Στις φορολογικές δηλώσεις 2015 τα κέρδη μετοχών και τίτλων Στις φορολογικές δηλώσεις 2015 θα πρέπει να δηλώσουν τα κέρδη από πώληση μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ολόκληρων επιχειρήσεων οι φορολογούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις νόμου για το φόρο υπεραξίας. Φόρο  υπεραξίας με συντελεστή 15% για την υπεραξία μετοχών και άλλων τίτλων θα κληθούν να πληρώσουν οι επενδυτές με τη φετινή φορολογική δήλωση για τις πωλήσεις τίτλων που πραγματοποίησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.  Αρκεί να κατέχουν τουλάχιστον το 0,5% των μετοχών μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης και να έχουν αποκτήσει τις μετοχές μετά την 1η Ιανουαρίου 1999. Αυτή είναι μια από τις προβλέψεις για την υπαγωγή σε φόρο υπεραξίας των μετόχων εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις που περιλαμβάνεται στην σχετική αναλυτική εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εγκύκλιο, σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 15% υπάγεται η υπεραξία που αποκτούν οι φορολογούμενοι από την μεταβίβαση: α) μετοχών σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά, β) μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%), γ) μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες, δ) κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων, ε) παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ως μεταβίβαση θεωρείται και η εισφορά των παραπάνω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. Σε περίπτωση που οι παραπάνω  τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), φορολογούνται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.


****************

ΤΣΜΕΔΕ: Ηλεκτρονικά η βεβαίωση για τις φορολογικές δηλώσεις 2015 Το ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει με ανακοίνωση του ότι η βεβαίωση που απαιτείται για τις φορολογικές δηλώσεις 2015 και την υποβολή τους από τους ασφαλισμένους θα πρέπει να την εκτυπώσουν ηλεκτρονικά. Όπως κάνει γνωστό το ΤΣΜΕΔΕ η βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά αλλά θα μπορούν να την προμηθεύονται μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (www.tsmede.gr) αφού εγγραφούν και πιστοποιηθούν ως χρήστες (η εγγραφή μέλους ,γίνεται στο www.tsmede.gr και η πιστοποίηση γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση στο τμήμα μηχανογράφησης ,4ος όροφος στο κτίριο της Κεντρικής υπηρεσίας). Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με το Ταμείο παραμένει η δυνατότητα έκδοσης του παραπάνω εντύπου και από τα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας


***********************www.dikaiologitika.gr