Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του ότι από τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013, ξεκινάει η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής χορήγησης σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία χορήγησης των ψηφιακών υπογραφών, που αποτελούν προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, καθώς και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά σεμινάρια συνεχίζονται κανονικά στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (Φειδίου 18, 4ος όροφος), όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέρχεταιαυτοπροσώπως κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης», www.dsanet.gr >> «Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού»).

Με την πεποίθηση ότι η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους συναδέλφους, στη βελτίωση της δικηγορικής καθημερινότητας και, εν γένει, στην επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καταστεί σύντομα εφικτός ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών συστημάτων των Δικαστηρίων της χώρας και να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων σε όλα τα Δικαστήρια.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

πηγη: dsa.gr


Χορήγηση Ψηφιακών Υπογραφών στους Δικηγόρους της Αθήνας

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως διαπιστευμένη Αρχή Εγγραφής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή για τη χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών στα μέλη του, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική υλοποίηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων.

Η υποδομή αναπτύχθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (Φειδίου 18, 4ος όροφος).

Διαδικασία χορήγησης των ψηφιακών πιστοποιητικών:

Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συνδέεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» (www.dsanet.gr) και, μέσω της επιλογής «Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού», να συμπληρώνει και να υποβάλλει:

α) την προδιαμορφωμένη «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» και, ακολούθως,

β) τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για την επιλογή ημερομηνίας και ώρας παραλαβής του USB TOKEN [Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)] για την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών, συνοδευόμενο από CD, το οποίο περιλαμβάνει το λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης και αποσφαλμάτωσης του Η/Υ του Δικηγόρου και, εφόσον το επιθυμεί,

γ) τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για την επιλογή ημερομηνίας και ώρας παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών και την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου.

Μετά την κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, ο Δικηγόρος προσέρχεται αυτοπροσώπως στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει), υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).

2. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών [Eκτυπώνεται αυτόματα από το σύστημα, κατά την προσέλευση του ενδιαφερομένου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη», σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου].

3. Έντυπο παράδοσης/παραλαβής [Εκτυπώνεται αυτόματα από το σύστημα, κατά την προσέλευση του ενδιαφερομένου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη»].

Το κόστος κτήσης του εξοπλισμού και των εφαρμογών ανέρχεται στα 22 € (+Φ.Π.Α.), με μέγιστη διάρκεια ζωής πέντε (5) έτη (για λόγους ασφαλείας).

Ο Δικηγόρος παραλαμβάνει το υλικό και, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με την βοήθεια των εκπαιδευτών, κατεβάζει (download) τα πιστοποιητικά από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» και τα εγκαθιστά στο USB Token.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας το CD με το λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης, ενεργοποιεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά στον προσωπικό του Η/Υ.

Προς το σκοπό της ορθής χρήσης των ψηφιακών υπογραφών και της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, ο Δικηγόρος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει).

- Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-3398 +230, +231, +236.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως έχει επανειλημμένα και έμπρακτα αποδείξει μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεται ως μεγίστης σημασίας την ανάγκη προώθησης της εφαρμογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των Δικηγόρων και την ενίσχυση της προσπάθειας επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής της Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναρμόδιους φορείς και να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στον εκσυγχρονισμό των δικαστηριακών διαδικασιών, η οποία άλλωστε αποτελεί διαχρονικό αίτημα του δικηγορικού σώματος της χώρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Ίδρυση Λεωφορειακής Γραμμής «070» για τη Διασύνδεση των Δικαστηρίων

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Συνημμένα αρχεία »idrisi_lewforeiakis_grammis_diasindesis_dikastiriwn.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της αποδοχής του αιτήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για τη λεωφορειακή διασύνδεση των Δικαστηρίων, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 76 ΠΡ ΔΣ/11-3-2013 απόφαση τηςΔιεύθυνσης Λειτουργικού Σχεδιασμού του Ο.Α.Σ.Α.(βλ. συνημμένο αρχείο), ιδρύεται προσωρινή δοκιμαστική κυκλική λεωφορειακή γραμμή στο Δήμο Αθηναίων, με αριθμό και ονομασία 070 «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΡ. ΠΑΓΟΣ - ΔΙΚΑΣΤ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ», η οποία θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό που επιθυμεί να μεταβεί στα Δικαστήρια των Αθηνών (Διοικητικά Δικαστήρια επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ, Άρειο Πάγο και Εφετείο, επί της Λ. Αλεξάνδρας και Κ. Λουκάρεως, και Πρωτοδικείο,  επί της οδού Ευελπίδων).

Η αφετηρία – τέρμα της νέας γραμμής καθορίζεται επί της Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Γηροκομείου (κατεύθυνση προς Αθήνα), μεταξύ των οδών Π. Σταύρου και Σ. Γεωργούλα (κοινή με το τέρμα των γραμμών τρόλει 3 και 14).

Η γραμμή θα λειτουργήσει δοκιμαστικά για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-15:00, με συχνότητα δρομολογίων ανά 30’ και η συνέχιση της λειτουργίας της θα εξαρτηθεί από την επιβατική κίνηση την οποία θα παρουσιάσει η γραμμή κατά το διάστημα αυτό.

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

 


Ο Δ.Σ.Α. στο Πλευρό των Εμμίσθων Δικηγόρων

Κατηγορίες: Δηλώσεις Προέδρου
Συνημμένα αρχεία »aitisi_akiroseos_gia_amoives_emmisthwn_npid_tou_dimosiou_tomea.pdf

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
        Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
           Τηλ. 210-33.98.270, 71

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013


Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών καθώς και Δικηγόροι που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του δημοσίου τομέα, άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. 2/844/0022/4-1-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία επεκτάθηκε υποχρεωτικά στα ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα η ισχύς της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ (βλ. συνημμένο αρχείο).

Εν προκειμένω, αφενός ελλείπει η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση και αφετέρου παραβιάζεται ο νόμος, αφού ο νομοθέτης προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού των αποδοχών με διάταξη αναγκαστικής ισχύος αποκλειστικά στους εμμίσθους δικηγόρους που απασχολούνται σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Περαιτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση παρεμβαίνει σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, κατ’ ευθεία παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, ενώ θίγεται και η κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, καθώς ο νομοθέτης έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών. Τέλος, με την προσβαλλομένη απόφαση, θίγονται περιουσιακά δικαιώματα που προστατεύονται από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ ενώ παραβιάζεται και η αρχή της αναλογικότητας.

Η ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την απαξίωση της ισχύουσας ελληνικής και διεθνούς έννομης τάξης από εκείνους οι οποίοι – «κρυπτόμενοι» πίσω από τις «επιταγές» της «τρόικας» – επιχειρούν τάχα να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, κατά τρόπο πλήρως αναποτελεσματικό, που μόνο οι ίδιοι τυγχάνει να αντιλαμβάνονται ως «ορθό», κατά παράβαση κάθε έννοιας ασφάλειας δικαίου και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των απασχολούμενων με καθεστώς πάγιας αντιμισθίας συναδέλφων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

 

θα γίνεται  από 11/03/2013 έως 21/3/2013

και ώρες  9:00 - 13:30

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

 

Η ημέρα έναρξης της υποβολής θα ανακοινωθεί μετά τις 18/03/2013.

Η ημέρα λήξης της υποβολής είναι η 28/03/2013.

 

 

ΣΤΙΣ 29/03/2013 ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

 

1)    ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 18ΜΗΝΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 29/03/2013, Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ.

 

2)      ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Δ Ε Ν ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο Δ.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 20/03/2013 ΚΑΙ 21/03/2013 (ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ).

3)      ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 27/03/2013 ΚΑΙ 28/03/2013 (ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ).

 

4)      ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ.

 

5)      ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥΣ.

6) H ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

 


Παράταση της Άσκησης στα Δικαστήρια - Α' Εξάμηνο 2013

Κατηγορίες: Ασκούμενοι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 1η Μαρτίου 2013

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών καλούν όσους από τους ασκούμενους δικηγόρους πραγματοποίησαν άσκηση στα Δικαστήρια της Αθήνας κατά το εξάμηνο από 16 Σεπτεμβρίου 2012 έως 15 Μαρτίου 2013 (βλ. σχετ. υπ’ αρίθμ. 18617οικ./28-2-2013 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και επιθυμούν να παραταθεί η άσκησή τους σε αυτά για ένα ακόμη εξάμηνο χωρίς διακοπή,

Να υποβάλουν την αίτησή τους, από την 4η έως και την 13η Μαρτίου 2013 στο Τμήμα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, 106 79 Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ.: 210 3398 154-155), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μετά από τη 15η Μαρτίου 2012 (η ημερομηνία εγγραφής στο Βιβλίο Ασκουμένων αναγράφεται στην ταυτότητα ασκουμένου), ήτοι να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στα Δικαστήρια (βλ. σχετ. υπ’ αρίθμ. 82092οικ./31-10-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (διατίθεται έντυπη, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α.), οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986,

β) αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 15η Σεπτεμβρίου 2013,

δ) ότι δεν έχουν επιλεγεί για άσκηση στα Δικαστήρια σε οποιοδήποτε προγενέστερο εξάμηνο πλην αυτού κατά το οποίο ήδη ασκούνται στα Δικαστήρια (από 16-9-2012 έως 15-3-2013),

ε) ότι επιθυμούν την παράταση της άσκησης τους για ένα ακόμη εξάμηνο στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκούνται, και

στ) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ασκούμενοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τη θέση τους μετά την έναρξη της άσκησης στα Δικαστήρια για οποιονδήποτε λόγο αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία.

- Οι αιτήσεις και η ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων των αιτούντων θα ελεγχθούν πλήρως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που απασχολούνται στα Δικαστήρια της Αθήνας ορίζονται σε τριακόσιες είκοσι πέντε (325) ανά εξάμηνο.

Οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα γίνουν όλες δεκτές, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων που δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο (από 16-1-2013 έως 15-7-2013), ενώ στην περίπτωση που υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό των κενών θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στα Δικαστήρια, οι ασκούμενοι παύουν να ασκούνται ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα Δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος, ομοίως ενώπιον Δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του Συλλόγου με την κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διακοπής της άσκησης στο Δικαστήριο και (επαν)έναρξης άσκησης σε Δικηγόρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι που θα παρατείνουν την άσκησή τους στα Δικαστήρια από 16 Μαρτίου 2013 υποχρεούνται να καταθέσουν, στις 19 Μαρτίου 2013, στο Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (διατίθεται έντυπα, από το Τμήμα Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. και, ηλεκτρονικά, μέσω του www.dsa.gr).

2. Βεβαίωση άσκησης (έκθεση εμφάνισης) από το Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκησή τους.

Αν οι ασκούμενοι παραλείψουν να εκπληρώσουν την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή τους, χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο Δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.

Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερόμενους!

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ


Ανάληψη Σχετικών από το Αρχείο του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καλούνται οι κ.κ. συνήγοροι, όπως μέχρι τέλους Μαρτίου 2013, αναλάβουν όλα τα ογκώδη σχετικά τους, τα αφορώντα αποφάσεις παρελθόντων ετών, έως και του έτους 2012, από το Αρχείο του Τμήματος των Ασφαλιστικών Μέτρων, σύμφωνα με το άρθρ. 237 παρ. 6 και 238 ΚΠολΔ, διότι άλλως, θα δοθούν προς ανακύκλωση.


Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας.


Από την Γραμματεία των Ασφαλιστικών Μέτρων 

Πρωτοδικείο Αθηνών


Διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής με έργα δικηγόρων

Κατηγορίες: Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αθήνα, 29-1-2013

 

O ΔΣΑ διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής αποκλειστικά με έργα δικηγόρων, η οποία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ, Ακαδημίας 60.

Οι συνάδελφοι που ασχολείστε, προσκαλείστε όπως από 1 έως 15 Μαρτίου, προσκομίσετε κατά τις ώρες λειτουργίας του ΔΣΑ (8:00-14:00) από ένα έργο ζωγραφικής σας έκαστος, συνοδευόμενο από ένα καβαλέτο και το έργο σας σε ψηφιακή μορφή (φωτογραφία), τον τίτλο του, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σας. Τα έργα θα παραλαμβάνουν οι επιμελητές του ΔΣΑ και θα αποθηκευθούν έως την ημερομηνία της έκθεσης σε κατάλληλο χώρο.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα λάβουν χώρα στις 20 Μαρτίου 2013, και η έκθεση θα διαρκέσει από τις 20 έως τις 27 Μαρτίου 2013.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε την συνάδελφο κα Παυλάκου Μαργιάννα στο τηλέφωνο 6974879655.

 

Από το Γραφείο Τύπου