Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/1/8.1.2015
Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2014

Αθήνα 8/1/2015
Αριθμ. Πρωτ. Α42/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : « Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2014»


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α 73798/5595/17-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές Χριστουγέννων 2014, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (TAXI) αυτοκίνητων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2014.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
****************************************************************

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/1/2.1.2015
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληξε 31/12/2014

Αθήνα 2/1/ 2015
Αριθμ. Πρωτ. Ε10/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληξε 31/12/2014 »


Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληξε 31/12/2014 (τελευταία εργάσιμη) για τους εργοδότες των Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων) παρατείνεται μέχρι την 2/1/2015.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες καθώς και αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

************************************************************************

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ71/41/2.1.2015
Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης: Μάιος 2014

ΑΘΗΝΑ 2/1/2015
Αριθ. Πρωτ. Γ71/41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό

Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα
Πληροφορίες: Αριστείδης Δημακάκος
Τηλ: 210 5224635
FAX: 210 5223655

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014»

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Μάιο του 2014 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 221.127 κοινές επιχειρήσεις και 11.065 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.781.698, εκ των οποίων 1.746.255 σε κοινές επιχειρήσεις και 35.443 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 52,88% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 51,95% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 55,55%, ενώ με μερική απασχόληση το 41,75%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,42% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 56,33% έως 39 ετών. Επίσης, 75,33% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 75,42% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 71,12%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,58% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 15,37% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 25,61%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 88,94% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 2,44% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,62% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 89,57% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 2,41% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,01% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,70%, 3,64% και 38,66%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,10% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,90% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 51,37% έχουν Αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,45% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,15%, και της Ρουμανίας με 5,94%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 47,14%, είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Βουλγαρικής υπηκοότητας με 10,77% και Ρουμάνικης με 8,26%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,68% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 15,45% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,51% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

21,11% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,20% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,10% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

40,70% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 13,59% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,21% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 33,28% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 15,98% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 15,94% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 28,00% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 22,65% σε «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 22,07% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 28,00% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,18% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 24,00% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 15,45% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,73% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,51% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 23,52%.

28,36% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 21,31% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,33% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

33,21% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 31,03% ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες» και 16,03% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (45,27%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 29,95% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 8,32% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων) 42,20% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 26,39% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,28% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,60 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,76 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,60.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 52,36€ και ο μέσος μισθός σε 1.213,93€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,19€ και 426,56€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 43,18€ και ο μέσος μισθός 587,25€. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,93% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,01%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 83,75% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,49%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΑΙΟΥ 2014 – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,72%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,98% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,71%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 14,11%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,23%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,84% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,33%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,40% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,85%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,15% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,94%.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΑΙΟΥ 2014 – ΜΑΙΟΥ 2013

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 14,72%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 18,34% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 14,79%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 11,06%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 35,03%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 22,49%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,91% σε 47,12%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,94%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,03%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7,87%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,70% και στο σύνολο κατά 7,93%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,57% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,94%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 6,18%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 7,47%.
Επισυνάπτουμε έξι πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr στην ενότητα «Ενημερώσεις» με ένδειξη «Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής», τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
α.α.
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Κατεβάστε το Αρχείο που ακολουθεί με τους αναλυτικούς πίνακες που κατανέμουν τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και τα ημερομίσθια των εργαζομένων ασφαλισμένων ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης που εργάζονται κοινές επιχειρήσεις,υπηκοότητα εργαζομένων ασφαλισμένων, κατανομή ανάλογα με την υπηκοότητα - Κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα:

Download
Πίνακες Ασφαλισμένων
Αναλυτικά οι πίνακες κατανομής ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπηκοότητα και το είδος της επιχείρησης
Πίνακες Ασφαλισμένων.pdf
Adobe Acrobat Document 199.3 KB

*********************************************************

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 420/1/80022/Σ. 3/5.1.2015
Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Αριθμ. Φ. 420/1/80022/Σ. 3

(ΦΕΚ Β' 7/08-01-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13−12−2005).

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ Α΄ 57/15−3−2012).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).

4. Την υπό στοιχεία Υ304/1−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά», (ΦΕΚ Β΄ 1635/2−7−13).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την 25η Ιανουαρίου 2015, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 12−01−2015 μέχρι και 08−02−2015.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

**************************************************************

Αρ. πρωτ.: 633/5.1.2015
Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 05 /01/2015
Αρ. Πρωτ. :633

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ . Λειτουργίας Εμπορίου

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Θεοδώρα Ιατροπούλου 
Τηλέφωνο : 213-1514461
Fax : 210 3843236
E-mail : 

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ».

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4264/2014 « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις » (Α 118).

2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α 98).

3. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α 185).

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 141).

5. Το Π.Δ. 158/2014 περί διορισμού Υπουργών (A 240).

6. Την με αριθμό 54169/31.10.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β 2944).

7. Την από 01-09-2014 επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών-Αναπήρων Μικροπωλητών και ατόμων με ειδικές ανάγκες η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, η οποία έλαβε πρωτ. 1075/03-09-2014 και η από 17-09-2014 όμοια του ιδίου Πανελληνίου Συλλόγου, η οποία έλαβε πρωτ. 1177/18-09-2014, με τις οποίες προτείνουν είδη για πώληση. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής: 

α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες-πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης. 

β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες. 

γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο.

δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα. 

ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης.

στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.

Η παρούσα υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ