστή

Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης

Αίτηση για αφαίρεση άσκησης γονικής μέριμνας από τον έναν γονέα στον άλλον

Αίτηση για διαγραφή αβάσιμης αγωγής - βιβλία διεκδικήσεων

Αίτηση διορισμου εκκαθαριστών εε εταιρείας

Αίτηση διορισμου προσωρινής διοίκησης ΑΕ εταιρείας

Αίτηση διορισμού προσωρινού διακαστικού συμπαραστάτη

Αίτηση εγγραφής αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου

Αίτηση για επανεγγραφή κατακυρωτικής έκθεσης

Αίτηση για θέση κληρονομιάς υπό δικαστική εκκαθάριση

Αίτηση μεταγραφής συμβολαίου αγορά ακινήτου

Αίτηση για μεταγραφή

Αίτηση παροχής αδείας για εκποίσηση κληρονομικού μεριδίου

Αίτηση για παροχή άδειας εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του ανηλίκου

Αίτηση για παροχή άδειας εκποίησης ποσοστού επί του ακινήτου συνιδιοκτησία

Αίτηση για άδεια παρένθετης μητρότητας

Παροχή αδείας για δικαστικό συμπαραστάτη

Άδεια για αυτόν που ασκεί την γονική μέριμνα να κάνει διανομή της κληρονομιάς

Αίτηση παροχής άδειας σε δικαστικό συμπαραστάτη για την διενέργεια πράξεων

Αίτηση για παύση του εκκαθαριστή σε κληρονομιά

Πρόσκληση για το δικαίωμα του κατόχου τραπεζικής επιταγής

Αίτηση για πρόσκληση δικαιώματος κομιστή απολεσθέντος τίτλου αμοιβαίου κεφαλαίου

Αίτηση τροποποίησης καταστατικού αθλητικού σωματείου

Υιοθεσία - αναπλήρωση της συναίνεσης

Αίτηση υιοθεσίας θετού τέκνου της συζύγου

Αίτηση υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση

Αίτηση χορήγησης κληρονομομητηρίου

Αίτηση δημοσίευσης δημόσιας διαθήκης

Αίτηση διαγραφής διεκδικητικής αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων

Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης

Διορισθμός ειδικού επιτρόπου - Οικογενειακό Δίκαιο

Αίτηση διορισμού επιτρόπου ανηλίκου και μελών - Αίτηση διορισμού μεσσεγγυούχου - Αίτηση εκκαθαριστή για την ικανοποίηση των δανειστών

Διορισμός Ειδικού επιτρόπου

Διορισμός προσωρινής διοικήσεως σωματείου

Αίτηση έκδοσης Συναινετικού διαζυγίου

Επαγωγή Όρκου

Πρόσθετη παρέμβαση

Χορήγηση αδείας σύναψης γάμου ανηλίκου

Κλήση για ανίσχυρες συναλλαγματικές

Αίτηση βεβαιωτικού όρκου – παρέλευση προθεσμίας

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΟY

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3869/2010) και με τον νέο νόμο του 2011 και του 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΩΓΗ ΟΡΚΟΥ

ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ι

ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΙ

ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΙΙ

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΑΦΑΝΕΙΑ

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

 

 

Δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές μας όλα τα υποδείγματα δικογράφων