ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - συμφωνητικά και συμβάσεις - Όλα τα Υποδείγματα - Δικόγραφα στην διάθεση των συνδρομητών μας, εντελώς δωρεάν - Εγγραφείτε και εσείς με την χαμηλότερη Τιμή της Αγοράς στον Όμιλο Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Υποδείγματα Δικογράφων.


Ζητηστε μας το ιδιωτικό συμφωνητικό που επιθυμείτε, έστω και εάν δεν υπάρχει στην συλλογή μας - Με ξεχωριστή χρεωση

 -ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΚΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΥΡΩΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(δείτε ενδεικτικά υποδείγματα πατώντας εδώ)

(για να κρίνετε την δουλειά μας)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ (PRIVATE LABEL)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (KNOW-HOW)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ (FORFAITING)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣH ΧΡΗΣHΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

 

·         Αρραβώνας

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό - Σύμβαση ανάληψης έργου διαφήμισης, βίντεο, μοντάζ

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης και σύναψης εγγύησης

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης καταστήματος.

·         Προσύμφωνο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης

·         Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word

·         Σύμβαση φρασαισινγκ

·         Ιδιωτικό συμφωνητικό εντολής ιδιώτη σε δικηγόρο

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δουλείας

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης  

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λαχειοφόρου Αγοράς

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Αγροτεμαχίου

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Δικηγορικού Γραφείου

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Έργου - Εργολαβικό ανακατασκευής ακινήτου -

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου (γραφείου ως έδρα εταιρείας)

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό αγοράς εξοπλισμού καταστήματος

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανανέωσης χρέους και εγγύησης

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό εντολής μεσιτείας (προς μεσίτη αστικών συμβάσεων)

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνων επί συναινετικού διαζυγίου.

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό λύσης αφανούς εταιρείας

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης κατεστραμμένου αυτοκινήτου σε συνεργείο

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό παρέκτασης αρμοδιότητας

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής εγγυήσεως περί μή αποβολής από μίσθιο (γραφείο) και παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης από τον εγγυητή

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό προκαταβολής και συμφωνίας περί πώλησης ακινήτου

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό πώλησης μηχανήματος έργων

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό πώλησης σκάφους

·        Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης αφανούς εταιρείας.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάληψης σύμβασης έργου διαφήμισης σε δημοτικό χώρο, από αδειούχο εταιρεία.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους, εξώδικου συμβιβασμού και εξόφλησης χρέους 

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής εντολής πωλήσεως (μεσιτεία).

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής συνεργασίας εταιρειών και πωλήσεων με παρακαταθήκη εμπορευμάτων.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό επίμορτης αγροληψίας

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό καθορισμού λήξης χρονικής διάρκειας εμπορικής μίσθωσης κατά το άρ. 4 παρ. 1 Ν. 813/1978

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Δ.Χ.Α. (εκμετάλλευσης ΤΑΧΙ)

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αγροτικού κτήματος.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας - (ειδική μίσθωση αλλοδαπού καλαθοσφαιριστή στα πλαίσια συμβολαίου παροχής αθλητικών υπηρεσιών)

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών.

(δείτε ενδεικτικά υποδείγματα πατώντας εδώ)

(για να κρίνετε την δουλειά μας)

 

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης επιχείρησης και ταυτόχρονης μεταβίβασης κινητών πραγμάτων

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης θεμάτων επιμελείας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκoυ τέκνου

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης περιουσιακών θεμάτων εν' όψει συναινετικού διαζυγίου.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με courier

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως αφανούς εταιρείας με μέλη εταίρους Ο.Ε.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου (φασόν).

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αφανούς ή συμμετοχικής εταιρείας.

·        Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αφανούς εταιρείας

·       Ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης από Δικηγόρο υπεκμισθώτρια σε Δικηγόρο συνεργάτη – υπομισθωτή

·       Συμφωνητικό αναπροσαρμογής μισθώματος

·       Συμφωνητικό συνιδιοκτητών πολυόροφης οικοδομής για σύνταξη Κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών και ρύθμιση πολλών θεμάτων που αφορούν εργασίες στην ανεγερθείσα πολυκατοικία

·       Σύμβαση έργου για την κατασκευή ιστοσελίδας

·       Σύμβαση έργου για την παροχή τεχνογνωσίας προς το σκοπό της απόκτησης πιστοποιητικού HACCP

·       Σύμβαση έργου για την παροχή τεχνογνωσίας προς το σκοπό της απόκτησης πιστοποιητικού ISO 9001

·       Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης

·       Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

·       Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και υπόδειγμα παράτασής της

·        Σύμβαση εργασίας. Πρόσληψη πωλητή αυτοκινήτων, αμοιβή με μισθό και ποσοστά

·       Σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου. Επιμέλεια ύλης σε περιοδικό

·       Σύμβαση παροχής ιατρικού έργου

·       Σύσταση ΕΠΕ

 • Υπόδειγμα Μισθωτήριου Συμφωνητικού Κατοικίας
 • Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης
 • Πλήρης Ορισμοί Αρτιότητας Οικοπέδων
 • Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης
 • Πλήρης Οδηγός σχετικά με τις Οικοδομικές Άδειες
 • Η αμοιβή του συμβολαιογράφου

Για να αγοράσετε υποδείγματα πατήστε εδώ (Νέα Υπηρεσία) Μικρών αυτοτελών εκδόσεων- Ζητήστε το πακέτο που θέλετε

 

 

Για να συντάξουμε το υπόδειγμα δικογράφου που θέλετε πατήστε εδώ

Για να γίνεται συνδρομητές μας λαμβάνοντας την πλήρη πρόσβαση (Περιοδικά,Νομικές Λύσεις,Υποδείγματα) στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς πατήστε εδώ - Ρωτήστε μας για τα περαιτέρω

 • ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

 

 1. cd rom χρησικτησίας 
 2. cd rom τροχαία ατυχήματα
 3. cd rom ποινικού Δικαίου
 4. cd rom Αστικού Δικαίου
 5. cd rom εξωδίκων
 6. cd rom ιδιωτικών συμφωνητικών - Ιδιωτικά συμφωνητικά
 7. cd rom εκουσίας δικαιοδοσίας - Εκουσία Δικαιοδοσία
 8. cd rom υποδείγματα εταιριών - Υποδείγματα για Εταιρείες
 9. cd rom με τα υποδείγματα που επιθυμείτε - Το δικό σας cd

Για παραγγελία επικοινωνήστε ΕΔΩ

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ON LINE ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Ετήσια Συνδρομή για Πρόσβαση Στα Νομικά Περιοδικά  και Υποδείγματα Δικογράφων Πλήρως Ενημερωμένα

( Πλήρης Ανάλυση Με Βάση Τα Νομικά Λήμματα, για όλα τα Αντικείμενα της Νομικής Επιστήμης -Των Δικηγόρων-Νομικών Συμβούλων - Λογιστών - Φοροτεχνικών - Πολιτικών Μηχανικών - Τεχνικών Γραφείων - Επιχειρήσεων παντός είδους - Επιχειρηματιών - Συνεταιρισμών - Συλλόγων - Πρατηρίων - Φαρμακείων - Κρεοπωλείων - Μαγαζιών Εστίασης - Ασφαλιστών και Ασφαλιστικών Συμβούλων κλπ )

 Συνδρομή Για Πρόσβαση σε Λογιστικά Περιοδικά

Συνδρομή για Πρόσβαση στα Συμβολαιογραφικά Περιοδικά μας - Τα Περιοδικά του Συμβολαιογράφου

Συνδρομή για πρόσβαση στα Περιοδικά Ασφαλιστικών Εταιριών - Ασφαλιστικών Συμβούλων - Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Συνδρομή σε Περιοδικά Πάσης Φύσεως για Εταιρίες - Επιχειρήσειες - Τεχνικούς Συμβούλους - Νομικά Τμήματα Εταιριών

 

Πλήρης Κάλυψη και Πλήρης Ανάλυση Όλων των Αντικειμένων Της Νομικής Επιστήμης και των υπολοίπων προαναφερθέντων Επαγγελμάτων

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ με Νομολογία και Κωδικοποιημένη Νομοθεσία

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Με Νομολογία και κωδικοποιημένη σχετική νομοθεσία

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ -  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'Ο ΜΕΣΙΤΗΣ' ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΙΤΗ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ''ΔΙΚΑΙΟΥ'' - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ


ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ' ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΑΤΡΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ' - ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΓΑΖΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ News letter


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΦΕΚ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΑΜΕΣΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΈΓΚΥΡΑ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

 

Η ΥΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΩΝ, ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1990 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 2014

 

ΟΛΗ Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΨΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                                                                       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ                                                                

                           ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                            ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

      ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

                             ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

      ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                         ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

    ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                        ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

      ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                            ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

       ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

                           ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

    ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                           ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

       ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 

Πολιτική Δικονομία - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 

ένδικο βοήθημα

 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

δικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών.

αναγκαστική εκτέλεση

Ιδιωτικό Δίκαιο

ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΠΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

μήνυση και η έγκληση

Διοικητικό Δίκαιο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πολιτική Δικονομία

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διοικητική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ