ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ - ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ WWW.KWDIKAS.GR


ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΣΕΩΝ

&

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ


ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ, 3833/2010
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
(ΦΕΚ Α' 40/15-03-2010) - Όλη η κωδικοποίηση του νόμου και τα σχόλια γύρω από τον νόμο 3833/2010 στην διάθεση όλων των συνδρομητών μας. Πατήστε Εδώ για να δείτε τα άρθρα του νόμου 3833/2010 που άλλαξαν.

 

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859/2000 
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000) - Όλη η κωδικοποίηση του Νόμου και τα σχόλια γύρω από τον νόμο 2259/2000 στην διάθεση όλων των συνδρομητών μας. Πατήστε Εδώ για να δείτε τα άρθρα του νόμου 2859/2000 όπως ισχύει σήμερα.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 255/2-11-2001) - Κωδικοποιημένη σχολιασμένη Νομοθεσία του νόμου 2954/2001 όλες οι αλλαγές στα άρθρα του Νόμου-Πατήστε Εδώ για να δείτε τις αλλαγές και τα σχόλια του νόμου, όπως αυτός ισχύει σήμερα.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3259/2004
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α' 149/04-08-2004) - Δείτε την σχολιασμένη κωδικοποιημένη νομοθεσία του νόμου 3259/2004 όπως ισχύει αυτός σήμερα ΕδώΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790/2009
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 143/07-08-2009) - Για τον σχολιασμό του Νόμου 3790/2009 πατήστε Εδώ και δείτε τα σχόλια της κωδικοποιημένης ΝομοθεσίαςΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 287/31-12-2013) - Δείτε όλα τα κωδικοποιημένα νομοθετήματα, όλη την κωδικοποιημένη νομοθεσία του νόμου 4223/2013, όλα τα σχόλια του νόμου από την ομάδα της Τράπεζας Λογιστικών Πληροφοριών του www.kwdikas.gr Εδώ τα άρθρα του νόμουΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 85/07-04-2014) - Δείτε εδώ τα άρθρα του νόμου που άλλαξαν και τα σχόλια


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/1975
«Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.» 
(ΦΕΚ Α' 77 19/22.4.1975) - Δείτε τις αλλαγές του Νόμου ΕδώΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152/2013
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
(ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013) - Όλα τα άρθρα του Νόμου που άλλαξαν, σχολιασμένα όπως ισχύουν αυτά σήμερα, πατήστε Εδώ