ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΖΗΜΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ     

                                             ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

                                            ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

                                                          EΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

                                         ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

ΦΠΑ: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ  ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


 ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

                                                                          ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ


ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ :   ΔΩΡΑ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
                                                                                              ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
                                                                                              ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
                                                                                             ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
                                                                                             ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
                                                                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
                                                                                            ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΕΙΝΑ
                                                                                            ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
                                                                                             ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
                                                                                            OΔΗΓΟΙ ΤΑΞΙ-ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012
                                                                                            ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
                                                                                           ΕΚΑΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΤΑΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                           ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ - ΤΑΥΤΕΚΩ

                                                           ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤ.ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ


 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓ.-ΚΟΙΝΩΝ.-ΑΣΦΑΛ. ΔΙΚΑΙΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

                                                                          ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

                                                                         ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

                                                                        ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΚΥΡΥ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                                                    ΑΡΝΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,ΤΟΥΙΣΜΟΣ,ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

                                                                                                                                          ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

                                                                                                                                         ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

                                                                                                                                         ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

                                                                                                                                        ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

                                                                                                                                        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

                                                                                                                                      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

                           Γνωμοδότηση Αρείου Πάγου αρ. 2/12.2.2013-Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 2 ν. 2523/1997, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το Ν 3943/2011