ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

                             ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

 

ΔΟΜΗΣΗ:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

                Γενικός οικοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 249.Κάλυψη του οικοπέδου.

               Γενικός οικοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 250. Τρόπος δόμησης - θέση κτιρίου.

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 392'Aμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων.

                                          Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 393.Κατεδάφιση αυθαιρέτων με διαδικασία.

                                          Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 394.Εφαρμογή διατάξεων για όλα τα αυθαίρετα.

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ:  Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 415.Κοινοχρησία ρυμοτομούμενων ακινήτων χωρίς αποζημίωση.

                                                        Κτιριοδομικός κανονισμός..'Αρθρο 416.Εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι με επίσπευση των ιδιοκτητών.

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: Επικίνδυνες οικοδομές.'Αρθρο 426

                      Επικίνδυνες οικοδομές.'Αρθρο 427.Καταλογισμός δαπάνης - κυρώσεις.

                     ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ