ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΓΟΝΗΣ - ΕΤΣΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΩΝΑ ΚΟΝΤΕ

Η θεραπεία από τον Χριστό, η οργόνη είναι η ουσία - ενέργεια για την θεραπεία των ασθενειών - για την υπέρβαση - Ο διωγμός του κυρίου Ίωνα Κόντε καθώς και όλων των προηγουμένων μέσα στα χρόνια και στους αιώνες, από τα κέντρα εξουσίας, ανθρώπους - δημοσιογράφους - επιστήμονες - Η ιατρική του Χριστού