ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ  211 405 77 67   και   6945261828 (Με δική μας χρέωση) κον Διονύση Δημόπουλο ή Μέσω e-mail ΕΔΩ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ - ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -

ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΕΞΙΑ ΣΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΕΞΙΑ ΣΑΣ  ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

Έτος Ίδρυσης 1967

Ιδρυτής: Παναγιώτης Γατσώρης

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ -

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

Η ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ είναι το πρώτο εν Ελλάδι Φορολογικό Περιοδικό - Φορολογικού Δικαίου - Εργατικού Δικαίου - Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισεως με 47 Χρόνια κυκλοφορίας, ενώ τα τελευταία 3 συνεχίζει σε ηλεκτρονική - διαδικτυακή μορφή.

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1967: Ιδρυτής Παναγιώτης Γατσώρης

 

Το Επιστημονικό Αυτό Περιοδικό του Δικηγόρου, του Λογιστή και του Συμβολαιογράφου, καλύπτει πλήρως όλα τα θέματα που αφορούν στο Εργατικό Δίκαιο, με Νομολογία Εργατικού Δικαίου και Νομοθεσία Εργατικού Δικαίου.

 

Πλήρης Κάλυψη όλης της Φορολογίας μέσα από Νομολογία και Νομοθεσία Διοικητική και όχι μόνον - Πλήρης κάλυψη εργατικής νομολογίας - Πλήρης κάλυψη Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα, Γνωμοδοτήσεις, Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και Θεματολογία για Δήμους και Κοινότητες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – ΣΣΕ που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ και πότε αυτές οι ΣΣΕ Λήγουν – Αμοιβή Εργασίας, Εργασιακά και Εργατικά θέματα γενικά, Διεθνείς Συμβάσεις και Πολεοδομικά Ζητήματα

 

Πλήρης Κάλυψη του Διοικητικού Δικαίου – Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου

 

Πλήρης Ανάλυση Εργατικού Δικαίου

 

Πλήρης Ενημέρωση σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Όλη Η ύλη ξεκινάει πλέον από το Έτος  1990 έως και Σήμερα, έτος 2014

 

Γίνετε τώρα και Εσείς Συνδρομητής μας και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα Θέματα που Αφορούν στα ανωτέρω

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Μην Ξεχνάτε επίσης Και την Απεριόριστη Πρόσβαση στα

Πάσης Φύσεως

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - 1800 και συνεχίζουμε.....


 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΟΛ. 2014 - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΑΠΟΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 


 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΖΙ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΩΝ ΑΕΙ – ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΡΙΑ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Κατά την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 2530/1997 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην σχετική εισηγητική έκθεση, ότι παρέχεται «πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για αντιμετώπιση δαπανών σε συνέδρια, ύψους… ανάλογα με τη βαθμίδα του μέλους ΔΕΠ ανταποκρινόμενο και στις ανάγκες του σκοπού

 

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Επειδή, η κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3758/ 2009 έκτακτη οικονομική εισφορά, επιβλήθηκε, όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, ως αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση των συνεπειών τής οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε «να συνεισφέρουν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα» το δε ύψος της καθορίζεται, κατά τα προεκτεθέντα, στον ίδιο το νόμο, σε συγκεκριμένα ποσά που βαίνουν αυξανόμενα σε αντιστοιχία με κλιμάκια - υψηλών πράγματι (άνω των 60.000 ευρώ) - καθαρών εισοδημάτων, όπως αυτά έχουν προκύψει για το οικονομικό έτος 2008

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ

 Επειδή, εν όψει της μέριμνας που, κατά την έννοια της διατάξεως του εδαφίου α' του ανωτέρω άρθρου 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, πρέπει να επιδεικνύουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος με έννομο συμφέρον ζητεί την ακύρωση της εχούσης εκτελεστό χαρακτήρα προσβαλλομένης υπ' αριθ. ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αυτή αφορά την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε όλους τους δικηγόρους, δεδομένου

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 'Η ΜΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ - 1975

 

Άρθρο 20

 

11.06.1975

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

 

Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 εισάγεται ο θεσμός της «δίκης-πιλότου» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που, ως εκ της φύσεώς τους, έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και, συνεπώς, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών με τον κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα διοικητικά δικαστήρια να απευθύνονται απ’ ευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε αυτό

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΩΝ ΑΕΙ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να καλύψει δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός (Σ.τ.Ε. 3150/1999 - 7λής, 670, 3020/2012 7μ.). Και ναι μεν, από 1.1.1997 με το άρθρο 1 περ. 15 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγώνκαι άλλες διατάξεις» (Α 17) καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΚΦΕ – ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

 Επειδή, με το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226/27.10.2011) αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν. 2238/1994 Α΄ 151], το οποίο ρυθμίζει ζητήματα υπολογισμού και καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μεταξύ άλλων, με το κατά τα ανωτέρω αντικατασταθέν άρθρο 9 ΚΦΕ (παρ. 1) προβλέπεται νέα κλίμακα φορολογικών συντελεστών για την επιβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, και το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος μειώνεται σε 5.000 ευρώ ανά φορολογούμενο

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Κ.Φ.Σ. – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μεταφορέας, κατά το άρθρο 25 του Κ.Φ.Σ., είναι εκείνος που διενεργεί μεταφορές αγαθών με κόμιστρο χρησιμοποιώντας μεταφορικά μέσα που του ανήκουν ή που τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος, «μεταφορικό δε γραφείο», κατά το άρθρο 26, η επιχείρηση που έχει μεν και εκείνη ως αντικείμενο τη μεταφορά αγαθών, μεσολαβώντας όμως προς τούτο, έναντι αμοιβής, μεταξύ του αποστολέα των αγαθών και του μεταφορέα (ΣτΕ 195/1989). Τόσον ο μεταφορέας όσο και το μεταφορικό γραφείο εκδίδουν, ο πρώτος για τη μεταφορά που διενεργεί ο ίδιος, το δεύτερο για τη μεταφορά που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει

 

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ – Κ.Ε.Δ.Ε. – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαλούσα προέβη σε περαίωση των αποτελεσμάτων της επίδικης χρήσης 1997, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος και το ΦΠΑ, δεδομένου ότι,σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3259/2004, η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ - ΦΠΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ

ΠΟΛ.1088/1.4.2014
Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

Αρ. πρωτ.: Δ15 1052987 ΕΞ 27.3.2014
Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

ΠΟΛ.1082/20.3.2014
Κοινοποίηση της με αρ. 387/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου η εταιρεία «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις

ΠΟΛ.1079/19.3.2014
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1074/14.3.2014
Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής

ΠΟΛ.1071/7.3.2014
Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352/7.4.2014
Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.7035/509/31.3.2014
Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό που έπληξε το Νομό Κεφαλληνίας την 26/1/2014

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 2/27432/0022/31.3.2014
Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Aρ. πρωτ.: 6005/250/28.3.2014
Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Αρ. πρωτ.: 25873/27.3.2014
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 3/26.3.2014
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014

Αριθ. πρωτ.: 6652/21.3.2014
Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 5423.1/02/20.3.2014
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2014

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 8055/192/13.3.2014
Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206)

Κ.Υ.Α. αριθ. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 7482/180/10.3.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΟΛ. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΑΕ - ΕΕ - ΟΕ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΠΟΛ.1084/24.3.2014
Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών

Αρ. πρωτ.: Κ2-7360/17.2.2014
Ορισμός διαχειριστή Ε.Π.Ε. - Παράταση θητείας του διαχειριστή Ε.Π.Ε. - Δικαστική απόφαση που διατάζει την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε. - Είσοδος κληρονόμων σε Ε.Π.Ε.

Αριθμ. Κ2 − 601/13.2.2014
Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Α' εξαμήνου 2014

Αρ. πρωτ.: Κ2-7557/13/13.2.2014
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. - Τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. - Περιεχόμενο ανακοίνωσης περί δικαστικής απόφασης πτώχευσης εμπόρου ή εταιρίας - Τρόπος άσκησης δικαιώματος εκούσιας εξόδου εταίρου - Οδηγίες σχετικά με τους ισολογισμούς Ε.Π.Ε.

1 . Αριθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων

2 . Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4113/8.6.2012
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014
Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. - Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. - Ε.Π.Ε. - Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης - Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. - Διαγραφή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθ. πρωτ.: 55579/21.1.2014
Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών - Οι Ι.Κ.Ε. δεν απαλλάσονται από την εισφορά ταμείου νομικών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αρ. πρωτ.: 4237/19.11.2013
Υιοθέτηση από τις εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» και των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 2/652/11.7.2013
Άρση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στην
 αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον τραπεζικό κλάδο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. 1/645/30.4.2013
Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στην
 αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον τραπεζικό κλάδο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 3/645/30.4.2013
Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 1/644/22.4.2013
Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 7/644/22.4.2013
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 1/643/15.4.2013
Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκ. 51/13.3.2013
Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 2/452/1.11.2007 και άλλων σχετικών ρυθμίσεων

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. αποφ. 17/638/11.2.2013
Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 1/637/28.1.2013
Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στην
 αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον FTSE XA Τραπεζικό Δείκτη

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1057684 ΕΞ 7.4.2014
α) Διαχειριστική περίοδος ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία, β) παροχές σε είδος

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1058124 ΕΞ 7.4.2014
Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Αρ. πρωτ.: Δ12Γ 1057579 ΕΞ 4.4.2014
Εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/1975

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1055910 ΕΞ 3.4.2014
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1055825 ΕΞ 3.4.2014
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών

ΠΟΛ.1090/2.4.2014
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών

ΠΟΛ.1085/20.3.2014
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013

Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1049261 ΕΞ 18.3.2014
Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167)

ΠΟΛ.1078/17.3.2014
Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

1ο τρίμηνο 2014 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) : μέχρι την 02.06.2014
2ο τρίμηνο 2014 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος) : μέχρι την 31.07.2014
3ο τρίμηνο 2014 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) : μέχρι την 31.10.2014
4ο τρίμηνο 2014 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) : μέχρι την 02.02.2015

ΠΟΛ.1077/14.3.2014
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)

Αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1039466 ΕΞ 4.3.2014
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών

 **********************

 (ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΜΗΝΟΥ)  


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ WWW.KWDIKAS.GR


ΔΕΞΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014  ΚΑΙ Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΟΛ. 2014 - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

  • ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
  • ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
  • ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΖΙ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΖΙ - ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΩΝ ΑΕΙ – ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΡΙΑ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Κατά την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 2530/1997 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην σχετική εισηγητική έκθεση, ότι παρέχεται «πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για αντιμετώπιση δαπανών σε συνέδρια, ύψους… ανάλογα με τη βαθμίδα του μέλους ΔΕΠ ανταποκρινόμενο και στις ανάγκες του σκοπού….

 

Εγγραφείτε στις υπηρεσίες του www.kwdikas.gr για την πλήρη ενημέρωσή σας Εφοριακή Επιθεώρηση Φορολογικού Δικαίου – Εφοριακή Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου – Εφοριακή Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εφοριακή Επιθεώρηση Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου

 

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Επειδή, η κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3758/ 2009 έκτακτη οικονομική εισφορά, επιβλήθηκε, όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, ως αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση των συνεπειών τής οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε «να συνεισφέρουν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα» το δε ύψος της καθορίζεται, κατά τα προεκτεθέντα, στον ίδιο το νόμο, σε συγκεκριμένα ποσά που βαίνουν αυξανόμενα σε αντιστοιχία με κλιμάκια - υψηλών πράγματι (άνω των 60.000 ευρώ) - καθαρών εισοδημάτων, όπως αυτά έχουν προκύψει για το οικονομικό έτος 2008

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΥ

 Επειδή, εν όψει της μέριμνας που, κατά την έννοια της διατάξεως του εδαφίου α' του ανωτέρω άρθρου 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, πρέπει να επιδεικνύουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος με έννομο συμφέρον ζητεί την ακύρωση της εχούσης εκτελεστό χαρακτήρα προσβαλλομένης υπ' αριθ. ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αυτή αφορά την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε όλους τους δικηγόρους, δεδομένου

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 'Η ΜΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ - 1975

 

Άρθρο 20

 

11.06.1975

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

 

Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

 

Εγγραφείτε στις υπηρεσίες του www.kwdikas.gr για την πλήρη ενημέρωσή σας Εφοριακή Επιθεώρηση Φορολογικού Δικαίου – Εφοριακή Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου – Εφοριακή Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εφοριακή Επιθεώρηση Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου

 

 

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 εισάγεται ο θεσμός της «δίκης-πιλότου» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που, ως εκ της φύσεώς τους, έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και, συνεπώς, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών με τον κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα διοικητικά δικαστήρια να απευθύνονται απ’ ευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε αυτό

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΩΝ ΑΕΙ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να καλύψει δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός (Σ.τ.Ε. 3150/1999 - 7λής, 670, 3020/2012 7μ.). Και ναι μεν, από 1.1.1997 με το άρθρο 1 περ. 15 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγώνκαι άλλες διατάξεις» (Α 17) καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΚΦΕ – ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

 Επειδή, με το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226/27.10.2011) αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν. 2238/1994 Α΄ 151], το οποίο ρυθμίζει ζητήματα υπολογισμού και καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μεταξύ άλλων, με το κατά τα ανωτέρω αντικατασταθέν άρθρο 9 ΚΦΕ (παρ. 1) προβλέπεται νέα κλίμακα φορολογικών συντελεστών για την επιβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, και το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος μειώνεται σε 5.000 ευρώ ανά φορολογούμενο

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Κ.Φ.Σ. – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μεταφορέας, κατά το άρθρο 25 του Κ.Φ.Σ., είναι εκείνος που διενεργεί μεταφορές αγαθών με κόμιστρο χρησιμοποιώντας μεταφορικά μέσα που του ανήκουν ή που τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος, «μεταφορικό δε γραφείο», κατά το άρθρο 26, η επιχείρηση που έχει μεν και εκείνη ως αντικείμενο τη μεταφορά αγαθών, μεσολαβώντας όμως προς τούτο, έναντι αμοιβής, μεταξύ του αποστολέα των αγαθών και του μεταφορέα (ΣτΕ 195/1989). Τόσον ο μεταφορέας όσο και το μεταφορικό γραφείο εκδίδουν, ο πρώτος για τη μεταφορά που διενεργεί ο ίδιος, το δεύτερο για τη μεταφορά που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει

 

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ – Κ.Ε.Δ.Ε. – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαλούσα προέβη σε περαίωση των αποτελεσμάτων της επίδικης χρήσης 1997, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος και το ΦΠΑ, δεδομένου ότι,σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3259/2004, η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ - ΦΠΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΟΛ.1088/1.4.2014
Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

Αρ. πρωτ.: Δ15 1052987 ΕΞ 27.3.2014
Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

ΠΟΛ.1082/20.3.2014
Κοινοποίηση της με αρ. 387/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου η εταιρεία «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις

ΠΟΛ.1079/19.3.2014
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1074/14.3.2014
Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής

ΠΟΛ.1071/7.3.2014
Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352/7.4.2014
Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.7035/509/31.3.2014
Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό που έπληξε το Νομό Κεφαλληνίας την 26/1/2014

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 2/27432/0022/31.3.2014
Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Aρ. πρωτ.: 6005/250/28.3.2014
Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Αρ. πρωτ.: 25873/27.3.2014
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 3/26.3.2014
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014

Αριθ. πρωτ.: 6652/21.3.2014
Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 5423.1/02/20.3.2014
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2014

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 8055/192/13.3.2014
Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206)

Κ.Υ.Α. αριθ. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 7482/180/10.3.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42343/598/09−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3144 Β΄), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΟΛ. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΑΕ - ΕΕ - ΟΕ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛ.1084/24.3.2014
Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών

Αρ. πρωτ.: Κ2-7360/17.2.2014
Ορισμός διαχειριστή Ε.Π.Ε. - Παράταση θητείας του διαχειριστή Ε.Π.Ε. - Δικαστική απόφαση που διατάζει την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε. - Είσοδος κληρονόμων σε Ε.Π.Ε.

Αριθμ. Κ2 − 601/13.2.2014
Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Α' εξαμήνου 2014

Αρ. πρωτ.: Κ2-7557/13/13.2.2014
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. - Τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. - Περιεχόμενο ανακοίνωσης περί δικαστικής απόφασης πτώχευσης εμπόρου ή εταιρίας - Τρόπος άσκησης δικαιώματος εκούσιας εξόδου εταίρου - Οδηγίες σχετικά με τους ισολογισμούς Ε.Π.Ε.

1 . Αριθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων

2 . Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4113/8.6.2012
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014
Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. - Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. - Ε.Π.Ε. - Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης - Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. - Διαγραφή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθ. πρωτ.: 55579/21.1.2014
Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών - Οι Ι.Κ.Ε. δεν απαλλάσονται από την εισφορά ταμείου νομικών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αρ. πρωτ.: 4237/19.11.2013
Υιοθέτηση από τις εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» και των τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 2/652/11.7.2013
Άρση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον τραπεζικό κλάδο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. 1/645/30.4.2013
Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον τραπεζικό κλάδο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 3/645/30.4.2013
Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 1/644/22.4.2013
Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 7/644/22.4.2013
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 1/643/15.4.2013
Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκ. 51/13.3.2013
Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 2/452/1.11.2007 και άλλων σχετικών ρυθμίσεων

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. αποφ. 17/638/11.2.2013
Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 1/637/28.1.2013
Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον FTSE XA Τραπεζικό Δείκτη

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1057684 ΕΞ 7.4.2014
α) Διαχειριστική περίοδος ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία, β) παροχές σε είδος

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1058124 ΕΞ 7.4.2014
Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Αρ. πρωτ.: Δ12Γ 1057579 ΕΞ 4.4.2014
Εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/1975

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1055910 ΕΞ 3.4.2014
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1055825 ΕΞ 3.4.2014
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών

ΠΟΛ.1090/2.4.2014
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών

ΠΟΛ.1085/20.3.2014
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013

Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1049261 ΕΞ 18.3.2014
Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167)

ΠΟΛ.1078/17.3.2014
Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

1ο τρίμηνο 2014 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) : μέχρι την 02.06.2014
2ο τρίμηνο 2014 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος) : μέχρι την 31.07.2014
3ο τρίμηνο 2014 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) : μέχρι την 31.10.2014
4ο τρίμηνο 2014 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) : μέχρι την 02.02.2015

ΠΟΛ.1077/14.3.2014
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)

Αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1039466 ΕΞ 4.3.2014
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Εγγραφείτε στις υπηρεσίες του www.kwdikas.gr για την πλήρη ενημέρωσή σας Εφοριακή Επιθεώρηση Φορολογικού Δικαίου – Εφοριακή Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου – Εφοριακή Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εφοριακή Επιθεώρηση Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

                                              ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΠΝΠ: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. (ΦΕΚ Α' 246/18-12-2012)

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΥ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»-ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΦΠΑ: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ : ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Η ΟΜΟΡΑ ΑΥΤΗΣ-ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ:ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΠΝΠ: ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ :   ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ :   ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ 

 

NOMOI-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ:  ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4095 - Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ:ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ:  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΠΛΑΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:   ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

 

ΤΑΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΑΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΓΑ-ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:   ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ-ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΟΕΚ ΚΑΙ ΟΕΕ


ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:  ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦ. ΔΙΚΑΙΟΥ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ Η ΕΕ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.                                                                                                

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦ. ΔΙΚΑΙΟΥ:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦ. ΔΙΚΑΙΟΥ:ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 122 Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 

ΤΑΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΑΓΑΝΙΣΜΟΙΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΕΛΙΑΣ  

 

ΤΑΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΑΓΑΝΙΣΜΟΙ:ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΓΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

 

 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦ.ΔΙΚΑΙΟΥ:ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦ.ΔΙΚΑΙΟΥ:ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

ΦΠΑ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:  ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛ. ΔΙΚΑΙΟΥ : ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 16/2012

 

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΑΠΔ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΕΚ ΚΑΙ ΟΕΕ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΠΟΛ.1197/18.10.2012

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:  ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΑΕΕ 49/16.10.2012 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

 

ΦΠΑ: ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΚΤΕΛ ΑΕ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

 ΤΑΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.

 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ - ΚΥΑ/ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΔΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ :  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ 1.1.2011 ΚΑΙ 1.1.2012- ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΦΕ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4024/2011

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ ΣΤΟ ΕΤΕΑ 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΓΑΝΙΣΜΩΝΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΙΚΑ Γ99

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΠΟΛ 1190/27.9.2012

 

 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.-ΑΣΦ.ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.-ΑΣΦ.ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ :ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 13/2011

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ.-OΓΑ 5/25.9.2012                                                                                       

 

 

ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ-ΙΚΑ Ε41/312/24.9.2012

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ-ΠΟΛ1183/17.9.2012

 

ΦΠΑ: ΚΤΕΛ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ.-ΠΟΛ.1182/13.9.2012

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΝΤΡΑ

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ : ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΟ-ΠΟΛ 1184/2012 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.-ΑΣΦ.ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΜΙΣΘΩΤΟ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.-ΑΣΦ.ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ :    ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΕΣΗΕΑ

 

ΤΑΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ :ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ" ΚΑΙ "ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"

 

ΦΠΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 815/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ-Πολ.1179/7.9.2012

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ :ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΠολ.1180/10.9.2012

 

 ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ :  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-Πολ.1181/12.9.2012

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:  ΕΠΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ. : ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΑΕΕ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΑΠΟΡΡΟΨΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.-ΚΟΙΝ.-ΑΣΦΑΛ. ΔΙΚΑΙΟΥ:  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.-ΚΟΙΝ.-ΑΣΦΑΛ. ΔΙΚΑΙΟΥ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ‘Η ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:¨ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2012

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ-ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ-ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ :ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: EKΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:ΠΟΛ.2012,ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:ΠΟΛ.2012,ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ&ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:Κ.Β.Σ.,ΠΛΑΣΤΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΟΛ2012,ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Φ.Π.Α.:ΠΟΛ.2012,ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ&ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ,ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ-ΜΗ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, "ΝΕΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

 

 ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ:ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ,ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ,ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 ΤΑΜΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ ΚΛΠ

 

 ΣΣΕ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Α. – ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ