ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ

Κωδικοποιημένη Νομοθεσία καλύπτει και συμπληρώνει (χωρίς να ανατρέχετε και να ψάχνετε) κάθε δικαστική απόφαση.

 

Η κωδικοποιημένη επικαιροποιημένη Νομοθεσία της Τράπεζας Λογιστικών Πληροφοριών Κώδικας και η κωδικοποίηση κάθε νομοθετήματος καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αντικειμένων της νομικής, οικονομικής επιστήμης καθώς και συμπληρώνει με τον τρόπο αυτό κάθε απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτησή σας, καθώς και κάθε λύση σε οποιαδήποτε ''Οικονομικού-Λογιστικού'' περιεχομένου απορία οικονομικής φύσεως. 

 

Οι συμβουλές μας πατάνε πάνω στα κωδικοποιημένα άρθρα του κώδικα, ποτέ δεν δίδουμε μία 'ξερή' απάντηση. Σε οποιαδήποτε ερώτησή σας και απορία νομικής φύσεως ή οικονομικής επιχειρηματικής κλπ, σας δίδονται όλες οι απαντήσεις που θέλετε με τρόπο σαφή. Κωδικοποιημένα επικαιροποιημένα άρθρα και νομοθετήματα για όλα τα θέματα. Η κωδικοποιημένη νομοθεσία από τον Όμιλο Ηλεκτρονικών - Διαδικτυακών Περιοδικών προσφέρεται συνοδευτικά ακολουθώντας κάθε δικαστική απόφαση και παρακολουθώντας την διαφοροποίηση αυτής στην διάρκεια του χρόνου. Η τραπεζα νομικων και λοιπων πληροφοριων κωδικας βρίσκεται πάντοτε στην διάθεσή σας.

Τα κωδικοποιημένα επικαιροποιημένα νομοθετήματα καθώς και όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι εγκύκλιοι και οι υπουργικές αποφάσεις παρακολουθούνται από το τμήμα παροχής υπηρεσιών, που απαρτίζεται από δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους και συμβολαιογράφους, και ότι αλλάζει στον νόμο που ψάχνετε το κωδικοποιούμε και σας το δίδουμε με τα σχετικά σχόλια. Η επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί κωδικοποίηση κάθε νομοθετήματος γίνεται υπό την επιτροπή των ειδικών. 

 

Η παράθεση των άρθρων του κώδικα γίνεται με τρόπο συγκεκριμένο και στοχευμένο.


Μπορείτε να μας ζητήσετε το νομοθέτημα, τον νόμο, το άρθρο που θέλετε να κωδικοποιήσει η τραπεζα λογιστικών και λοιπών πληροφοριων κωδικας.