ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ - ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ WWW.KWDIKAS.GR


ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΣΕΩΝ

&

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ, 3833/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
(ΦΕΚ Α' 40/15-03-2010) - Όλη η κωδικοποίηση του νόμου και τα σχόλια γύρω από τον νόμο 3833/2010 στην διάθεση όλων των συνδρομητών μας. Πατήστε Εδώ για να δείτε τα άρθρα του νόμου 3833/2010 που άλλαξαν.

 

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859/2000 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000) - Όλη η κωδικοποίηση του Νόμου και τα σχόλια γύρω από τον νόμο 2259/2000 στην διάθεση όλων των συνδρομητών μας. Πατήστε Εδώ για να δείτε τα άρθρα του νόμου 2859/2000 όπως ισχύει σήμερα.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954/2001 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 255/2-11-2001) - Κωδικοποιημένη σχολιασμένη Νομοθεσία του νόμου 2954/2001 όλες οι αλλαγές στα άρθρα του Νόμου-Πατήστε Εδώ για να δείτε τις αλλαγές και τα σχόλια του νόμου, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3259/2004 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α' 149/04-08-2004) - Δείτε την σχολιασμένη κωδικοποιημένη νομοθεσία του νόμου 3259/2004 όπως ισχύει αυτός σήμερα Εδώ


 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3790/2009 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 143/07-08-2009) - Για τον σχολιασμό του Νόμου 3790/2009 πατήστε Εδώ και δείτε τα σχόλια της κωδικοποιημένης Νομοθεσίας

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 287/31-12-2013) - Δείτε όλα τα κωδικοποιημένα νομοθετήματα, όλη την κωδικοποιημένη νομοθεσία του νόμου 4223/2013, όλα τα σχόλια του νόμου από την ομάδα της Τράπεζας Λογιστικών Πληροφοριών του www.kwdikas.gr Εδώ τα άρθρα του νόμου


 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 85/07-04-2014) - Δείτε εδώ τα άρθρα του νόμου που άλλαξαν και τα σχόλια

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/1975 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
«Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.» 
(ΦΕΚ Α' 77 19/22.4.1975) - Δείτε τις αλλαγές του Νόμου Εδώ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152/2013 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΟΜΟΣ
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
(ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013) - Όλα τα άρθρα του Νόμου που άλλαξαν, σχολιασμένα όπως ισχύουν αυτά σήμερα, πατήστε Εδώ

Download
Ν.4235/2014 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Νόμος .4235-2014.pdf
Adobe Acrobat Document 11.6 MB
Download
Ν.4039/2012 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό
Νόμος 4039-2012.pdf
Adobe Acrobat Document 6.0 MB
Download
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 54α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δείτε το άρθρο 54 Ν.4039/2012 όπως αυτό ισχύει σήμερα
κωδικοποίηση του άρθρου 54α του νόμου 40
Microsoft Word Document 69.5 KB