Δείτε και κατεβάστε κάποια δωρεάν υποδείγματα δικογράφων δωρεάν- συμφωνητικών-συμβάσεων-καθώς και υποδείγματα από διάφορες διαδικασίες και βαθμούς δικαιοδοσίας - Πατήστε download

Download
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής τράπεζας για επιταγές
Αφορά σε απαίτηση από σύμβαση στεγαστικού δανείου - Κατά επιταγής προς εκτέλεση ανακοπή - Σώρευση για ανακοπή της διαταγής πληρωμής αλλά και της εκτελέσεως κατά της επιταγής προς εκτέλεση
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Microsoft Word Document 82.5 KB
Download
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
Κατεβάστε το δωρεάν ιδιωτικό συμφωνητικό
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩ
Microsoft Word Document 38.0 KB
Download
Αίτηση Δικαστικής συμπαράστασης
Εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και αποκτήστε πρόσβαση στα υποδείγματα δικογράφων καθώς και αποστολή κάποιων εξ αυτών στο mail σας
Αίτηση δικαστικής συμπαράστασης.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Download
Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης ανάθεσης έργου
Κάποια υποδείγματα εντελώς ενδεικτικά - Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ε
Microsoft Word Document 53.0 KB
Download
Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης
Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης
Μαρίνα αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστ
Microsoft Word Document 32.5 KB