Το δώρο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου - Χωρίς δώρο θα μείνουν και αυτή τη χρονιά οι συνταξιούχοι που πραγματοποίησαν ολονύχτια διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο οικονομικών διεκδικώντας την επαναφορά της 13ης σύνταξης

Aπό την Παρασκευή 19.12.2014 θα καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 2014 στους επιδοτούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, οι οποίες θα λάβουν για τελευταία φορά το βοήθημα καθώς από το 2015 καταργούνται όλες οι έξτρα παροχές του οργανισμού (εξαιτίας της μείωσης 1% της εισφοράς) 
Συγκεκριμένα, στις 19 του μηνός θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που καταβάλλονται κανονικά από 20.12.2014 μέχρι και 06.01.2015. 
Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.  
Χωρίς δώρο θα μείνουν και αυτή τη χρονιά οι συνταξιούχοι που πραγματοποίησαν ολονύχτια διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο οικονομικών διεκδικώντας την επαναφορά της 13ης σύνταξης.
Ωστόσο θα πληρωθούν τη σύνταξη του Ιανουαρίου λίγες ημέρες νωρίτερα. Δηλαδή στις 19 Δεκεμβρίου θα πιστωθούν οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ ενώ στις 22 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ και του δημοσίου. Αυτό αποφασίστηκε για δεύτερη χρονιά αφενός για να ανταπεξέλθουν οι συνταξιούχοι στις αυξημένες ανάγκες των εορτών  και αφετέρου για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις τράπεζες καθώς στο τέλος του μηνός λήγει η προθεσμία για καταβολή φόρου, ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας κα.
Το δώρο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου. Ολόκληρο το δώρο (ένας μηνιαίος μισθός) καταβάλλεται όταν η σχέση εργασίας είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Όσοι μισθωτοί όμως δεν κάλυψαν αυτό το διάστημα είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. 
Σε αυτή την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:

-2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
-Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ’όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

************************************

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται ΕΚΑΣ από 30 ως 230 ευρώ τον μήνα

Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος και να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ
Οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων, πλην του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, δικαιούνται μηνιαίο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και διαμονής κριτήρια.

Το επίδομα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το ποσό κλιμακώνεται από 30 ως 230 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου.

Το δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής των εργαζομένων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ καταγράφει το ισχύον καθεστώς για την ειδική παροχή του ΕΚΑΣ, τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις χορήγησής της.  
Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του υπουργού Εργασίας για το έτος 2014 δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι συνταξιούχοι που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οριο ηλικίας. Οι συνταξιούχονα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας, με μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Επίσης εξαιρούνται οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, εφόσον πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.

2. Εισόδημα (σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους). Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ. (Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες (Ν. 1892/1990, άρθρο 63, παρ. 4, όπως ισχύει), καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Επίσης το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ. Ενώ  το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.380,9 ευρώ.

Πάντως το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και αδείας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

3. Τόπος διαμονής. Για την καταβολή του επιδόματος και πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, θα πρέπει οι δικαιούχοι να έχουν ως μόνιμο τόπο διαμονής την Ελλάδα.