ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ WWW.KWDIKAS.GR

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ ΕΔΩ

 

 

 

ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 6945261828 - με δική μας χρέωση

 

 

(ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΜΗΝΟΥ)   


 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ο Μέρος -ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2ο Μέρος (Αστικό Δίκαιο) 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ LINK ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

                             ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

 

ΔΟΜΗΣΗ:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

                Γενικός οικοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 249.Κάλυψη του οικοπέδου.

               Γενικός οικοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 250. Τρόπος δόμησης - θέση κτιρίου.

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 392'Aμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων.

                                          Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 393.Κατεδάφιση αυθαιρέτων με διαδικασία.

                                          Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 394.Εφαρμογή διατάξεων για όλα τα αυθαίρετα.

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ:  Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 415.Κοινοχρησία ρυμοτομούμενων ακινήτων χωρίς αποζημίωση.

                                                        Κτιριοδομικός κανονισμός..'Αρθρο 416.Εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι με επίσπευση των ιδιοκτητών.

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: Επικίνδυνες οικοδομές.'Αρθρο 426

                      Επικίνδυνες οικοδομές.'Αρθρο 427.Καταλογισμός δαπάνης - κυρώσεις.

                     ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Περιστατικά, τα οποία, ως εκ περισσού εκτίθενται στις αιτιολογίες της απόφασης προς πληρέστερο προσδιορισμό των λεπτομερειών των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν την αγωγή, έστω και εάν τα περιστατικά αυτά δεν συμπίπτουν πλήρως με τα εκτιθέμενα στους αγωγικούς ισχυρισμούς (ΑΠ 832/2011). Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθ. 18 παρ. 4 εδγ του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων [ΚΑΑΑ], ορίζεται ότι "προκειμένου περί απαλλοτριώσεων δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Ν. 3693/1957". Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία του Αρείου Πάγου άποψη [Ολ. ΑΠ 17/2000, Ολ. ΑΠ 13/2000, ΑΠ 920/2005 βλ. και αντίθετος 821/2007] έχει εφαρμογή όχι μόνο στις δίκες περί καθορισμού προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης ή αναγνώρισης δικαιούχων, αλλά και τα λοιπά συναφή προς την απαλλοτρίωση ζητήματα, όπως ασφαλώς είναι και το ζήτημα της ανατροπής του [μαχητού] τεκμηρίου ωφέλειας και του καθορισμού αποζημίωσης, για το μη ωφελούμενο και κατ' ακολουθία, μη αυτοαποζημιούμενο απαλλοτριωθέν ακίνητο καθώς και για τη δικαστική δαπάνη, διότι αντικείμενο της δίκης. Άρειος Πάγος 75/2012(Τμ. Δ Πολιτικό)

 

ΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Με τον δεύτερο λόγο του αναιρετηρίου προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι δεν εφάρμοσε κατά τον καθορισμό της δικαστικής δαπάνης τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 3693/1957, που προβλέπει μειωμένη δικαστική δαπάνη για το Δημόσιο. Ο λόγος αυτός που εκτιμάται ως αιτίαση από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Διότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις δίκες των απαλλοτριώσεων (αρθρ. 18 παρ. 4 ν. 2882/2001)............-Άρειος Πάγος  206/2012 (Τμ. Δ Πολιτικό)

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Αν το αρμόδιο για τη σύνταξη του κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματολογικού πίνακα όργανο, ανακριβώς διαλαμβάνει σε αυτά ή παραλείψει ορισμένο ή ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν καταβληθεί ή κατατεθεί ολόκληρη η πράγματι οφειλόμενη για την αναγκαστική απαλλοτρίωση, δικαστικώς καθορισθείσα, αποζημίωση, θεμελιώνεται μεν αξίωση του ιδιοκτήτη αποζημιώσεώς του κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, δεν ανακύπτει όμως περίπτωση μη συντελέσεως της απαλλοτρίωσης, αφού, κατά τη χωρήσασα διαδικασία που διαγράφει ο νόμος, η γενόμενη καταβολή ή παρακατάθεση παρίσταται πλήρης (ΑΠ 1199/1983), οι δε τυχόν ανακρίβειες συμπληρώνονται και διορθώνονται μεταγενέστερα. Στις περιπτώσεις που ο καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτης δεν ήταν κύριος του πλειστηριασθέντος ακινήτου, επειδή κατά τον χρόνο μεταγραφής της κατακυρωτικής εκθέσεως είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωσή του ..........-Άρειος Πάγος 351/2011(Τμήμα Α1 Πολιτικό)

 

ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Για την αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικού ακινήτου με σκοπό την κατασκευή δημοτικού ή κοινοτικού κτηριακού (ΣτΕ 3108, 3106/2007, 2091/2005). Εξάλλου, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης αυτής έχει ως αντικείμενο μόνο τη διαδικασία μετάθεσης της κυριότητος του απαλλοτριούμενου ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του στον οικείο Ο.Τ.Α. για λόγο δημοσίας ωφέλειας (ΣτΕ 156/2007, 2012/2001)........... -ΣτΕ 806/2011 (Τμήμα ΣΤ)

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κτιριοδομικός κανονισμός άρθρα 388 – 391

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
Είναι υποχρεωμένο το ουσιαστικό δικαστήριο να αιτιολογήσει την σχετική περί ποινής διάταξη του, προσδιορίζοντας την αξία του αυθαιρέτου έργου και τον τυχόν υπάρχοντα βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο αυτό βρίσκεται, οπότε, σε ανυπαρξία τέτοιας αιτιολογίας,όπως στην προκειμένη περίπτωση, καθίσταται αναιρετέα η προσβαλλόμενη απόφαση, μόνον ως προς το μέρος της που αφορά την επιβλητέα ποινή, για έλλειψη της απαιτούμενης και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που συνιστά τον κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως.-Άρειος Πάγος 356/2011(Τμήμα ΣΤ Ποινικό)

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του ν.4093/2012.-45256/30.11.2012

 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΡΘΡΑ 410-414

 

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

OIKΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του Ν.4030/2011.- 60764/6.12.2012

 

Επικυνδινες οικοδομες άρθρα 421 έως 425

 

 

ΔΟΜΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΑ 243-247

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

                                                    Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα.-Υπ. Περιβ. 203913/19.12.2012

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα-Υπ.Αναπ.Αντ.Υπ.Μτφ κ Δικτ./Εγκ.33/14.11.2012

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΕ

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2%o υπέρ του ΤΕΕ-Υπ.Αναπ.Αντ.Υποδ.Μτφ κ Δικτ./Εγκ.32/14.11.2012

 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ "ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ"

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

                               ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Τμήματα ακινήτων εκτός απαλλοτρίωσης - ανεπαρκής αιτιοολογία

Ακολουθεί ένα κομμάτι της περίληψης: ...........προορισμό χρήση των απομενόντων τμημάτων και περαιτέρω την μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση δυνατότητα ή μη της πραγματοποίησης της χρήσης αυτής και με ποιες προϋποθέσεις (ΑΠ 1619/2010, 1290/2009).-Άρειος Πάγος 1004/2012(Τμ. Δ Πολιτικό)

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Ακολουθεί κομμάτι της περίληψης της δικαστικής απόφασεις για το κεφάλαιο που αφορά στις απαλλοτριώσεις: .....Η αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για να είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος, πρέπει να περιλαμβάνει την αξία όχι μόνο του εδάφους, αλλά και των συστατικών του. Περαιτέρω, από τα άρθρα 2 παρ. 1, 15, 16 και 24 του ν.δ. 797/1971 προκύπτει ότι το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας που συντάσσονται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης...... 

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:................ Τα δικαστήρια κατά τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης ακινήτου, που εμπίπτει στο ισχύον σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη και την αντικειμενική αξία αυτού, καθώς και των ομόρων και ομοειδών προς αυτό ακινήτων, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ως ασφαλές και αντικειμενικό μέτρο κρίσης για την εξεύρεση της πραγματικής αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου, η οποία πάντως σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει τη δικαστική κρίση για την πραγματική.............

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΔΕΝΔΡΑ,ΦΥΤΕΙΕΣ,ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:....Κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1, 4, 7, 16 παρ. 1, 2, 7 του ΚΑΑΑ, στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου, στο οποίο υπάρχουν κτίσματα, μόνιμες κατασκευές, δένδρα, φυτείες και εν γένει συστατικά κατά την έννοια των άρθρων 953 επ ΑΚ, τα πράγματα αυτά απαλλοτριώνονται αυτοδικαίως μαζί με την εδαφική έκταση, έστω και αν δεν αναφέρονται στην πράξη της απαλλοτριώσεως, οπότε παραδεκτώς ζητείται να καθορισθεί οριστική τιμή μονάδας αποζημιώσεως αυτών, έστω και αν στον κτηματολογικό πίνακα...... 

 

       **************

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ

 

                                                                                                                                                                       **************** 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

                                                    ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

                                         *****************

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - Άρειος Πάγος 47/2013 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - προσυμβατικές διαφορές ΣτΕ 5/2013 (Το δικαστήριο του συμβουλίου της επικρατείας)

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ : Κτήση κυριότητας επι του δημοσίου κτήματος με έκτακτη χρησικτησία. – Άρειος Πάγος 102/2010 (Τμήμα Γ’ Πολιτικό)

 

                                 **************

 

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

                                         *****************

 

 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ - ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:....Οι αποφάσεις με τις οποίες ορισμένο αυθαίρετο κτίσμα ή κατασκευή κρίνεται ότι πρέπει να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, πρέπει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να αιτιολογούνται ειδικά. Η διάταξη του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. του 1985, η οποία απαγορεύει οποιαδήποτε προσθήκη είτε καθ’ ύψος είτε κατ’ επέκταση σε κτίρια στα οποία δεν έχει διανοιγεί προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο .......

 

                                 **************

 

ΔΟΜΗΣΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣτΕ 77/2013

 

 

ΔΟΜΗΣΗ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ: ........Ακολουθεί κομμάτι - μέρος της περίληψης που αφορά στην Αυθαίρετη Δόμησης:......Τα πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευάσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή άλλως πως χρησιμοποιούνται . Προς τούτο ο προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο κοινοποιεί σε εκείνον που έχει ανεγείρει αυθαιρέτως.....

 

                                         ********************

 

 

Παροχή οδηγιών που αφορούν την παρέμβαση του Δημοσίου στην Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ.-Δ10Α 1116248/ 3696 ΕΞ 14.8.2012

 

ΔΟΜΗΣΗ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΘΡΟ 245 ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 246 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 247 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΑΡΘΡΑ 423 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, 424 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, 425 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΑ 413 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Κ 414 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΡΘΡΑ 390 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Κ 391 ΕΝΣΤΑΣΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙ:ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΕ

 

●            ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

●           ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

●         ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Χωροταξικός σχεδιασμός και πολιτική γης.  'Αρθρο 3 Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντοςάρθρο 3 ν.360/1976, άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1032/1980, άρθρο 24 παρ. 3 ν.1558/1985
                                                                        
●         ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:        Χωροταξικός σχεδιασμός και πολιτική γης.  'Αρθρο 4 Έγκριση χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων (άρθρο 5 ν. 360/1976)
   

●        ΔΟΜΗΣΗ: Γενικός οικοδομικός κανονισμός. 'Αρθρο 243 Άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα.(άρθρο 6 ν. 1577/1985)
                                                                                                                                          
  ●         ΔΟΜΗΣΗ:      Γενικός οικοδομικός κανονισμός.  'Αρθρο 244 Αρτιότητα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν από το Κράτος.  (άρθρο 29 παρ. 4 ν. 1577/1985)     

                                                                                                                          
 ●        ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  Επικίνδυνες οικοδομές. 'Αρθρο 421 Υποχρέωση άρσης κινδύνου.άρθρα 61 παρ. 3 και 62 παρ. 1 και 3 ν.δ. 17.7/16.8.1923)

 ●        ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  Επικίνδυνες οικοδομές.  Επικίνδυνες οικοδομές.  'Αρθρο 422 Περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών και κριτήρια χαρακτηρισμού τους.    (άρθρο 1 π.δ. 13/22.4.1929)                                                                                  
  ●        KOINOXΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ:Κτιριοδομικός κανονισμός.  'Αρθρο 410   Απαγόρευση κατάτμησης γηπέδων εντός ζώνης.(άρθρο 16 ν.δ. 17.7/16.8.1923, β.δ. 4/16.1.1924)
                                                                                                                                       
  ●        KOINOXΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Κτιριοδομικός κανονισμός. 'Αρθρο 411 Απαγόρευση δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων. (άρθρο 20 ν.δ. 17.7/16.8.1923, β.δ. 4/16.1.1924) 

                                                                                                                                                                                                                                                                

●    ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:  Κτιριοδομικός κανονισμός.-'Αρθρο 389-Μείωση προστίμων. -(άρθρο 23 παρ. 6α, 6β ν. 2300/1995)


  ●    ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:  Κτιριοδομικός κανονισμός. -'Αρθρο 388- Περιπτώσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση (μικροπαραβάσεις, κτίρια δημοσίου κ.λ.π.).  (άρθρο 9 παρ. 8 και 10 ν. 1512/1985, άρθρο 31 παρ. 4 ν. 1577/1985, άρθρο 29 παρ. 2 ν. 2224/1994, άρθρο 23 παρ. 5 και 6γ ν. 2300/1995)
                                                                                                                                                              
                                                                                                 
 ●    ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ: ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

 

 ●    ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:  ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

    ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ:ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΗ


    ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

● ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  

 

  ● ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ :  ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


 ● ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

 

 ● ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ :    ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΗΧΘΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ

 

● ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ :  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-Π.Ο.Τ.Α.-ΣΤΕ3397/2010(ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

 

● ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ :ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

 

●ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

 

●ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ( ΜΕΡΟΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε )

 

●ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ -Κτιριοδομικός κανονισμός.'Αρθρο 386-Αυθαίρετα πριν την 31.1.1983 - Αναστολή κατεδάφισης.-(άρθρα 15 παρ. 1, 2 και 3 και άρθρο 39 ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 7 και άρθρο 9 παρ. 9 ν. 1512/1985, άρθρο 2 παρ. 4 ν. 1772/1988)

 

●ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ -Κτιριοδομικός κανονισμός.-'Αρθρο 387 -Ένταξη αυθαιρέτων σε πολεοδομικά σχέδια.-(άρθρο 16 πλην πρώτου εδαφ. παρ. 6 ν. 1337/1983, άρθρο 8 παρ. 8 και 9 ν. 1512/1988, άρθρο 2 παρ. 5 ν. 1772/1988, άρθρο 5 παρ. 6 ν. 2052/1992)

 

● ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ- ΣΤΟΕΣ - ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
  

 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

 

● ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ : ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

 

 

●ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ4014/2011, ΒΑΣΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ