ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Εάν και εφόσον υπάρχει λόγος ότι πρόκειται να παρθούν πρόσθετα μέτρα, πρόσθετα, για να αποφευχθεί τυχόν απόδρασή τους. Αναγκαία μέτρα για την ομαλή εκδίκαση των υποθέσεων που απασχολούν την κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2001

Αριθμ. Πρωτ. 9300

Αριθμ. Εγκ. 1/2001

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών

Προϊσταμένους των τμημάτων προσδιορισμού

της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών

Σας παρακαλώ να παρακολουθείτε προσωπικώς η δι' ενός Αντεισαγγελέως Εφετών του τμήματός σας τον οποίον θα ορίσετε (με σειρά ή μόνιμα),κατά την κρίση σας, ώστε:

α) για κάθε περίπτωση μεταγωγής κρατουμένου, που ζητείται από το τμήμα σας, μετά από εκτίμηση των στοιχείων, που υπάρχουν στην υπηρεσία μας, να επισημαίνετε, με σχετική σημείωση) στην παραγγελία για τη μεταγωγή του, εάν και εφόσον υπάρχει προς τούτο λόγος, ότι πρέπει να ληφθούν πρόσθετα και, γενικά, τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί η απόδρασή του κατά την μεταγωγή του και στη συνέχεια.

β) Να ειδοποιείτε τους αρμόδιους, μετά σχετικό έλεγχο των υποθέσεων που θα συζητηθούν στο ακροατήριο, ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, για την ομαλή εκδίκαση υποθέσεων που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη και τα Μ.Μ.Ε., είτε λόγω του προσώπου του κατηγορουμένου, είτε των παθόντων, είτε της φύσεως της κατηγορίας, ώστε να αποφευχθεί οτιδήποτε που θα προκαλούσε κίνδυνο για οποιονδήποτε, (κατηγορούμενο, συνήγορο, δικαστή, το κοινό κ.λ.π.), που εμπλέκεται στην υπόθεση ή όχι, κατά τη διάρκεια της δίκης, προ και μετά αυτήν ή κατά τη διάρκεια της διακοπής αυτής.

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπογράφως οι αποδέκτες.

Ο Διευθύνων

την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Λάμπρος Καράμπελας

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου