ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ETAIRIES KEFALAIOYXIKES - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ                     

 

 • Αγοράστε cd Εταιρικού δικαίου 88 υποδείγματα εδώ
 • Αγοράστε cd εκουσίας δικαιοδοσίας 106 υποδείγματα εδώ

 

 

(δείτε ενδεικτικά υποδείγματα πατώντας εδώ)

(για να κρίνετε την δουλειά μας)

 - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

 

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και καταστατικό ΙΚΕ

Συμφωνητικό Μετατροπής Ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ

Καταστατικό ΙΚΕ

Καταστατικό ΙΚΕ με εγγυητικές εισφορές

Καταστατικό μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό αλλαγής διαχειριστή ΙΚΕ, τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ Σύμφωνα με τον 4072/2012

Ιδιωτικό συμφωνητικό αποχώρησης εταίρου από ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό μετατροπής ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μεριδίων - μετοχών σε ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων της ΙΚΕ με την επωνυμία ……τάδε……….. και τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας.

 • ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ 

 

 1. cd rom χρησικτησίας 
 2. cd rom τροχαία ατυχήματα
 3. cd rom ποινικού Δικαίου
 4. cd rom Αστικού Δικαίου
 5. cd rom εξωδίκων
 6. cd rom ιδιωτικών συμφωνητικών - Ιδιωτικά συμφωνητικά
 7. cd rom εκουσίας δικαιοδοσίας - Εκουσία Δικαιοδοσία
 8. cd rom υποδείγματα εταιριών - Υποδείγματα για Εταιρείες
 9. cd rom με τα υποδείγματα που επιθυμείτε - Το δικό σας cd

Καταστατικό μονοπρόσωπης ΙΚΕ προερχόμενη από μετατροπή Ατομικής επιχειρήσεως.

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και καταστατικό ΙΚΕ

Εντολή των ιδρυτών προς την ΥΜΣ για την σύσταση της ΙΚΕ (Το υπόδειγμα πατάει πάνω στην ΚΥΑ Κ1 – 1084/24.5.2012)

Ανακοίνωση της σύστασης της ΙΚΕ προς το ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση της σύστασης ΙΚΕ και των στοιχείων των εταίρων στον ΟΑΕΕ

Ανακοίνωση της σύστασης ΙΚΕ στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ

Υπόδειγμα πρακτικού (απόφασης) της συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για συμμετοχή σε υπό σύσταση νέα ΕΠΕ και παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης

Υπόδειγμα πρακτικού απόφασης Διοικητικού συμβουλίου ΑΕ για συμμετοχή σε υπό σύσταση ΕΠΕ και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο των ιδρυτών της ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011

Υπόδειγμα μισθωτηρίου έδρας της ΕΠΕ με μισθωτές τους ιδρυτές της – Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης

Υπόδειγμα παραχωρητηρίου έδρας ΕΠΕ άνευ ανταλλάγματος

Υπόδειγμα ρήτρας ελέγχου διαχείρισης ΕΠΕ – Δικαίωμα ελέγχου διαχείρισης

Υπόδειγμα αίτησης στην Διαδικασία της εκουσίας Διακαιοδοσίας – κλήση διαχειριστή και αντικατάσταση αυτού

Υπόδειγμα ρήτρας με έναν διαχειριστή

Υπόδειγμα ρητρών με πολλούς διαχειριστές

Υπόδειγμα ρήτρας με εξουσίες διαχειριστού περιοριζόμενες από την Συνέλευση των Εταίρων.

Υπόδειγμα ρήτρας με από κοινού δράση των περισσοτέρων διαχειριστών

Υπόδειγμα ρήτρας με δράση κάθε διαχειριστού μεμονωμένα

Υπόδειγμα ρήτρας με αόριστη διάρκεια θητείας διαχειριστού

Υπόδειγμα ρήτρας με ορισμένη διάρκεια θητείας διαχειριστού

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου, εφόσον ο διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης ως προς την σύμβαση δανείου εφόσον ο διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού με καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης προσημείωσης ακινήτου, εφόσον ο διαχειριστής περιορίζεται από την καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο διαχειριστής έχει περιορισμό με την καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών για λήψη απόφασης σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ

Υπόδειγμα πρακτικού λήψης απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστού ορισθέντος για ορισμένο χρόνο.

Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής αυτόκλητης Συνέλευσης ΕΠΕ

Υπόδειγμα παρακτικού καθολικής μή αυτόκλητης συνέλευσης ΕΠΕ όπου και συζητήθηκαν θέματα και εκτός ημερησίας διάταξης.

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ σε περίπτωση στέρησης δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ κατ’ άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 3190/1955

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση διάταξης του καταστατικού και κωδικοποίηση μετά την τροποποίηση

Υπόδειγμα Αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ λόγω μη καταβολής συμπληρωματικών εισφορών κατά το άρθρο 37 του Ν.3190/1955

Υπόδειγμα ρήτρας παρεπομένων παροχών σε καταστατικό ΕΠΕ

Υπόδειγμα δήλωσης εξόδου εταίρου ΕΠΕ βάσει του άρθρου 39 του Νόμου 3190/1955

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων για αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ

Υπόδειγμα στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων – διαδικασία μείωσης κεφαλαίου

Υπόδειγμα Απόφασης της συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ περί απόρριψης της πρότασης έγερσης εταιρικής αγωγής

Υπόδειγμα υποβολής προς την συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ αίτησης σύγκλησης συνέλευσης για λήψη απόφασης άσκησης εταιρικής αγωγής από την ΕΠΕ κατά διαχειριστή

-Ανάλυση για την μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕ-

Υπόδειγμα καταστατικού ρητρών περιορισμού ή απαγόρευσης μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Υποδείγμα καταστατικού ρητρών απαγόρευσης μεταβίβασης

Υπόδειγμα αίτησης εξόδου εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 33 παρ. 2 εδ. α’ Ν.3190/1955

Υπόδειγμα αίτησης εταίρου κατά της ΕΠΕ για παροχή πληροφόρησης και εξέτασης βιβλίων και εγγράφων ΕΠΕ

Υπόδειγμα αίτησης εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς τους διαχειριστές για σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης – Αίτηση σύγκλησης έκτακτης συνέλευσης εταίρων.

Υπόδειγμα πρόσκλησης για σύγκληση συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% του κεφαλαίου της ΕΠΕ μετά από την έκδοση δικαστικής απόφασης παροχής σχετικής άδειας

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας ενέργειας ανταγωνιστικών πράξεων.

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας συμμετοχής σε άλλη προσωπική εταιρεία με τον ίδιο σκοπό

Υπόδειγμα απόφασης για σχηματισμό προαιρετικού ή έκτακτου αποθεματικού στην ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για μεταφορά έδρας εντός της ελληνικής επικράτειας.

Υπόδειγμα απόφασης μεταφοράς έδρας ελληνικής ΕΠΕ στην αλλοδαπή

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ προσυπογραφόμενου από συμβολαιογράφο

Υπόδειγμα καταστατικού μονοπρόσωπης ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης ΓΣ ΑΕ για μετατροπή αυτής σε ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ

Υπόδειγμα συγκατάθεσης δανειστή προσωπικής εταιρείας στη μετατροπή αυτής σε ΕΠΕ

Υπόδειγμα αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ και ορισμό προσωρινού εκκαθαριστή με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ και ορισμό νέου εκκαθαριστή.

Υπόδειγμα αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ.

Υπόδειγμα απόφασης της συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση εκκαθαριστή.

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για ορισμό εκκαθαριστών

Υπόδειγμα σύστασης ΟΕ ορισμένου χρόνου

Υπόδειγμα σύστασης ΟΕ αορίστου χρόνου

Υπόδειγμα σύστασης ΟΕ με εισφορά σε είδος

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αντικατάστασης διακριτικού τίτλου

Υπόδειγμα τροποποίησης επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, σκοπού, διάρκειας κλπ – Κωδικοποίηση του καταστατικού

Υπόδειγμα τροποποίησης επέκτασης σκοπού και αλλαγής έδρας

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αποχώρησης εταίρου       

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω πρόσληψης νέου εταίρου 

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω πρόσληψης νέου εταίρου και αύξησης κεφαλαίου 

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αύξησης κεφαλαίου          

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω παράτασης διάρκειας και αύξησης κεφαλαίου      

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταφοράς έδρας και αλλαγής στη διαχείριση      

Υπόδειγμα δήλωσης ανακοίνωσης θανάτου εταίρου          

 

Υπόδειγμα καταγγελίας Ο.Ε.         

Υπόδειγμα λύσης Ο.Ε. με απόφαση των εταίρων  

Υπόδειγμα τροποποίησης ως προς τη λύση Ο.Ε.   

 

Υπόδειγμα αναβίωσης (επαναλειτουργίας) Ο.Ε. - Κωδικοποίηση καταστατικού      

 

Υπόδειγμα σύστασης Ε.Ε. ορισμένου χρόνου        

Υπόδειγμα σύστασης Ε.Ε. αορίστου χρόνου          

 

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αποχώρησης εταίρου και πρόσληψης νέου εταίρου          

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταβίβασης εταιρικής ιδιότητας και μερίδας        

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταφοράς έδρας 

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω παράτασης διάρκειας και αύξησης κεφαλαίου      

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μετατροπής ετερορρύθμων σε ομόρρυθμα μέλη και της Ε.Ε. σε Ο.Ε.     

Υπόδειγμα τροποποίησης επωνυμίας        

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΜΕ) (ΕΠΕ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΠΟ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.- ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ε.Ο.Ο.Σ.)

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΛΥΣΗ Ο.Ε. - Ε.Ε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (ΟΣ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΜΕ ΕΠΕ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ο.Ε.

Για να γίνεται συνδρομητές μας λαμβάνοντας την  πλήρη πρόσβαση (Περιοδικά,Νομικές Λύσεις,Υποδείγματα) στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς πατήστε εδώ - Ρωτήστε μας για τα περαιτέρω

Για να αγοράσετε υποδείγματα πατήστε εδώ (Νέα Υπηρεσία) Μικρών αυτοτελών εκδόσεων- Ζητήστε το πακέτο που θέλετε

 

 

Για να συντάξουμε το υπόδειγμα δικογράφου που θέλετε πατήστε εδώ


Έγγραφα σύστασης εταιρείας.


Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας


Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας


Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας


Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης


Έγγραφα σύστασης άλλων εταιρειών - σωματείων.


Σύσταση Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα


Σύσταση Αφανούς Εταιρείας


Σύσταση Δικηγορικής Εταιρείας


Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας ΙΜΕ ΕΠΕ


Σύσταση Υπερακτίας Εταιρείας


Σύσταση Κοινοπραξίας


Σύσταση Επαγγελματικού Σωματείου


Έγγραφα & καταστατικά συνεταιρισμών - σωματείων - ιδρυμάτων - επιτροπών.


Καταστατικό Αγροτικού Συνεταιρισμού


Καταστατικό Αθλητικού Σωματείου


Καταστατικό Οικοδομικού Συνεταιρισμού


Καταστατικό Συλλόγου Γυναικών


Έντυπο Οργανισμού Ιδρύματος


Έντυπο Οργανισμού Υποτελούς Ιδρύματος


Έντυπο Συγκρότησης Ερανικής Επιτροπής 


Έγγραφα μετατροπών & τροποποιήσεων εταιρειών.


Έντυπο μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.


Έντυπο μετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε.


Έντυπο τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.


Έντυπο μεταβίβασης μεριδίων & τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.


Έντυπο μεταβίβασης μετοχών:


Υποδείγματα Μισθωτηρίων.


Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Κατοικίας


Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Καταστήματος

 

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αγροτεμαχίου


Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αυτοκινήτων


Έντυπα μισθωτικών περιπτώσεων.


Απόδοση μισθίου για ανοικοδόμηση: 


Απόδσοη μισθίου για κακή χρήση


Απόδοση μισθίου λόγω καθυστέρησης κοινοχρήστων


Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος


Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος 


Απόσοδη μισθίου λόγω λήξεως μίσθωσης: 


Απόδοση χρήσης μίσθωσης αγροτικού κτήματος


Απόδοση μισθίου λόγω ανεπίτρεπτης παραχώρησης χρήση


Απόδοση μισθίου λόγω απαγορευμένης υπομίσθωσης


Απόδοση μισθίου λόγω ιδιοχρήσης


Απόδοση μισθίου κατά δημοσίου


Απόδοση μισθίου λύση μίσθωσης αορίστου χρόνου


Έγγραφα ακάλυπτων επιταγών.

 


Έντυπο απόφασης διαταγής πληρωμής από επιταγή


Έντυπο διαταγής για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή


Έντυπο αγωγή αποζημίωσης αδικοπραξίας ακάλυπτης επιταγής


Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή


Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ON LINE ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Ετήσια Συνδρομή για Πρόσβαση Στα Νομικά Περιοδικά  και Υποδείγματα Δικογράφων Πλήρως Ενημερωμένα

( Πλήρης Ανάλυση Με Βάση Τα Νομικά Λήμματα, για όλα τα Αντικείμενα της Νομικής Επιστήμης -Των Δικηγόρων-Νομικών Συμβούλων - Λογιστών - Φοροτεχνικών - Πολιτικών Μηχανικών - Τεχνικών Γραφείων - Επιχειρήσεων παντός είδους - Επιχειρηματιών - Συνεταιρισμών - Συλλόγων - Πρατηρίων - Φαρμακείων - Κρεοπωλείων - Μαγαζιών Εστίασης - Ασφαλιστών και Ασφαλιστικών Συμβούλων κλπ )

 Συνδρομή Για Πρόσβαση σε Λογιστικά Περιοδικά

Συνδρομή για Πρόσβαση στα Συμβολαιογραφικά Περιοδικά μας - Τα Περιοδικά του Συμβολαιογράφου

Συνδρομή για πρόσβαση στα Περιοδικά Ασφαλιστικών Εταιριών - Ασφαλιστικών Συμβούλων - Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Συνδρομή σε Περιοδικά Πάσης Φύσεως για Εταιρίες - Επιχειρήσειες - Τεχνικούς Συμβούλους - Νομικά Τμήματα Εταιριών

 

Πλήρης Κάλυψη και Πλήρης Ανάλυση Όλων των Αντικειμένων Της Νομικής Επιστήμης και των υπολοίπων προαναφερθέντων Επαγγελμάτων

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ με Νομολογία και Κωδικοποιημένη Νομοθεσία

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Με Νομολογία και κωδικοποιημένη σχετική νομοθεσία

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ -  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'Ο ΜΕΣΙΤΗΣ' ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΙΤΗ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ''ΔΙΚΑΙΟΥ'' - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ


ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ' ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΑΤΡΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ' - ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΓΑΖΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ News letter


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΦΕΚ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΑΜΕΣΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΈΓΚΥΡΑ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

 

Η ΥΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΩΝ, ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1990 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 2014

 

ΟΛΗ Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΨΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                                                                       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ                                                                

                           ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                            ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

      ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

                             ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

      ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                         ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

    ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                        ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

      ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                            ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

       ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

                           ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

    ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                           ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

                           ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

       ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 

Πολιτική Δικονομία - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 

ένδικο βοήθημα

 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

δικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών.

αναγκαστική εκτέλεση

Ιδιωτικό Δίκαιο

ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΠΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

μήνυση και η έγκληση

Διοικητικό Δίκαιο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πολιτική Δικονομία

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διοικητική Δικονομία

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ