ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ 'Η ΑΛΛΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

και να δείτε όλες τις δικαστηριακές αποφάσεις

(Τις οποίες εκθέτουμε παρακάτω, με ένα κομμάτι της περιλήψεώς τους)

του συγκεκριμένου κεφαλαίου που βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου διμήνου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014)

 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής καλύψεως σε περίπτωση προκλήσεως ζημιών από οδηγό που τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος κατά......ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΟΚ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΤΟΠ

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού που οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος και παραβίασε την πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (stop). Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ...ΆΡΕΙΟΣ ΠΆΓΟΣ.

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ  – ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η απόφαση αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος, δηλαδή με περιεκτικότητα οινοπνεύματος πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια......................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΘΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ –  ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αν τέθηκε ρήτρα απαλλαγής του ασφαλιστή, λόγω μέθης του οδηγού, δικαιούται ο ασφαλιστής να αξιώσει από τον ασφαλισμένο, να του καταβάλει κάθε ποσό, το οποίο αυτός θα καταβάλει ως αποζημίωση από......................................................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ

Ο ασφαλιστής που υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση σε ζημιωθέντα τρίτο χωρίς να έχει ευθύνη, λόγω της συμβατικής εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη των.................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ – ΠΕΖΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Βάσιμος αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Το δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς, ανεπαρκείς και αντιφατικές κατά ένα μέρος αιτιολογίες σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της................................................................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΘΗΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ  – ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Εφόσον δεν αναπτύχθηκαν προφορικά, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σ' αυτούς. Απορρίπτεται η αίτηση. Είναι επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε για παράβαση..............................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Πατήστε για να πάτε στο κεφάλαιο:

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΙΓΜΟΥ

Το οποίο βρίσκεται εντός του διμήνου (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

Εκθέτουμε τις Δικαστηριακές αποφάσεις ακριβώς από κάτωΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ ΕΛΙΓΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΗΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ  ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάϊ του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν.........................................................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Πατήστε για να πάτε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο:

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Το οποίο βρίσκεται εντός του διμήνου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014)

Παραθέτουμε τις σχετικές δικαστηριακές αποφάσεις που υπάρχουν μέσα στο συκγεκριμένο δίμηνο

Ακριβώς από κάτω

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΔΕΝ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Δεν καθιερώνεται δεδικασμένο στην πολιτική δίκη από απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αλλά κατοχυρώνεται και προστατεύεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου................................ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ – ΠΕΖΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Βάσιμος αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Το δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς, ανεπαρκείς και αντιφατικές κατά ένα μέρος αιτιολογίες σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της συνυπαιτιότητας..............................................ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

Πατήστε για να πάτε στο κεφάλαιο:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ -

-ΡΗΤΡΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ-

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Το οποίο βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου διμήνου

Σας εκθέτουμε τα περιεχόμενα των δικαστηριακών αποφάσεων ακριβώς από κάτω
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής καλύψεως σε περίπτωση προκλήσεως ζημιών από οδηγό που τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος κατά την οδήγηση. Παρά το γεγονός ότι ο εναγόμενος και ήδη αναιρεσείων δεν έλαβε γνώση

 

 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΘΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

Αν τέθηκε ρήτρα απαλλαγής του ασφαλιστή, λόγω μέθης του οδηγού, δικαιούται ο ασφαλιστής να αξιώσει από τον ασφαλισμένο, να του καταβάλει κάθε ποσό, το οποίο αυτός...ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ: 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

 ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΣ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΕ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ –

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΣΤΑΣΗ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΥ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Υπαίτιος για τη σύγκρουση ήταν ο ίδιος ο παθών, ενάγων, ο οποίος οδηγώντας την

παραπάνω μοτοσικλέτα εντός κατοικημένης περιοχής και σε οδό με αυξημένη

κυκλοφορία οχημάτων, επιχείρησε απαγορευμένη εξ αριστερών προσπέραση του

ως άνω λεωφορείου με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να λάβει υπόψη του τη διαφορά

ταχύτητας του οχήματός του κατά το χρόνο του προσπεράσματος και ότι η λωρίδα

κυκλοφορίας .............

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΝΤΕΦΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ -  ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Από τις διατάξεις των άρθρων 523 παρ. 1, 532 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι ο εφεσίβλητος μπορεί και αφού περάσει η προθεσμία της έφεσης να ασκήσει αντέφεση, ως προς τα κεφάλαια της απόφασης που προσβάλλονται με την έφεση και ως προς εκείνα που συνέχονται αναγκαστικά με αυτά και αν ακόμη αποδέχθηκε την απόφαση ή παραιτήθηκε από την έφεση. Διαφορετικά, αν δηλαδή το κεφάλαιο που πλήττεται με την αντέφεση δεν έχει εκκληθεί, η αντέφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως από το.......................

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 'Η ΜΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

Άρθρο 681Α

13.10.1977

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχόλια
Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν.733/1977 (ΦΕΚ Α΄ 309/13.10.1977). Στο άρθρο 7 παρ. 3 του νδ 1544/1942 (Α΄189) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4055/2012 ΦΕΚ Α 51/12.3.2012 ορίζεται ότι :" Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού".

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του

Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667 και 670 έως 676 που εφαρμόζονται ανάλογα, δικάζονται οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο μεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους και εκείνων που έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν αποζημίωση ή των διαδόχων τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισμένων ή των διαδόχων τους.

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ -  ΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με το μη πληττόμενο με την έφεση σκέλος της εκκαλουμένης αποφάσεως, δέχθηκε ότι αποκλειστικά υπαίτιος της συγκρούσεως ήταν ο πρώτος των εναγομένων, διότι από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, όπως ένας μέσος συνετός οδηγός, καίτοι είχε πρόθεση να αλλάξει κατεύθυνση προς τα αριστερά για να εισέλθει στην οδό προς Α....................

 

ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 

Αποκλειστική Υπαιτιότητα οδηγού που επιχείρησε ελιγμό προς τα αριστερά προκειμένου να επανέλθει πλήρως το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα και κατά την κίνησή του αυτή κτύπησε τον ενάγοντα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έσυρε κάδο απορριμμάτων προς το αυτοκίνητο του Δήμου, στο δεξιό πόδι. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το επελθόν αποτέλεσμα οφείλεται αποκλειστικά σε αμέλεια του πρώτου εναγομένου, η οποία συνίσταται στο ότι α)επιχείρησε ελιγμό για να κατεβεί από το πεζοδρόμιο χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί........................

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

μνεία της επωνυμίας της κατά τρόπο που να μη δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτής, χωρίς να απαιτείται να μνημονεύονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που την αποτελούν ούτε το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο επίδικο ουσιαστικό δικαίωμα. Στην προκειμένη περίπτωση η ένδικη αγωγή αδικοπραξίας απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ως απαράδεκτη για τη δεύτερη εναγομένη για το λόγο ότι αυτή ως Κοινοπραξία στερείται νομικής προσωπικότητας και δεν...............................

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 64

16.09.1968

ΑΝΙΚΑΝΟΙ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΔΙΑΔΙΚΟΙ ,ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ,ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΔΙ' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ,ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙ' ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ,ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

1. Οσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται στο δικαστήριο με το δικό τους όνομα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στο δικαστήριο με όποιον τα εκπροσωπεί. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται προηγούμενη άδεια για την διεξαγωγή της δίκης, η απεριόριστη χορήγησή της περιλαμβάνει και τη δίκη κατ' έφεση, αναψηλάφηση και αναίρεση. 3. Οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να αποτελούν σωματείο, καθώς και οι εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους.

4. Αν δεν υπάρχει διάταξη που ρυθμίζει τη δικαστική παράσταση των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούνται από όποιους τα αντιπροσωπεύουν στις συναλλακτικές τους σχέσεις.

 

 

 

 

 

 


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 68

16.09.1968

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (Δικαίωμα Δικαστικής Προστασίας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

Δικαστική προστασία έχει δικαίωμα να ζητήσει όποιος έχει άμεσο έννομο συμφέρον.

 

 

 

 

 

 

 


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 118

16.09.1968

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ (κΠολΔ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ,ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ,ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, γ) ορισμένο αίτημα.

2. Στην αγωγή αναφέρεται α) προκειμένου για δίκες περιουσιακών σχέσεων η χρηματική αξία του επίδικου αντικειμένου και β) τα στοιχεία που θεμελιώνουν την αρμοδιότητα του δικαστηρίου.........................

 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

 

 

Άρθρο 932

23.02.1946

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

 


ΕΝΟΧΕΣ ,ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ,ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ,ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3471/2006 (Α΄ 133/28.6.2006), η -κατά το π α ρ ό ν άρθρο- χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του ανωτέρω νόμου ορίζεται, κατ' ελάχιστο, στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ), εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό. Η χρηματική ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξάρτητα από την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), η κατά το π α ρ ό ν άρθρο χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος για μία από τις πράξεις του ανωτέρω νόμου, δ ε ν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ, ε κ τ ό ς αν ο ίδιος ο παθών ζήτησε μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ποσό................

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Το μόνο κεφάλαιο που εξετάζεται στην παρούσα δίκη είναι εκείνο της αξίωσης επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, στους αδελφούς του θανόντος, Αλβανούς υπηκόους, όπως ήταν και ο θανών. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ΑΚ οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας, όπου διαπράχθηκε το αδίκημα, κατ’ ακολουθίαν και στην περίπτωση που με διάπραξη αδικήματος επήλθε θάνατος αλλοδαπού στην Ελλάδα η αδικοπρακτική ενοχή θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, οπότε κατά το δίκαιο αυτό τα μέλη της οικογένειας του θύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αδελφοί, θα δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης.......................

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΜΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

 

Άρθρο 676

16.09.1968

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (Εργατικές Διαφορές)


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3471/2006 (Α΄ 133/28.6.2006), οι απαιτήσεις του ανωτέρω άρθρου εκδικάζονται κατά τη διαδικασία του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για τη διαπίστωση παρανομίας ή την άσκηση ποινικής δίωξης...............

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία της ΑΚ 931, που την καθιστά εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται από τη διάταξη η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση ενός ευλόγου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία.........................

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

 


ΕΝΟΧΕΣ ,ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ,ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ,ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3471/2006 (Α΄ 133/28.6.2006), η -κατά το π α ρ ό ν άρθρο- χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του ανωτέρω νόμου ορίζεται, κατ' ελάχιστο, στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ), εκτός αν ζητηθεί από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό. Η χρηματική ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξάρτητα από την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), η κατά το π α ρ ό ν άρθρο χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος γ...........................

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ

Συνάγεται ότι οι έννοιες της αμέλειας και του συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος είναι έννοιες νομικές. Επομένως, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι συντρέχει ή όχι πταίσμα του υπόχρεου προς αποζημίωση ή πταίσμα του παθόντος, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 1 και .................................................................................

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975

 

 

 

Άρθρο 25

11.06.1975

Αναθεώρηση: 17.04.2001

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΗ ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το Ψήφισμα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Α 84/2001) της οποίας η ισχύς αρχίζει από 17.4.2001.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

"1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Ολα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους.......................................

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Αρθρο:

559

Ημ/νία:

01.01.2002

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (ΑΝΑΙΡΕΣΗ)

 

 

 

 

Άρθρο 559

01.01.2002

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (Αναίρεση)


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ,ΑΝΑΙΡΕΣΗ ,ΛΟΓΟΙ

Σχόλια
- Οι λέξεις "ή δεν διάταξε απόδειξη γι'αυτά" της περ. 10 διαγράφηκαν από το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001 και σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρ. 15 του ν. 2943 του 2001
 .....................

 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Η σκόπιμη διατήρηση του άρθρου 528 με δομή ίδια ουσιαστικά με εκείνη που του είχε προσδώσει ο ν. 2207/1994, υποδηλώνει σαφώς ότι, για την εξαφάνιση της πρωτοδίκου αποφάσεως, εφόσον αυτή εκδόθηκε σαν να ήταν παρών ο διάδικος, δεν απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος της εφέσεως, αλλ' αρκεί η τυπική παραδοχή της, καθόσον αυτή έχει τα αποτελέσματα της καταργηθείσας αναιτιολόγητης ανακοπής...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ 'Η ΑΛΛΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

και να δείτε όλες τις δικαστηριακές αποφάσεις

(Τις οποίες εκθέτουμε παρακάτω, με ένα κομμάτι της περιλήψεώς τους)

του συγκεκριμένου κεφαλαίου που βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου διμήνου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014)

 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής καλύψεως σε περίπτωση προκλήσεως ζημιών από οδηγό που τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος κατά......ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΟΚ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΤΟΠ

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού που οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος και παραβίασε την πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (stop). Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ...ΆΡΕΙΟΣ ΠΆΓΟΣ.

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ  – ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η απόφαση αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος, δηλαδή με περιεκτικότητα οινοπνεύματος πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια......................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΜΕΘΗ ΟΔΗΓΟΥ-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΘΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ –  ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αν τέθηκε ρήτρα απαλλαγής του ασφαλιστή, λόγω μέθης του οδηγού, δικαιούται ο ασφαλιστής να αξιώσει από τον ασφαλισμένο, να του καταβάλει κάθε ποσό, το οποίο αυτός θα καταβάλει ως αποζημίωση από......................................................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ

Ο ασφαλιστής που υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση σε ζημιωθέντα τρίτο χωρίς να έχει ευθύνη, λόγω της συμβατικής εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη των.................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ – ΠΕΖΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Βάσιμος αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Το δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς, ανεπαρκείς και αντιφατικές κατά ένα μέρος αιτιολογίες σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της................................................................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΘΗΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ  – ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Εφόσον δεν αναπτύχθηκαν προφορικά, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σ' αυτούς. Απορρίπτεται η αίτηση. Είναι επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε για παράβαση..............................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Πατήστε για να πάτε στο κεφάλαιο:

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΙΓΜΟΥ

Το οποίο βρίσκεται εντός του διμήνου (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

Εκθέτουμε τις Δικαστηριακές αποφάσεις ακριβώς από κάτωΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ ΕΛΙΓΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΗΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ  ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάϊ του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν.........................................................................................................................ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Πατήστε για να πάτε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο:

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Το οποίο βρίσκεται εντός του διμήνου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014)

Παραθέτουμε τις σχετικές δικαστηριακές αποφάσεις που υπάρχουν μέσα στο συκγεκριμένο δίμηνο

Ακριβώς από κάτω

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΔΕΝ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ

Δεν καθιερώνεται δεδικασμένο στην πολιτική δίκη από απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αλλά κατοχυρώνεται και προστατεύεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου................................ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΥ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ – ΠΕΖΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Βάσιμος αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Το δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς, ανεπαρκείς και αντιφατικές κατά ένα μέρος αιτιολογίες σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της συνυπαιτιότητας..............................................ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

Πατήστε για να πάτε στο κεφάλαιο:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ -

-ΡΗΤΡΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ-

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Το οποίο βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου διμήνου

Σας εκθέτουμε τα περιεχόμενα των δικαστηριακών αποφάσεων ακριβώς από κάτω
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής καλύψεως σε περίπτωση προκλήσεως ζημιών από οδηγό που τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος κατά την οδήγηση. Παρά το γεγονός ότι ο εναγόμενος και ήδη αναιρεσείων δεν έλαβε γνώση

 

 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΘΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

Αν τέθηκε ρήτρα απαλλαγής του ασφαλιστή, λόγω μέθης του οδηγού, δικαιούται ο ασφαλιστής να αξιώσει από τον ασφαλισμένο, να του καταβάλει κάθε ποσό, το οποίο αυτός...ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ: 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

 ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΛΑΣ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΕ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ