ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013

                                              ΑΣΤΙΚΗ-ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                                              ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013

                                              ΑΣΤΙΚΗ-ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                                              ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013

                                              ΑΣΤΙΚΗ-ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                                              ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟI: ΑΛΙΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

 

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.(ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013)

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.(ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013)

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.(ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013)

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΚΑΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΤΟ 2012


ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΚΑΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΤΟ 2012

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΚΑΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΤΟ 2012

 


ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ