ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικηγόρος Πειραιώς

Μιχαλαίνας Χρήστος Β.

Δικηγόρος

Καραϊσκου 123 Πειραιάς

185 35 Αττική

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945 544 344