Μεταφράσεις νομικών εγγράφων ελληνικά σε αγγλικά. Μεταφράσεις δικαστικών αποφάσεων και κάθε είδους εγγράφου νομικής-δικηγορικης φύσεως. Το μεταφραστικό τμήμα της ΤΝΠ ΚΩΔΙΚΑΣ (1967), μεταφράζει κείμενα με επαγγελματίες μεταφραστές νομικούς. Κάθε έγγραφο νομικό. Επαγγελματικές μεταφράσεις ελληνικων νομικών εγγράφων σε αγγλικά.