ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ

                                                  ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ-ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

                                                 ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ-ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΟΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ

                                  ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ-ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ-ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 


ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ