ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

  1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου - Residential Lease Agreement
  2. Σύμβαση Αποκλειστικής Διανομής - Exclusive Distribution Agreement
  3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων υπηρεσιών - Services Agreement
  4. Σύμβαση Έργου - Contract for Work
  5. Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας - Agency Agreement
  6. Σύμβαση Δανείου - Loan Agreemen

Τα ανωτέρω υποδείγματα συμβάσεων σε Αγγλικά και Ελληνικά πωλούνται στο σύνολό τους στην τιμή των 220 ευρώ. Από εκεί κι έπειτα μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά κάθε υπόδειγμα στα 65 ευρώ τελική τιμή.

 

Η εργασία γίνεται από πιστοποιημένους δικηγόρους με εξειδίκευση στην Αγγλική νομική ορολογία. Συνεργάτες TOLES