ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΟΛ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ WWW.KWDIKAS.GR - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352/7.4.2014
Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

Αθήνα 7/4/2014
Αριθ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση Ταχ Κώδικας Πληροφορίες και ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
: Αριστοτέλους 17 : 101 87
Π. Μωραίτου -
Σ. Λαζαρίδου
 Τηλέφωνο : 2132161343 -
2132161352 Φαξ: 2105237384, 2108821333

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 

 

 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ - ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ - ΜΑΘΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

 


 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου.


ΣΧΕΤ: 1) Ο Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/τ.α./5-9-40)/ Περί Υγειονομικών Διατάξεων.
2) Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/ τ.α.10-3-2000).
3) Ο Νόμος 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 176/ τ.α', 11-07-2005)/όπως ισχύει.
4) Ο Νόμος 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 197 /τ.α. 6-8-2003), όπως ισχύει.
5) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ τ.α./7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
6) Ο Νόμος
 3868/2010 (ΦΕΚ τ.α. 3-8-2010), «Περί αναβάθμισης του ΕΣΥ    και άλλων διατάξεων περί απαγόρευσης του καπνίσματος».
7) Ο Νόμος
 3918/2011 (ΦΕΚ τ.α. 2-3-2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές ...ΕΣΥ».
8) Ο Νόμος
 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α. 2-11-2011), «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης....και άλλες διατάξεις», άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε).
9) Ο Νόμος
 4075/2012 (ΦΕΚ 89 τ.α. 11-4-2012) «Θέματα Κοιν. Ασφάλισης ... Ασφαλιστικών φορέων», άρθρο 58 .
10) Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 104720 (ΦΕΚ1315, τ.β. 25/8/2010), σε εφαρμογή του (5) σχετ. νόμου.
11) Η με αρ.
 Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ 2026/τ.β. /12-9-2011 «Καθορισμός όρων.. .εντός καζίνο και κέντρων διασκεδάσεως.. .άνω των 300 τ.μ.».
12) Η με αρ.
 Υ1/Γ.Π.οικ. 134274 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2931 τ.β. /22-12-2011 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης »
13) Η Υγειονομική Διάταξη με
 Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 τ.β ), 8/10/2012. «Υγειον. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργείας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
14) Η με ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ εγκύκλιος μας με σικ. αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π 9420/19-1-2012 «Παροχή συσσιτίων και τροφίμων... ομάδες», προς τους εμπλεκόμενους φορείς ανά την επικράτεια.
15) Οι υπ' αρ. 178/02,852/04 και 882/04 Κανονισμοί της Ε.Ε.
16) Οι σχετικές εγκύκλιοι των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
17) Η ΔΥΓ2/Γ/Π/ σικ. 38295/2007 ( ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07) ΚΥΑ, με τη διόρθωση σφαλμάτων ( ΦΕΚ 986)τ.β. /18-6- 07, τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/οικ. 2600/01 "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης''
18) Η Α1β/4841/79 ( ΦΕΚ 696/τ.β/21-8-79) ΥΓ. Διάταξη "περί ποιότητας εμφιαλωμένων νερών
19) Το 433/83 ( ΦΕΚ 163/τ.α/9-11-83) " όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών''
20) Η Γ1/443/73 ( ΦΕΚ 87/τ.β. 24-1-73)"περί κολυμβητικών δεξαμενών
21) Η Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β. /2-10-85) "Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κ. Δ. και Λ.Κ."
22) Η ΔΥΓ2/οικ. 70777/12-7-12 εγκύκλιος " Πρόληψη νόσου των λεγεωνάριων

Ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και της γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων, κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να επισημάνει την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται η ανάγκη ελέγχου στις εξής κατηγορίες:

Α. Δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

- Στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, σε όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών όπως οι υπεραγορές τροφίμων, τα
 cash and carry, οι αποθήκες χονδρικού εμπορίου, τα κρεοπωλεία, τα παντοπωλεία, τα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, οι κάβες -ξηρών καρπών, σε αρτοποιεία, πρατήρια άρτου λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών κ.λ.π. Στις παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, προϊόντων σοκολάτας, παγωτών κ.λ.π.

- Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες παρασκευάζουν, ή προσφέρουν τρόφιμα και ποτά όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες ζαχαροπλαστεία, κ.λ.π

- Στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και ποτών (
logistics providers), οι οποίες λόγω των ημερών δέχονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων προς αποθήκευση,

- Στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν ειδικά αυτοκίνητα πώλησης προϊόντων.

- Στις επιχειρήσεις αναψυχής όπως καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, χώρους εκδηλώσεων στεγασμένους και υπαίθριους, στους οποίους υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών,

- Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως ξενοδοχεία, κομμωτήρια κ.λ.π., τα οποία λόγω της εορταστικής περιόδου θα έχουν αυξημένη κίνηση,

- Στους παρασκευαστές οι οποίοι πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Αυτοί μπορούν να δραστηριοποιηθούν είτε σε σκηνές, είτε σε πάγκους, είτε σε περίπτερα, κ.λ.π σε χώρους εμποροπανήγυρων, σε υπαίθριες αγορές, εντός εκθεσιακών κέντρων κ.λ.π), που οργανώνονται λόγω των εορτών. Επίσης σε μικροπωλητές με τροχήλατα οχήματα, παρασκευής και διάθεσης τροφίμων, γλυκών, ροφημάτων κ.λ.π (
street food).

Επίσης οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση μη θερμικά επεξεργασμένων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στους εργαζόμενους σε όλες τις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος (λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής, ατομική καθαριότητα, πιστοποιητικά υγείας κ.λ.π)

- Στις εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών τρένων, αεροδρομίων και λιμανιών, καθώς και στα κάθε είδους μέσα μαζικής μεταφοράς,

- Στα Δημόσια θεάματα (θέατρα, συναυλιακούς χώρους κ.λ.π). Ιδιαίτερη προσοχή επίσης επιβάλλεται: στα μαγειρεία, εστιατόρια, κυλικεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους υγιεινής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, θεραπευτηρίων, οίκων ευγηρίας, ιδρυμάτων και φορέων πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας κ.λ.π.

- σε χώρους παραμονής και σίτισης αστέγων, σε χώρους εστίασης και υγιεινής κατασκηνώσεων, ο στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων.

Ιδιαίτερη προσοχή επίσης πρέπει να δίδεται στον έλεγχο των εγκαταστάσεων και των τροφίμων, κυρίως των ευαλλοίωτων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και αφού προηγηθεί η απαιτούμενη συνεννόηση με τα εργαστήρια, με τα οποία η υπηρεσία σας συνεργάζεται (Κ.Ε.Δ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ, περιφ. Εργαστήρια του ΕΦΕΤ, εργαστήρια ιατρικών σχολών κ.λ.π), να διενεργείτε δειγματοληψίες τροφίμων και ποτών, με σκοπό τον μικροβιολογικό έλεγχο αυτών.

Β. Υγειονομικής προστασίας περιβάλλοντος

Ειδικότερα:

• Στα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας των αποβλήτων (έλεγχοι, δειγματοληψίες κ.λπ) και της υγειονομικά αποδεκτής διάθεσης τους, καθώς επίσης και τήρηση βιβλίων σωστής λειτουργίας που θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων αλλά και εν γένει των υπαίθριων θερέτρων, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινών συνθηκών λειτουργίας καθώς και διαχείρισης αποβλήτων (υγρών, στερεών κ.λ.π) για υγειονομικά αποδεκτή επεξεργασία και διάθεσή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες απαιτείται:

• στη λειτουργία των υδρευτικών συστημάτων και των δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού, τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς

• στην ποιότητα νερών στο υδραυλικό σύστημα των κλιματιστικών μηχανημάτων τους για τη διασφάλιση ποιότητας νερού απαλλαγμένου λεγεωνέλας. Για το ανωτέρω θέμα, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη πιστής εφαρμογής της ΔΥΓ2/οικ. 70777/12-7-12 ' 'Πρόληψη νόσου λεγεωνάριων''

• στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (κοινών και επικίνδυνων) ως προς τις διαδικασίες συλλογής και διάθεσης αυτών. Επίσης απαιτείται λήψη μέτρων για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (π.χ. στις ακτές, στα κάμπινγκ, στους δρόμους κ.λ.π) σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α.

• Στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη άδεια, θα ελέγχεται η τήρηση βιβλίων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και γενικά η τήρηση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται από την άδεια. Απαιτούνται επίσης συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αλλά και υγειονομικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση της αποδοτικής λειτουργίας τους.

• Στις πηγές υδροληψίας να γίνονται υγειονομικές έρευνες από τους υπεύθυνους ύδρευσης, καθώς και για τα μέτρα προστασίας αυτών και συχνός δειγματοληπτικός έλεγχος στα υδραγωγεία και στα δίκτυα ύδρευσης, ενώ θα παρακολουθείται η εφαρμογή της απολύμανσης του νερού σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις και εγκυκλίους.

• Στις ακτές κολύμβησης να γίνονται συνεχείς δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και επαναλαμβανόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν επιμολύνσεις των ιδιαίτερα ευαίσθητων αυτών χώρων.

• Στα Κέντρα Διασκέδασης και Λοιπά Καταστήματα με μουσική, να διενεργούνται ηχομετρήσεις, για την τυχόν καταστολή προβλημάτων ηχορύπανσης και να λαμβάνονται πάραυτα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

• Στην ποιότητα εμφιαλωμένων νερών, με ελέγχους και δειγματοληψίες, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων, τόσο στα εργοστάσια εμφιάλωσης (πηγή, γραμμή παραγωγής, αποθήκευση), όσο και στους χώρους εμπορίας αυτών.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

I. Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού θα πραγματοποιούνται σε εργαστήρια αναλύσεων τα οποία θα διαθέτουν την απαιτούμενη από την νομοθεσία διαπίστευση ή διασφάλιση ποιότητας, όπως ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια ή Δημόσια κεντρικά και Περιφερειακά εργαστήρια τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις του παρατήματος III της σχετικής (στ) νομοθεσίας

Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε Δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν ειδική άδεια για την εκτέλεση των αναλύσεων

II. Οι υγειονομικοί έλεγχοι θα γίνονται:

> με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν ιδιαίτερα στην αποφυγή κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.

> με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

Επιπρόσθετα σας επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται εάν υπάρχουν ειδικές πινακίδες αναρτημένες με το σήμα απαγόρευσης του καπνίσματος στους ανάλογους χώρους, εάν υπάρχουν τασάκια κ.λ.π στα τραπέζια πελατών, εάν υπάρχει το απαιτούμενο βιβλίο αναφοράς και καταγραφής ελέγχων σε εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Τέλος θεωρείται δεδομένη η επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών), στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να προκληθεί κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή
 βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περ. Ενοτήτων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Της εγκυκλίου μας αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας. Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων παρακαλούμε όπως αποσταλούν άμεσα και στην Υπηρεσία μας.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

 

 

Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.7035/509/31.3.2014
Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό που έπληξε το Νομό Κεφαλληνίας την 26/1/2014

Αθήνα, 31/03/2014
Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ.7035/509

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα : Α΄ 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 
Τ.Κ. : 101 10
Τηλ./FAX : 210 – 3368124

ΘΕΜΑ: Στήριξη επιχειρήσεων , εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό που έπληξε το Νομό Κεφαλληνίας την 26/1/2014.

Μετά το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 που έπληξε το νομό Κεφαλληνίας, και στο πλαίσιο των ήδη ισχυουσών ρυθμίσεων (άρθρο 4, παρ. 2, του ν. 2556/1997), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, προβλέπονται:

α) κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών και καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων),

β) αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, που είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων νήσων κατά την εκδήλωση του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου, να τύχουν των ανωτέρω ρυθμίσεων.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 2/27432/0022/31.3.2014
Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αθήνα, 31/3/2014
Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:
ΤΜΗΜΑ: Α΄
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠ.
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)
ΤΜΗΜΑ: Β΄
(ΝΠΔΔ, ΟΤΑ)
Πανεπιστημίου 37
101 65 – ΑΘΗΝΑ
33 38 403 - 404 - 422
33 38 218, 477, 244
33 38 351, 391 - 392
33 38 478, 237, 388
33 38 418 - 419

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (για τα ζητήματα που προκύπτουν μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου και επιστροφής εισφορών υπέρ κύριας σύνταξης)

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29, 101 10 – ΑΘΗΝΑ
210 3329 701 - 705

Γ. Δ26 Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου, Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων – Τμήμα Β΄

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Τηλ. 2103368124 (Κύρια Σύνταξη)
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τηλ.2103368150 (Επικουρική Ασφάλιση)
Τηλ.2103368158 (Εφάπαξ Παροχές)
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, 101 10 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν.
 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις Yπηρεσίες μας, αναφορικά με τις αναγκαίες ενέργειες της Διοίκησης, προκειμένου να συμμορφωθεί με την αριθ.
 ΣτΕ 3354/2013 απόφαση, η οποία ακύρωσε την ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/4.11.2011 (ΦΕΚ 2619/Β) ΚΥΑ και έκρινε τις διατάξεις των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011 αντισυνταγματικές, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Α.
 Η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση πρέπει να είναι πλήρης και ως προς όλες τις συνέπειες, περιλαμβανομένης και της οικονομικής αποκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, για την οικονομική αποκατάσταση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αντίστοιχη διοικητική, για την οποία έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ).

Β. Περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης:

1. Ο δικαιούχος, είτε αυτός είχε ενταχθεί στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα είτε είχε συνταξιοδοτηθεί απευθείας με τις εν θέματι διατάξεις, ζητά να επανέλθει στην Υπηρεσία, εφόσον του υπολείπεται χρόνος υπηρεσίας μέχρι την υποχρεωτική απόλυση λόγω ορίου ηλικίας.

Για την οικονομική αποκατάσταση του ανωτέρω, πρέπει να του καταβληθεί ποσό ίσο με τις αποδοχές που θα ελάμβανε αν δεν είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα ή δεν είχε απολυθεί. Με το ποσό αυτό θα συμψηφισθεί το αντίστοιχο όφελός του, δηλαδή είτε οι καταβληθείσες αποδοχές διαθεσιμότητας, είτε οι τρίμηνες αποδοχές, είτε τα ποσά της κύριας σύνταξης, είτε όλα τα ανωτέρω μαζί. Επίσης, η επαναφορά του στην Υπηρεσία συνεπάγεται την υποχρέωσή του να επιστρέψει τις τυχόν καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις και το εφ’ άπαξ βοήθημα στα οικεία ταμεία.

Συνεπώς για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών απαιτείται:

α) Η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. για την καταβολή ή μη κύριας σύνταξης. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός συμψηφισμός, στη βεβαίωση θα πρέπει να εμφανίζεται η πλήρης ανάλυση των ποσών που καταβλήθηκαν, και των κρατήσεων και του φόρου που παρακρατήθηκε.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, οι Υπηρεσίες Διοικητικού – Οικονομικού κάθε Φορέα, όπου ανήκε ο δικαιούχος, θα αποστέλλουν ερώτημα προς την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., για το σύνολο των δικαιούχων, αναγράφοντας τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΜ της Υπηρεσίας Συντάξεων για κάθε ένα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται από τους αιτούντες στην αίτηση επαναφοράς τους στην Υπηρεσία.

β) Η προσκόμιση βεβαίωσης από το Ταμείο κύριας σύνταξης (για προσωπικό που δε λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο) και από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας), ότι δεν έχει καταβληθεί κύρια ή επικουρική σύνταξη ή και εφάπαξ βοήθημα από αυτά και ότι ανακλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο οι σχετικές αιτήσεις.

Στην περίπτωση καταβολής τέτοιων ποσών, απαιτείται η ύπαρξη βεβαίωσης ότι τα ποσά αυτά επιστράφηκαν ή ότι έχει γίνει διακανονισμός ή καταλογισμός για την επιστροφή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Κανένα ποσό δεν θα καταβληθεί πριν τη διενέργεια του σχετικού συμψηφισμού (περίπτωση α) και τη λήψη των σχετικών βεβαιώσεων (περίπτωση β).

2. Ο δικαιούχος ζητά να επανέλθει πλασματικά μέχρι την ημερομηνία που θα απολυόταν λόγω ορίου ηλικίας.

Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλονται οι διαφορές αποδοχών ενέργειας και αποδοχών προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, τριμήνων και σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Ως προς την επιστροφή επικουρικών συντάξεων και εφ’ άπαξ παροχών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση κυρίων και επικουρικών συντάξεων και εφ’ άπαξ παροχών θα θεωρηθούν ότι έχουν την ημερομηνία της αυτοδίκαιης απόλυσης (λόγω ορίου ηλικίας), για κάθε έννομη συνέπεια (υπολογισμός σύνταξης – εφ' άπαξ με το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει την ημερομηνία αυτοδίκαιης απόλυσης - διεκπεραίωση της αίτησης σαν να είχε υποβληθεί την ημερομηνία αυτή κλπ). Προς τούτο απαιτείται η ενημέρωση των οικείων Ταμείων για την ημερομηνία αυτή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού.

3. Ο δικαιούχος ζητά να αποζημιωθεί για τις αποδοχές που δεν του καταβλήθηκαν λόγω ένταξης στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς να μεταβληθεί η πράξη που τον απέλυσε με αποτέλεσμα να συνταξιοδοτηθεί.

Στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές διαθεσιμότητας που του καταβλήθηκαν είναι γνωστές στην Υπηρεσία εκκαθάρισης αποδοχών και δε χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από άλλο Φορέα, συνεπώς ο συμψηφισμός και η εκκαθάριση μπορεί να γίνει άμεσα.

Τα παραπάνω ισχύουν για όσους είτε απολύθηκαν εξαρχής είτε τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και κατόπιν απολύθηκαν με την εφαρμογή των διατάξεων των
 παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011 (55ο έτος ηλικίας – 35 χρόνια υπηρεσίας).

Όσοι, μετά την ισχύ της πράξης που τους έθεσε σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, παραιτήθηκαν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, μπορούν να αποκατασταθούν μισθολογικά μόνο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας μέχρι την ημερομηνία παραίτησής τους.

Όσοι παραιτήθηκαν πριν την ένταξή τους στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα δεν μπορούν να επανέλθουν, όπως άλλωστε διευκρινίζει και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΙΔΑΔ/Φ.26.20/965/οικ.2868/4-2-2014) και συνεπώς γι’ αυτούς δεν συντρέχει θέμα οικονομικής (μισθολογικής) τους αποκατάστασης.

Στη βάση υπολογισμού των ποσών που θα καταβληθούν στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα περιλαμβάνονται οι πλήρεις αποδοχές κάθε περίπτωσης, δηλαδή ο βασικός μισθός και όλα τα επιδόματα (οικογενειακή παροχή, τυχόν υπερβάλλουσα μείωση κλπ), περιλαμβανομένων των επιδομάτων του
 άρθρου 15 παρ. 2 (επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών) και του άρθρου 18 (επίδομα θέσης ευθύνης) του ν. 4024/2011 (το τελευταίο ακόμα και σε περίπτωση που χορηγήθηκε λόγω αναπλήρωσης προϊσταμένου). Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 θα περιλαμβάνεται μόνο εφόσον ο υπάλληλος αποχώρησε από θέση και ειδικότητα για την οποία καθορίστηκε το εν λόγω επίδομα με τις σχετικές ΚΥΑ, και μόνο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων αυτών.

Γ. Τρόπος πληρωμής.


Τα ποσά (διαφορές) που θα προκύψουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα καταβληθούν στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τις οικείες ΥΔΕ. Η σχετική δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, παρακρατουμένων επίσης α) της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
 αρ. 29του ν. 3986/2011 και β) της αναλογούσας παρακράτησης φόρου.

Τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο έχουν εφαρμογή αποκλειστικά στο πλαίσιο της συμμόρφωσης στην αριθμ.
 ΣτΕ 3354/2013 απόφαση. Στην περίπτωση που για την ίδια αιτία, έχει επιδικασθεί ή τυχόν επιδικασθεί ποσό σε διάδικο/ους με άλλη δικαστική απόφαση, αυτονόητος είναι ο συμψηφισμός του με το ποσό που καταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεκπεραίωσης α.α.

 

 

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ - ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ - ΜΑΘΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

Aρ. πρωτ.: 6005/250/28.3.2014
Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Αθήνα 28 -03- 2014
Aρ. πρωτ: 6005/250

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩ
NIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Tαχ. Kώδικας : 101 10 AΘHNA
Fax : 210 3214310
Πληροφορίες : Μ. Καή
Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνα : 2131516560, 2131516346
e-
mail : mkai@ypakp.gr
vgiannakop@yeka.gr
antchristodoulou@ypakp.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας


Λαμβάνοντας αφορμή από σχετικά ερωτήματα όσον αφορά τον ετήσιο χρόνο απασχόλησης του ΤΑ και του ΙΕ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την
 παρ. 3α του άρθρου 21 του ν. 3850/2010, ο μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης μισθωτού.

2. Με την εγκύκλιο 131289/88 (παράρτημα I) προσδιορίστηκε ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ σε 1880 ώρες.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 88/99 «ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών και οι περίοδοι αδείας, ασθενείας δεν συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου».

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις για την απασχόληση των εργαζομένων, ο μέγιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ προσδιορίζεται πλέον σε 2300 ώρες.(Ο χρόνος αυτός προκύπτει αν από τις συνολικές ημέρες του έτους αφαιρέσουμε την κανονική άδεια).

5. Στο ν.
 3850/2010 δεν αναφέρεται περιοριστικός χρόνος για την απασχόληση του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ).

6. Τέλος επισημαίνουμε ότι από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται σε μια επιχείρηση π.χ. εργασία σε βάρδιες, νυχτερινή εργασία, έκτακτη συντήρηση, εργασία σε αργίες κλπ., διαμορφώνεται ανάλογα η κατανομή του χρόνου καθώς και το ωράριο απασχόλησης του ΤΑ. Ο χρόνος αυτός κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της ΕΥΑΕ.

7. Εφόσον ο ΤΑ προσφέρει υπηρεσίες σε μια επιχείρηση ως μισθωτός, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

8. Όσον αφορά την υποχρεωτική σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με την
 παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν. 3850/2010, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της παραγράφου 5 του άρθρου 153 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια), διατηρείται το όριο των 1880 ωρών ως χρόνος πλήρους απασχόλησης, το οποίο αναφέρεται στην εγκύκλιο 131289/88.

9. Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή υποβολής στοιχείων μέσω πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έχει συμπεριληφθεί ειδικό πεδίο για την αναγραφή του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ οπότε υπάρχει δυνατότητα άντλησης των σχετικών στοιχείων.Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

Αρ. πρωτ.: 25873/27.3.2014
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014

Αριθμ. πρωτ: 25873
Ημ/νια: 27/03/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΑΕΔ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-A3

Τ.Θ. 77117/171510
Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.


Σας κοινοποιούμε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζόμενων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014, την εφαρμογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη με αριθμ. 20/3/21-1-2014 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 212/4/30.1.2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 323/τεύχος Β'/12.2.2014


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης A3
Α. ΛΑΖΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμημ/ρχης Δ/σης

 

 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 3/26.3.2014
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

Στην Αθήνα,
 σήμερα 26 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:

α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ και Χαρίτων Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και εκπρόσωποι αυτού

β) Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος και Γεώργιος Κουράσης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής,

γ) Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής,

δ) Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και εκπρόσωποι αυτού

και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Κιουτσούκης Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν κατηγορηματικά την ομόφωνη και ανεπιφύλακτη απόφασή τους να κρατήσουν ενεργό το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ν’ αποκαταστήσουν το ρόλο της Εθνικής Γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), παρά τα εμπόδια της πρωτοφανούς για τη χώρα ύφεσης και του ασφυκτικού νομικού πλαισίου που επέβαλε σοβαρούς περιορισμούς στη συλλογική αυτονομία.

Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για υλοποίηση δράσεων, που θα συμβάλουν στη μείωση της εφιαλτικής για τη χώρα ανεργίας, την πάταξη της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, τη μετενέργεια, την επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παρέμβουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη σύναψη μιας Εθνικής Προγραμματικής Συμφωνίας για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και τη συγκρότηση δικτύου συνεργασίας μεταξύ τους, στη βάση των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

1. Απασχόληση – Εκπαίδευση – Κατάρτιση
2. Κοινωνική Προστασία
3. Ανταγωνιστικότητα
4. Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία

Τέλος, τα μέρη συμφωνούν να επεξεργαστούν πρόταση σύμπραξής τους με τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ).

ΑΡΘΡΟ 1

1. Προωθείται η υλοποίηση Κοινών Δράσεων των συμβαλλομένων μερών, με τεχνική υποστήριξη από το Γραφείο Διασύνδεσης Αθηνών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
α) την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δομών του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου,
β) την ενίσχυση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης,
γ) τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή ποιοτικών και βιώσιμων εφαρμογών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικότερα μαθητείας και την διαμόρφωση πλαισίου αποτροπής και ελέγχου των καταχρηστικών πρακτικών και
δ) την καταπολέμηση των διακρίσεων που απαγορεύονται από το νόμο στις εργασιακές σχέσεις.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην άμεση αξιοποίηση και προώθηση προς την Πολιτεία των πορισμάτων (ενδιάμεσων και τελικών) των ως άνω Κοινών Δράσεων, όπως αυτά θα αποτυπωθούν από την προβλεπόμενη Ομάδα Διοίκησης, Ελέγχου Ποιότητας και Επεξεργασίας των Θέσεων Πολιτικής, στην οποία μετέχουν όλοι οι φορείς ισότιμα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)


Ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης τής προβλεπόμενης από τις Εθνικές Γενικές ΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), χορηγούμενου του δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη.

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού.

Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος ισχύει από την υπογραφή της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 4

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Με κοινή συμφωνία των μερών η ισχύς της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ι. Παναγόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Κιουτσούκης

Για το Σ.Ε.Β.

Ο Πρόεδρος

Δ. Δασκαλόπουλος

Ο Εκτ. Αντιπρόεδρος

Χ. Κυριαζής

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Γ. Καββαθάς

Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Κουράσης

Για την Ε.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Β. Κορκίδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Καρανίκας

Για τον Σ.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Αν. Ανδρεάδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Βερνίκος

Αριθ. πρωτ.: 6652/21.3.2014
Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ

Αθήνα, 21.3.2014
Αριθ.Πρωτ.: 6652

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
FAX: 213-1364383    
    
ΘΕΜΑ: Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ.413/2010 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποίου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της αρμοδιότητάς σας.

Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στις διαδρομές:
• Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ α΄/Επιχειρήσεις/Εγκύκλιοι.
• Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ β΄/Εγκύκλιοι.


Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Μιχελάκης

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

 

Κ.Υ.Α. αριθμ. 5423.1/02/20.3.2014
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2014

Αριθμ. 5423.1/02/2014

(ΦΕΚ Β' 722/21-03-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α) του άρθρου 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 64),

β) των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 228/1998 (Α΄ 176) «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών»,

γ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141),

ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194),

στ) του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 5090/03/10−02−2014 (θέμα 2ο) πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.).

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1600−07/02/2014/17−02−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ469ΗΞΞ−Β73) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).

4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη Εννιακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (905.000,00) στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους 2014.

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»,

αποφασίζουμε:

1. Για τις εορτές του Πάσχα 2014, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, από τον προϋπολογισμό Οίκου Ναύτου 2014 (ΚΑΕ 0652), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας, κατηγορίες ανέργων ναυτικών.

Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:

(α) Τριακόσια (300,00) ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και

(β) Τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.

2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 20η Απριλίου 2014 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 20η Απριλίου 2014, πενταετία.

(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 20η Απριλίου 2014, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες (δηλαδή από 20−10−2012 έως 20−03−2014).

(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.

(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000 (Α΄ 104), 281/2001 (Α΄ 196), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου.

Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου ναυτικού.

Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.

ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 20η Οκτωβρίου 2013, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την 20η Απριλίου 2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:

(α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία,

(β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),

(γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία μόνο για το σκοπό της παρούσας απόφασης.

Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.

Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66, 68, 69α, 74 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958 ΦΕΚ Α΄ 32).

Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση

(i) της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι:

(α) Οι ανά Περιφέρεια Υγειονομικές Μονάδες ΕΟΠΥΥ.

(β) Οι έμμισθοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ.

(γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου, Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλλεται, από 27−03−2014 έως και 15−04−2014 (14 εργάσιμες ημέρες) στους δικαιούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περίπτωσης iv του εδαφίου ε της παραγράφου 2, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη.

Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.

H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20
 Mαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 

 

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 8055/192/13.3.2014
Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206)

Αθήνα 13/3/2014
Αριθ. Πρωτ. 8055/192

(ΦΕΚ Β' 640/14-03-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα III

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
FAX: 210 8809748
ΤΗΛ: 2131516092
Ε .
mail: mxatzipanagiotou@ypakp.gr
Πληρ.: Μ. Χατζηπαναγιώτου

ΑΠΟΦΑΣΗ
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της
 παρ. 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 16 και 16Α του Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ.212/Α/23.8.2005) όπως ισχύουν.

2. Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ. 163/Α/16-6-1989).

4. Την υπ' αριθμ.27846/11-12-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Οικονομικών - Εξωτερικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2608/Β723-12-08) με την οποία συμπληρώθηκε η υπ.αριθμ. 12311/08 ΚΥΑ για τον «Καθορισμό των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.
 3386/2005 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση και εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» (ΦΕΚ 1063/Β79-6-08), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 17590/09/2-7-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1423/Β/16-7-2009) και τις υπ.αριθμ. 12154/12-5-2011 (ΦΕΚ 826 Β) και 66881/16-12-2013 (ΦΕΚ 3300 Β) όμοιες..

5. Την υπ' αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β 1667).

6. Την υπ.αριθμ.Υ 305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου». (ΦΕΚ Β/1628/1-7-2013).

7. Τον Ν.3 852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)

8. α) την από 31-1-2014 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν.3386/2005
 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-θράκης, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ.αριθμ. 7922/31-1-2014 έγγραφο τους και β) την από 7-2-2014 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν.3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ.αριθμ. 12749/7-2-2014 έγγραφο τους

9. Το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας.

10. Τις διατάξεις της με αριθμ.
 3411/90/3.2.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τη συμπλήρωση της με αριθμ.
 3411/90/3.2.2014 (ΦΕΚ Β 206) απόφασής μας, με τις κάτωθι παραγράφους, ως εξής:

ΣΤ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 4366 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

 

Εργάτες γης

14

 

Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος

1

 

Διδάκτορα Αμερικάνικης νομοθεσίας

1

 

Διδάκτορα Αμερικάνικων ασφαλιστικών και φορολογικών προγραμμάτων

1

 

Διδάκτορα αμερικάνικης βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων

1

 

Διευθυντή διαχείρισης

αμερικάνικων

προγραμμάτων

1

 

Σύμβουλος αμερικάνικων

επιδοτούμενων

προγραμμάτων

1

 

Μηχανολόγος μηχανικός με ειδικότητα στην νανοτεχνολογία

1

 

 

τρισδιάστατων εκτυπωτών

 

Συντηρητή μηχανημάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής

1

ΣΥΝΟΛΟ

27

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

3

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

Μπουφετζής με γνώσεις της σερβικής γλώσσας

3

ΣΥΝΟΛΟ

8

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

128

 

ΣΥΝΟΛΟ

128

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

13

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

Εργάτες γης

166

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

169

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

17

Εργάτες γης

1484

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

ΣΥΝΟΛΟ

1485

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

148

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

Ads by Online Browser AdvertisingAd Options

 

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

14

 

Εργάτες γης

68

ΣΥΝΟΛΟ

82

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

8

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1319

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

8

ΣΥΝΟΛΟ

1327

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

132

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

Εργάτες γης

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

5

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

309

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

310

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

31

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

6

 

Εργάτες γης

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

9

 

Προσαύξηση σε ποσοστό10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

5

  

Ads by Online Browser AdvertisingAd Options

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

13

 

Εργάτες γης

11

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

7

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

9

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

9

 

Εργάτες γης

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

16

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

2

 

εκτακτες αναγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

7

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

1

 

εκτακτες αναγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

119

 

ΣΥΝΟΛΟ

119

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

12

 

εκτακτες αναγκες.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

 

Εργάτες γης

12

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

5

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

132

 

ΣΥΝΟΛΟ

132

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

13

 

Ads by Online Browser AdvertisingAd Options

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

 

Εργάτες γης

4

Πωλήτρια μαρμάρων με γνώσεις ταϋλανδέζικων, ινδονησιακών και κινεζικών

2

ΣΥΝΟΛΟ

17

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

Ads by Online Browser AdvertisingAd Options

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

Εργάτες γης

7

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

 

Προσαύξηση σε ποσοστό

1

 

 

10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

18

 

ΣΥΝΟΛΟ

18

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

 Ζ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 230 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

197

 

ΣΥΝΟΛΟ

197

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

20

 

Ads by Online Browser AdvertisingAd Options

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπεύθυνος Εισαγωγών-Εξαγωγών, υπήκοος Αιγύπτου, με γνώσεις αγγλικής, γαλλικής, αραβικής, ελληνικής γλώσσας

1

 

Διευθυντής πωλήσεων και έρευνας αγοράς (ΣΤΕΠ-92, ΚΩΔ. 1233), υπήκοος Κίνας, με γνώση της κινεζικής γλώσσας και άριστη γνώση της κινεζικής αγοράς φωτοβολταϊκών

1

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος ΗΠΑ, για αυθεντικό, θεραπευτικό μασάζ για εγκύους

1

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος

1

 

 

Ιαπωνίας, για παραδοσιακό, αυθεντικό μασάζ για βρέφη

 

Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος Κίνας (Θιβέτ), για παραδοσιακό, αυθεντικό, θεραπευτικό, θιβετιανό μασάζ

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (πλην του Α.ΑΘΗΝΑΙΩΝ) και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαγείρους Ιαπωνικής Κουζίνας

2

Μάγειρας Ιαπωνικής Κουζίνας (ΣΕΦ σε Ιαπωνέζικο εστιατόριο)

1

Εργάτες Ασιατικής Ζύμης

1

Σχεδιάστρια Τυπογραφικών Στοιχείων στα ΙΝΔΙΚΑ και ΑΡΑΒΙΚΑ

1

Τεχνικό Βοηθό Παροχής Υπηρεσιών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

1

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό τη λεπικοινωνιών

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

7

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

 

 

 2. Την αναρίθμηση της υπό στοιχείου ΣΤ παραγράφου της με αριθμ.
 3411/90/3.2.2014 (ΦΕΚ Β 206) απόφασής μας, ως στοιχείο Η.

Κατά τα λοιπά, η με αριθμ.3411/90/3.2.2014
 (ΦΕΚ Β 206) απόφασή μας ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

 

 ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ - ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ - ΜΑΘΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

Κ.Υ.Α. αριθ. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Αριθ. Δ27/οικ.7943/263

(ΦΕΚ Β' 701/20-03-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (222/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 40 του ν.4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (81/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (163/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (128/Α).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (221/A).

9. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141/Α).

10. Την υπ’ αριθ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (2574 Β).

11. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την υπ’ αριθ. 22365/97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (1667/Β).

13. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130/28−01−2013].

14. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας προς ΓΓΠΣ και Ο.Γ.Α. με ημερομηνίες 16−01−2014 και 05−02−2014 αντιστοίχως, καθώς και τα απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα αυτών, με ημερομηνίες 16−01−2014 και 06−02−2014.

15. Το από 15−01−2014 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας προς τη Δ/νση Προστασίας Οικογένειας.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο


1. Όπου στα άρθρα 1, 2 και 3 της υπ’ αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 κοινής υπουργικής απόφασης αναγράφονται οι λέξεις «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων» στο εξής νοείται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος καταβολής
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.
2. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.
3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.
4. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές − τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Για όσους δικαιούχους υπέβαλαν χειρόγραφη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1114/23.5.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1266/24−05−2013), δύνανται, κατ' εξαίρεση για το έτος 2013, να υποβάλουν έως 28−2−2014 το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 για την χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων».

4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Συμψηφισμός και αχρεωστήτως καταβληθέντα
1. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσης θεωρείται ως προκαταβολή και θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.
3. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 7482/180/10.3.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγοράεργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

Αριθμ. οικ. 7482/180

(ΦΕΚ Β' 617/11-03-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης συναφών διατάξεων» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγοράεργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 και ιδιαίτερα των άρθρων 4 παρ. 1, 10 παρ. 5 και άρθρο 14 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/21−6−2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21−6−12 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» ΦΕΚ 141 Α΄).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

17. Τις διατάξεις του Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ», όπως ισχύει.

18. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄) «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/25−06−2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/25−06−2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999, όπως ισχύει.

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1784/1999», όπως ισχύει.

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L379/5, 28.12.2006).

27. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

28. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

29. Τη υπ’ αριθμ. 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

30. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

31. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

32. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

33. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

34. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

35. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της πράξης 6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28−2−2012 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012.

36. Την υπ’ αριθμ. 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ 120/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει.

37. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599 Β΄) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει.

38. Την υπ’ αριθμ. 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

39. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

40. Την υπ’ αριθμ. 30182/ΕΥΣ/4441/12−7−2010 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

41. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

42. Την υπ’ αριθμ. 53672/4775/17−07−2008 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, με την οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

43. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/82850/0022/25−9−2013 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός των προβλεπομένων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον ενιαίο λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (ΦΕΚ 487/ΥΟΔΔ/2013).

44. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.11577/5.7600/1−4−2013 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δράση με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

45. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.11492/6.2695/01/04/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΛΛ−ΗΥΛ) Ένταξη της πράξης «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS 441226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

46. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.11493/6.2696/01/04/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΛΛ−9ΦΛ) Ένταξη της πράξης «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» με κωδικό MIS 441227 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

47. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 3.14266/6.3374/29−4−2013 απόφαση Ένταξης της πράξης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών τον κλάδο του τουρισμού στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 444661 επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)

48. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 3.14265/6.3373/29−4−2013 απόφαση Ένταξη της πράξης «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με κωδικό MIS 444662 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)

49. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/9.12.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

50. Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που διαπιστώθηκαν μετά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και δυσχεραίνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

51. Την ανάγκη άμεσης δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μέσω της διεύρυνσης της δυνατότητας υπαγωγής στο πρόγραμμα των ωφελούμενων και των δικαιούχων επιχειρήσεων.

52. Την υπ’ αριθμ. 314/04.02.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αρ. συνεδρ. 05/ 04.02.2014) η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 10906/06−02−2014 έγγραφό του.

53. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν τουποσού που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 (ΦΕΚ 3144 Β΄) απόφασης,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/9.12.2013 (ΦΕΚ 3144 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»», με την προσθήκη του κάτωθι εδαφίου στο τέλος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5:

«Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει προσληφθεί με βάση τα ανωτέρω, δύναται η δικαιούχος επιχείρηση να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον προβεί σε αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου και υποβάλλει αίτηση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας τροποποιητικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/9.12.2013 απόφασής μας, (ΦΕΚ 3144 Β΄) με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ