ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ - ΟΡΓΟΝΗ Η ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Μέσα από την ανάλυση και την γνώση του κυρίου Ίωνα Κόντε, που έχει την ιδιότητα να επεξηγεί επαρκέστατα την οργοενέργεια - Σε άμεση επαφή επί έτη με τον πατέρα Παϊσιο.

Αναλύει την ουσία οργόνη, η οποία έχει κοινή αρχή με εκείνη του ανθρώπου - Βιοενέργεια και κβαντομηχανική - θεραπεία ψυχικών νόσων και πρόληψη μέσω της οργόνης - Ενέργεια οργόνη και θεραπεία.

Οι κουβέντες του κυρίου Ίωνα Κόντε με τον πατέρα Παϊσιο - οι συζητήσεις μαζί του. Υγεία και αθανασία μέσω της οργόνης - Ο βίλχελμ Ράιχ τα είπε, ο κύριος Κόντε τα επεξηγεί με την γνώση που απέκτησε.

Με ποιο τρόπο συνδέονται, η οργόνη - η θρησκεία - Ο Χριστός και η πίστη. Τί είπε ο Βίλχελμ Ράιχ - Τί λέει ο Ιώνας Κόντε - Η πίστη μπορεί να μας αλλάξει...