Νομικές Μεταφράσεις από Ελληνικά προς Αγγλικά - Μεταφραστικές Υπηρεσίες, μεταφραστική εταιρεία με αποτέλεσμα άρτιο. άμεσο και εγγυημένα στις χαμηλότερες τιμές. Επαγγελματικές νομικές μεταφράσεις από Ελληνικά σε Αγγλικά.


Με το δίκτυο δικηγόρων μεταφραστών και μεταφραστών, καλώς ορίζουμε μία νέα υπηρεσία με συνεργάτες παλαιούς και έμπειρους συνάμα. 20ετή εμπειρία στον χώρο, επικυρωμένα έγγραφα μεταφρασμένα από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και ανάποδα. Κάθε μετάφραση πραγματοποιείται πλήρως επαγγελματικά από ανθρώπους επαγγελματίες σε μεταφράσεις Ελληνικής στην Αγγλική.

 

Επικυρωμένες μεταφράσεις στα Αγγλικά, επίσημες μεταφράσεις από δικηγόρο, πιστοποιημένα έγγραφα - Επίσημη μετάφραση από δικηγόρους. Επικύρωση αντιγράφων μεταφρασμένα ή μη.

 

Μεταφράσεις νομικών κειμένων, εγγράφων, πιστοποιήσεων, οποιουδήποτε εγγράφου και κειμένου από Ελληνικά στα Αγγλικά.Μεταφράσεις με άρτιο αποτέλεσμα και μάλιστα με άμεση παράδοση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πληθώρα εταιριών οι πελάτες μας και μάλιστα, ξεκινώντας από απλά κείμενα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, μέχρι πολύπλοκα κείμενα και έγγραφα.

  • Ή απευθείας στο mail με συνημμένο το αρχείο: info@kwdikas.gr 
Μεταφράσεις  Ελληνικά Αγγλικά
Μεταφράσεις Ελληνικά Αγγλικά

Οι μεταφραστικές υπηρεσίες-παροχές μας γίνονται από εξειδικευμένους στον χώρο μεταφραστές και αναλαμβάνουμε δουλειές τόσο από δικηγορικές εταιρείες όσο και από  ιδιώτες.

 

Ο Κώδικας επεκτείνεται συνεχώς και δημιούργησε ξανά το κέντρο μεταφράσεων κώδικας, το διαδικτυακό κέντρο μετάφρασης, που γρήγορα και εύκολα στέλνεις το κείμενο που έχεις προς μετάφραση, αξιολογείται το κοστολόγιο καθώς εκτιμάται ο χρόνος παράδοσης, κατόπιν προχωράμε σε γρήγορο και απολύτως άρτιο αποτέλεσμα μεταφραστικό.

 

Η ταχύτητα είναι υψηλή και οι ρυθμοί δουλειάς απολύτως γρήγοροι για κάθε νομικό έγγραφο, κείμενο, άρθρο. Επαγγελματίες μεταφραστές δικηγόροι και μη.

 

Μεταφράσεις ιστοσελίδων, μεταφράσεις υποδειγμάτων, μετάφραση οποιουδήποτε κειμένου από Ελληνικά Αγγλικά, μεταφράσεις πιστοποιητικών, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης-θανάτου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Επίσημες μεταφράσεις - μετάφραση από δικηγόρο ισότιμη της μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Μεταφράσεις διαβατηρίων, μετάφραση άδειας οδήγησης επίσημη μετάφραση. Επίσημη μετάφραση δημοσίων εγγράφων από δικηγόρο. 

 

Μεταφράσεις καταστατικών εγγράφων, μεταφράσεις πιστοποιητικών ΓΕΜΗ. Δικαστικών αποφάσεων, μεταφράσεις επικυρωμένες μισθωτηρίων, συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων κάθε είδους, συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Μετάφραση εγγράφων διαζυγίου, όροι χρήσης ιστοσελίδας.

ΤΏΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ!!!

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤ' ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΙ 24ΩΡΟ

 

ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ


Η μεταφραστική εταιρεία μας, έχει μεταφράσει ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας αγοράς, με εξειδικευμένους μεταφραστές δικηγόρους, για κάθε μετάφραση από τα Ελληνικά σε Αγγλικά. Σε ότι και εάν αφορά, σε όποιο κλάδο και εάν εμπίπτει το κείμενο που έχετε προς μετάφραση. 

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από πολλούς επαγγελματίες μεταφραστές δικηγόρους και μη οι οποίοι αναλαμβάνουν κάθε κείμενο, οποιασδήποτε περίπτωσης.

Πάντοτε με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, μεταφράζουμε επαγγελματικά.

 

Η εταιρεία μας, μεταφραστική κώδικας, αναλαμβάνει τα πάντα από Ελληνικά σε Αγγλικά. Χρόνια εμπειρίας και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε τιμές μάλλον χαμηλότερες και απολύτως ανταγωνιστικές.

 

Στον χώρο από το 1967

 

Δείτε δείγματα