Δειτε καποια δειγματα υποδειγματων δικογραφων για να κρινετε την δουλεια μας - Ενδεικτικά

Κατεβείτε προς τα κάτω ή επιλέξτε από τα ακόλουθα λινκ

 

  • Δείγμα Πρώτο: 1ο υπόδειγμα Οικογενειακό Δίκαιο Εδώ - και 2ο υπόδειγμα ανακοπή κατά τράπεζας πατήστε Εδώ
  • Δείγμα Δεύτερο: Ποινικό Δίκαιο - Έγκληση στοιχειοθέτηση εγκλήματος ακάλυπτης επιταγής Εδώ  και Σε τροχαίο ατύχημα - αποζημίωση για υλικές ζημιές και ηθική βλάβη - Πατήστε Εδώ
  • Δείγμα Τρίτο: Ποινικό Δίκαιο - Πατήστε Εδώ και Υπόδειγμα χρησικτησίας
  • Δείγμα Τέταρτο: Ιδιωτικό Συμφωνητικό - Πατήστε εδώ
  • Δείγμα Πέμπτο: Οικογενειακό Δίκαιο - Πατήστε εδώ

************************************

Εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας - 250 υποδείγματα δικογράφων στο mail σας.

 

Η πρόσβαση αφορά σε Όλα τα Διαδικτυακά Περιοδικά καθώς και πρόσβαση στο τμήμα παρο-

χής υπηρεσιών για οποιαδήποτε απορία σε οτιδήποτε σας απασχολεί.

 

Θέστε μας την ερώτησή σας και θα ψάξουμε εμείς για εσάς την λύση, όπως

το πράττουμε από το 1967 Με Το Περιοδικό Εφοριακή Επιθεώρηση

******

Πλήρης κάλυψη όλων των Δικαίων και Όλων των Επαγγελμάτων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6945261828 κον Διονύση Δημόπουλο ή κον Γατσώρη Κων/νο

ή μέσω mail οποιαδήποτε ώρα και ημέρα πατώντας εδώ

******

 Έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητο που θεωρεί δικό του ο Οικείος ΟΤΑ

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΑΓΩΓΗ

Παναγιώτη Χ. Παναγιώτου, λογιστή  και  κάτοικο Περάματος Αττικής (……….. αρ….)

ΚΑΤΑ

του Δήμου Πατραίων, έχοντος έδραν ενταύθα και εκπροσωπουμένου νομίμως.

1.Εν Έτει 1945 ο κάτοικος Λίμνης πατρών Νικόλαος Λέων. Μάνος Αγόρασεν ατύπως το αναφερόμενο στην αμέσως επομένη παράγραφο αγροτικό ακίνητο από τον μέχρι τότε κύριό του Ευθύμιο Στράτου, στον οποίο ανήκε από του έτους 1933. Έκτοτε ο Μάνος είχεν εγκατασταθεί στη νομή του ατύπως αγορασθέντος ακινήτου αυτού, ασκών κάθε είδους διακατοχικές πράξεις, όπως η εκμετάλλευσή του με διατήρηση σ’ αυτό οπωροφόρων δέντρων, ελαιών και αμυγδαλιών, η συστηματική συλλογή των καρπών τους κ.ο.κ. χωρίς να είχεν οχληθεί εν τη ασκήσει των εν λόγω πράξεων παρ’ ουδενός.

2.Στη συνέχεια, δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου υπό ημερομηνία 22.9.1961, ο ανωτέρω εδήλωσεν ότι πωλεί αυθημερόν (ατύπως), μεταβιβάζει και παραδίδει στον πατέρα μου Χρήστο Π. Παναγιώτου, κάτοικο Λίμνης πατρών, αντί αμέσως καταβληθέντος τιμήματος 12.000 ευρώ, τον μνησθέντα αγρο-βοσκότοπο, κείμενο στη θέση νταμάρια Παπαθωμά, παρά την περιοχή Προφήτη Ηλία Λίμνης Πατρών, επιφανείας περίπου 100 στρεμμάτων, συνορευόμενο βορείως με κορυφογραμμή λόφου λίμνης, νοτίως και ανατολικώς με ιδιοκτησίες αγνώστων και δυτικώς με ιδιοκτησία Αναστασίου Δερβένη. Ο εγκατασταθείς έκτοτε, διανοία κυρίου, στη νομή του ειρημένου αγροτικού ακινήτου πατέρας μου, ο οποίος και άρχισεν αμέσως να χωρεί στη διενέργεια διακατοχικών πράξεων επ’ αυτού, συνεχίσας την άσκηση εκείνων του δικαιοπαρόχου και του απωτέρου δικαιπαρόχου του, μου το μετεβίβασεν, επίσης ατύπως, λόγω δωρεάς, εν έτει 1981, κατά πλήρη κυριότητα, εγκαταστήσας με από του χρόνου εκείνου στη νομή του, επεφυλάχθη δε να επισημοποιήσει συμβολαιογραφικώς τη γενομένη δωρεά μόλις θα του το ζητούσα, όπως προκύπτει και από την βεβαιωθείσα από την οικεία αστυνομική αρχή σχετική υπεύθυνο δήλωσή του, υπό ημερομηνία 13.1.2000.

3.Το περιελθόν έτσι στην κυριότητά μου ευρημένο ακίνητο εμφαίνεται σε καταρτισθέν κατά Φεβρουάριο 2004 από τον τοπογράφο πολιτικό μηχανικό Αθ. Θάνου τοπογραφικό σχέδιο υπό τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α και ευρέθη ακριβώς επιφανείας κατά τη χωρήσασα νεώτερη μέτρησή του 102,00 στρεμμάτων, συνορευόμενο πλέον βορείως με αγροτική οδό πλάτους 8 μέτρων επί προσώπου  …… μέτρων , νοτίως με δημοτική έκταση επί πλευράς επίσης …. μέτρων , ανατολικών επίσης με δημοτική έκταση επί πλευράς … μέτρων και δυτικών με την ιδιοκτησία ήδη του Βασιλείου Δερβένη επί πλευράς … μέτρων.

4.Από της εγκαταστάσεώς μου στο δωρηθέν αγροτικό ακίνητο (1981) συνέχισα την άσκηση των πάσης φύσεως διακατοχικών πράξεων που ασκούσαν οι δικαιοπάροχοί μου επί σαράντα – οκτώ χρόνια, χωρίς να παρεμποδισθώ σ’ αυτό παρ’ οιουδήποτε ή να εκδηλωθεί οιαδήποτε εναντίωση στην άσκησή τους μέχρι και σήμερα. Ενδεικτικώς αναφέρω ότι φρόντισα να περιφράξω τον αγρό μου, του οποίου την περίφραξη συντηρώ τακτικά έκτοτε, προέβαινα κατά καιρούς σε εκμισθώσεις του προς κτηνοτρόφους της περιοχής για τη βοσκή των ποιμνίων τους, συνέχισα να φυτεύω στους χώρους του, όπως και οι προηγηθέντες ιδιοκτήτες του (δικαιοπάροχοί μου) οπωροφόρα δέντρα και να συλλέγω κάθε περίοδο τους καρπούς τους, τα κλάδευα και τα περιποιόμουν επιμελώς κ.ο.κ.Υπό τα ανωτέρω, το δικαίωμά μου κυριότητος επί του ρηθέντος αγρού στηρίζεται από τυπικής απόψεως σε ιδιωτικά έγγραφα, από ουσιαστική δε έχει αποδεδειγμένως αποκτηθεί, ούτως ή άλλως, προτοτύπως, με τα προσόντα της εκτάκτου χρησικτησίας, δοθέντος ότι οι δικαιοπάροχοί μου και εγώ έχουμε διανύσει διάστημα υπερβαίνον τα εβδομήντα χρόνια στην άσκηση επ ‘ αυτού συνεχώς, αδιαλείπτως και ακωλύτως, παντοειδών διακατοχικών πράξεων νομής.

5.Παρά ταύτα και παρ’ ότι ο εναγόμενος ΟΤΑ ουδόλως είχεν επικοινωνήσει μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια για να διαπιστώσει οποιαδήποτε τυχόν αντίρρησή του στην παραμονή μου στο μνησθέν ακίνητο, αμφισβητών έτσι τη νομιμότητά της, άνευ όποιας ενημερώσεώς μου υπέβαλε το έτος 2002 (φυσικά εν αγνοία μου) κατ’ εφαρμογή του Ν. 2308/95 δήλωσή του στο Εθνικό κτηματολόγιο, προκειμένου να επιτύχει την καταχώρησή του στην δική του περιουσία, όπως και επέτυχε, ενσωματώσας έτσι χωρίς κανένα δικαίωμα το κτήμα μου σε μείζονα έκταση ιδιοκτησίας του, λαθούσα τον ΚΑΕΚ………..

6. Της καταχωρήσεως αυτής έλαβε γνώση τυχαίως και αμελλητί προέβην σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς τον Δήμο, ζητώντας του εξηγήσεις για την τακτική που ακολούθησε, αλλά το μόνο που πέτυχα έτσι ήταν να τύχω της απαντήσεως ότι το ειρημένο ακίνητό μου, αποτελούν, κατά τα όργανα του αντιδίκου, τμήμα του υπ’ αριθ. 10 κληρομεταχίου συνολικής εκτάσεως 4000,00 στρεμμάτων, η οποία είχε

5. Παρα ταύτα και Παρ' ότι ο εναγομενοε ΟΤΑ ου6ολω5 είχεν ειιικοινωνίισει μαζί μου όλα αυτό τα χρονια για να ὁιατυιιωσει οσοιαὁἡαοτε τυχον αντιρριισιι του στιν παραμονἡ μου στο μνισθέν ακίνητο. αμφισβατων έτσι τη νομιμοτιιτα τιι5. ανευ ὁτιοισε ενημερωσεὡς μου απέβαλε το έτοε 2002 (φυσικα εν αγνοία μου) ΚΟἙ' εφαρμογή του Ν 2308/95 δίιλωσἡ του στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ιιρο|κειμενου να επιτύχει την καταχώρησή τομ στην ὁικίι του Περιουσία. ὁιιωε και ειιετυχε. ενσω- ματωσαε έτσι χωρίε κανένα ὁικσίωμσ το κτίιμα μου σε μείζονα έκταση ιὁιοκτιισιαε τομ. λαΒοὐσα τον ΚΑΕΚ ........ .. χαρακτηρισθεί ως χερσολίβαδο και παραχωρηθεί στον ΣΑΑΚ Λίμνης, είχε μεταβιβασθεί ως τέτοιο τμήμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον εναγόμενο ΟΤΑ εν έτει 1965, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. …… αποφάσεως του κ. Νομάρχου Αχαϊας , μεταγραφείσης στα οικεία βιβλία εν 367 και υπ’ αριθ 9. Επικαλούμενος, επομένως, ο εναγόμενος την ειρημένη παραχώρηση και του κτήματός μου (ως τμήματός του μεταβιβασθέντος προς αυτόν κληροτεμαχίου υπ’ αριθ. 10) προσπάθησε να δικαιολογήσει την εγγραφή του στη μερίδα του, στο κτηματολόγιο, ως δήθεν νόμιμη.

 

ΕΠΕΙΔΗ

 

1.- Οι υπολογισμοί, βάσει των οποίων το εν τω ιστορικώ αγροτικό μου ακίνητο απετέλει τμήμα του κληροτεμαχίου 10, του οποίου οι εκτάσεις είχαν απαλλοτριωθεί (δυνάμει της υπ αριθ. 47/15.10.1926 αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων Νομού Αχαϊας του άρθρου 65 του αγροτικού νόμου) υπέρ του ΣΑΑΚ λίμνης και τελικώς παρεχωρήθησαν από το Νομάρχη Αχαίας στον αντίδικο, υπήρξαν προφανέστατα εσφαλμένοι, κακώς δε συνεδέθη το επίδικο προς την αποτελέσασα αντικείμενο απαλλοτριώσεως εκτός αυτής, μη έχον σχέση με το μνησθέν κληροτεμάχιο (συγκεκριμένως κείται εκτός και περάς της απαλλοτριωθείσης, κατά τα προλεχθέντα, εκτάσεως των 2.000 στρεμμάτων του ορεινού λειβαδιού περί ου η ρηθείσα υπ’ αριθ. 47/26 απόφαση).

2. – Εξ ετέρου, οι μεταβιβασθείσες από τον Νομάρχη στον εναγόμενο εκτάσεις πεπλανημένως φέρονται ως αφορώσες κληροτεμάχιο, όπως από πρόσφατο δημόσιο έγγραφο που μου χορηγήθηκε κατόπιν αιτήσεώς μου από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

3. – Με την άσκηση εκ μέρους εμού και των δικαιοπαρόχων μου κατά τα προεκτιθέμενα, διακατοχικών πράξεων στο επίδικο επί εβδομήντα (70) συναπτά έτη, άνευ εναντιώσεως του εναγομένου ή και παντός τυχόν τρίτου, έχω καταστεί, κατ’ άρθρο 1045 ΑΚ, αποκλειστικός και αδιαφιλονείκητος κύριός του με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας.

4. – Ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι το επίδικο περιελαμβάνετο στην παραχωρηθείσα από το Νομάρχη Αχαϊας στον Δήμο, με τη μνησθείσα απόφασή του, μείζονα έκταση, ο τελευταίος δεν θα είχεν αποκτήσει έτσι το δικαίωμα κυριότητος επ’ αυτού, αφού εν έτει 1965 , ήτοι κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεώς της στον αντίδικο, ο αμέσως δικαοπάροχός μου είχε ήδη συμπληρώσει στη νομή του, με προσμέτρηση και εκείνης του δικού του διακαιοπαρόχου, νομή πάνω από τριάντα ετών, οπότε και το είχεν αποκτήσει κατά το νόμο με τα προσόντα της εκτάκτου χρησικτησίας.

5. – Χρησικτησία συμπληρωμένη, ως εν προκειμένω, μέχρι της 2.12.1968 οπότε και ετέθη σε ισχύ το ΝΔ 31/68, σε ακίνητα ανήκοντα σε δήμους ή κοινότητες, προσπορίζει νομίμως την κυριότητά τους στον χρησιδεσπόσαντα, αφού τέτοια κτήση απεκλείσθη από το νόμο μόνο για την περίπτωση χρησικτησίας συμπληρουμένης μετά την προαναφερομένη κρίσιμη ημερομηνία.

6. – Επομένως, ο δήμος ουδέποτε απέκτησε κυριότητα στο επίδικο, όπου η κυριότητα του αμέσου δικαιοπαρόχου μου ήταν ήδη κατοχυρωμένη από το 1965 – και πολύ πριν – και η γενομένη παραχώρηση της μείζονος εκτάσεώς  κατ’ ουδέν θα ηδύνατο να επηρεάσει τα πράγματα, έστω κι αν το επίδικο θεωρητικώς απετέλει τμήμα της (τουθ’ όπερ και αρνούμαι κατηγορηματικών και θέλω αποδείξει κατά την συζήτηση της παρούσης).

7. – Η αξία του εν τω ιστορικώ ακινήτου υπολογίζεται για να θεμελιωθεί η υλική αρμοδιότητα του δικαστηρίου σας στο ποσό των 13.200, 00 ευρώ (60.800 μ2 Χ 0,21 ευρώ ανά μ2 = 13.200,00 ευρώ, εν συνόλω).

8. – Η παρούσα είναι νόμιμη, αληθής και καθ’ όλα βάσιμη, θα αποδειχθεί δε η βασιμότητα της κατά την εκδίκασή της με μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

και όσα επιφυλάσσομαι να προσθέσω παραδεκτώς κατά την συζήτηση της αγωγής μου, συν τη επιφυλάξει άμα και παντός δικαιώματός μου,

ΖΗΤΩ

 

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να αναγνωρισθεί η κυριότητά μου επί του περιγραφομένου στο ιστορικό αγρού – βοσκοτόπου, κτηθείσα με τα προσόντα της εκτάκτου χρησικτησίας και να καταδικασθεί ο εναγόμενος ΟΤΑ στην καταβολή της εν γένει δικαστικής μου δαπάνης.

Πάτρα …. Ιουνίου .20….

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

*********************************************************************

 

                                              ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

 

                                             ΑΝΑΚΟΠΗ (ΚπολΔ 632  & 933)

 

   Της ……………………….. του …………….. , κατοίκου Αθηνών και επί  της οδού       ……………………… , αρ. …………..

                                                                   ΚΑΤΑ

1.       Της υπ’ αριθμ. ………………../2015 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών  και

2.       Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ………………………..» Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, και επί της οδού …………………… αρ………., όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται,και στην οποία μεταβιβάστηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/27.7.2012 Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, (ΦΕΚ Β 2209/27.7.2012) οι συμβάσεις τραπεζικών καταθέσεων του τεθέντος υπό ειδική εκκαθάριση, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 46/27.7.2012  απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 2208/27.7.2012),πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «…………………………………..» Α.Ε και υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου.   

3.       Και της από 9-2-2015 επιταγής προς εκτέλεση που έχει τεθεί κάτωθι του    αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ΄αριθμ. ………./15 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που επεδόθη την 23-3-2015.

-----------------------------------------------------------------------------

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

    Κατόπιν της από 20-1-2015 αίτησης της καθ΄ης, εξεδόθη σε βάρος μου η υπ΄αριθ. …………../2015 Διαταγή Πληρωμής του κ. Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών καθώς και με την από 9-2-2015 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία υποχρεώνομαι να καταβάλω σε αυτην , ως κεφάλαιο,το ποσό των ……………………. €, το ποσόν των ………….. € ως τόκους, ποσό …… € για δικαστική δαπάνη, ποσό …….. € για λήψη απογράφου,έκδοση αντιγράφου μετ’ αντιγραφικών δικαιωμάτων ως και για σύνταξη επιταγής. Ήτοι συνολικά ζητείται να καταβάλλω στην καθ΄ ης …………………… €.

    Η παραπάνω διαταγή πληρωμής  επιδόθηκε σε εμένα την 23-3-2015, μαζί με την προρρηθείσα από 9-2-2015 επιταγή προς εκτέλεση, που έχει τεθεί κάτωθι του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της εν λόγω διαταγής πληρωμής. Με την επιταγή αυτή επιτάσσομαι να καταβάλλω στην καθ’ ης η παρούσα, συνολικά το ποσό των …………………….  €, όπως αυτό αναλύεται λεπτομερώς ως άνω.

    Η καθ’ ης, προκειμένου να πετύχει την έκδοση της , ως άνω, διαταγής πληρωμής, προσκόμισε και επικαλέστηκε ενώπιον του αρμοδίου Δικαστή του Δικαστηρίου Σας 1)την υπ΄αριθμ. 3/2012 Σύμβαση Δανείου 2)την α/24-2-2014 εξώδικη καταγγελία .

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ

Είμαι ιατρός δερματολόγος και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και της ειδικότητάς μου εργάστηκα, από το 200… έως το 20….., κατά μη συνεχόμενα χρονικά διαστήματα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «……………….»,το οποίο βρίσκεται στην ………….., και συγκεκριμένα στο …………, επί της οδού …………… αρ. …... Κατά τα μέσα του …………, έφυγα από , το ως, άνω νοσοκομείο , λόγω των δυσμενών εργασιακών συνθηκών, που επικρατούσαν εκεί , με σκοπό να ανοίξω δικό μου ιατρείο. Την περίοδο εκείνη συστεγάστηκα με συνάδελφο ιατρό σε ιατρείο στη ……………….. ……………. και στις αρχές του 2012 άνοιξα τελικώς δικό μου ιατρείο στο ………………. Την περίοδο εκείνη  χρησιμοποίησα υπέρμετρα τις υπ΄αριθμ. ………………………………….. και ……………………………………  πιστωτικές  κάρτες, τις οποίες μου είχε χορηγήσει η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «………………………………………………..», ώστε να καλύψω τα αυξημένα επαγγελματικά μου έξοδα. Δεδομένης όμως της οικονομικής δυσπραγίας, που μάστιζε τη χώρα μας και η οποία έπληξε και τον ιατρικό κλάδο,  καθώς και του δικού μου επαγγελματικού ανοίγματος, αντιμετώπιζα δυσκολία στην εξυπηρέτηση των οφειλών , συνολικού ποσού …………………. €., που απέρρεαν από τις, ως άνω, πιστωτικές κάρτες.

Την 11-1-2012  η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «……………………………………..», μου χορήγησε καταναλωτικό δάνειο ποσού …………………….. €, δυνάμει της υπ΄αριθμ. …/2012  Σύμβασης δανείου, ώστε να μπορέσω να εξοφλήσω τις , ως άνω,οφειλές μου.

Το εν λόγω δάνειο δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετήσω, με αποτέλεσμα η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………………..», ως ειδική διάδοχος της  Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «………………………………………………., να μου κοινοποιήσει την α/24-2-2014 εξώδικη καταγγελία, με την οποία κατήγγειλε την, ως άνω, σύμβαση του δανείου, το οποίο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Στη συνέχεια, εξεδόθη εις βάρος μου η, ως άνω, Διαταγή Πληρωμής, η οποία μου επεδόθη την 23-3-2015.

Την 7-4-2015, υπέβαλα αίτημα ρύθμισης της οφειλής μου προς την Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………………..» και συγκεκριμένα στο Υποκατάστημα Χολαργού. Το αρμόδιο στέλεχος με ενημέρωσε ότι το εν λόγω αίτημά μου θα εξεταστεί και θα απαντηθεί μετά από 20 ημέρες,δηλαδή στις 27-4-2015,στην καλύτερη περίπτωση.

 Επιπροσθέτως,………….., κατέθεσα …………… € έναντι της ληξιπρόθεσμης οφειλής μου.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΟΥ

Κατάχρηση δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο κατ΄άρθρο 281 Α.Κ.

Κατά την διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Για να θεωρηθεί η άσκηση δικαιώματος ως καταχρηστική, κατά τη διάταξη αυτή, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος να προκύπτει από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την άσκηση του, κατά της περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου.

Από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ προκύπτει ότι τα τρία  αντικειμενικά κριτήρια  της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος τίθενται διαζευκτικά υπό την έννοια ότι ένα και μόνο αν βεβαιωθεί ότι υπάρχει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, θα θεωρηθεί ότι συντρέχει καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Ωστόσο , το διαζευκτικό δεν αποκλείει τη συνύπαρξη δύο ή περισσοτέρων κριτηρίων, ο συνδυασμός των οποίων καθιστά βέβαιη την καταχρηστική άσκηση.(Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2002, σ. 275).

Ως καλή πίστη θεωρείται η επιβαλλόμενη στις συναλλαγές συμπεριφορά του χρηστού και εχέφρονος ανθρώπου. Με άλλα λόγια η καλή πίστη αξιολογείται ως η επιβαλλόμενη στην κοινωνική συμβίωση και στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα. .(Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2002, σ. 275).Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ καταφεύγει στην αντικειμενική καλή πίστη.

Οι κύριες μορφές ασκήσεως του δικαιώματος εναντίον της καλής πίστης είναι οι εξής:  α) όταν η άσκηση του δικαιώματος επιφέρει βαρύ πλήγμα στο θιγόμενο (υπόχρεο) χωρίς να αντισταθμίζεται από ανάλογο ουσιώδες συμφέρον του δανειστή και β) όταν η άσκηση του δικαιώματος διαψεύδει την εύλογη εμπιστοσύνη του υποχρέου σχετικά με ορισμένη συμπεριφορά του δικαιούχου και θίγει έτσι συμφέροντά του που είχαν δημιουργηθεί βάσει της εμπιστοσύνης αυτής. Εκδήλωση της αρχής προστασίας της εμπιστοσύνης και γενικότερα της αρχής της καλής πίστης (ΑΚ 281 και 288) αποτελεί και η απαγόρευση αντιφατικής συμπεριφοράς (non venire contra factum proprium). (A.Κορνηλάκης, Η αποδυνάμωση δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο, 2004, σ. 13-21).

Γίνεται γενικά δεκτό ότι καταχρηστική άσκηση δικαιώματος υφίσταται και στην περίπτωση που η μεταβολή της προηγούμενης συμπεριφοράς του δικαιούχου, που είχε δημιουργήσει στον προσβολέα την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκήσει αυτός το δικαίωμά του και είχε συντελέσει στην ενέργεια πράξεων από εκείνον που αποκρούει το δικαίωμα και στη δημιουργία ορισμένης πραγματικής  κατάστασης, είναι αδικαιολόγητη και μη αναμενόμενη, η λόγω δε της μεταβολής της συμπεριφοράς αυτής άσκηση του δικαιώματος επιφέρει ανατροπή της κατάστασης που δημιουργήθηκε με επαχθείς συνέπειες. Πρόκειται για περίπτωση αντιφατικής(ΑΠ 263/2007 ΝοΒ 2008,866, ΕιρΘες 1623/2008 Αρμ 2008,925) συμπεριφοράς, η οποία απαγορεύεται καθώς αποτελεί τυπική περίπτωση προφανούς αντίθεσης στην αρχή προστασίας της εμπιστοσύνης (A.Κορνηλάκης, Η αποδυνάμωση δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο, 2004, σ. 13-14), και κατ΄επέκταση στην αρχή της καλής πίστης.

Ad hoc ,όθεν, η υπό την κρίση Σας, εδώ διαλαμβανόμενη υπόθεσή μου, ιδιαίτερα  η τελευταία περίπτωση.

Μετά την κοινοποίηση της προρρηθείσης( α/24-2-2014) εξώδικης καταγγελίας, κατέθεσα στον υπ΄αριθμ. …………………………… λογαριασμό εμπλοκής, τον οποίο μου υπέδειξε η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………………..», ως ειδική διάδοχος της  Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «………………………………………………», το ποσό των ………….. €, την 25-2-2014, καθώς και το ποσό των …….. €, την 31-7-2014.  Κατόπιν των καταβολών αυτών, η,ως άνω, Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, με μηνύματα, που μου έστειλε στο κινητό μου τηλέφωνο, την………, και την……………,με παρακάλεσε να επικοινωνήσω άμεσα μαζί της  για την από κοινού διευθέτηση της οφειλής μου, στο τηλέφωνο ………………………. Το εν λόγω τηλέφωνο όμως ανήκε σε εισπρακτική εταιρία , η οποία δεν ήταν φυσικά η αρμόδια για την διευθέτηση και ρύθμιση της , ως άνω, οφειλής μου. Κατόπιν των εν λόγω SMS, μου δημιουργήθηκε  η εύλογη πεποίθηση ότι η Τράπεζα επιθυμεί το διακανονισμό  της οφειλής μου και δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Μου δημιούργησε δηλαδή αίσθημα εμπιστοσύνης.

Την 9-2-2015 εξεδόθη εις βάρος μου,η ως άνω, Διαταγή Πληρωμής με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη και μη αναμενόμενη ανατροπή της μέχρι τότε δημιουργηθείσας κατάστασης,(διάψευση εμπιστοσύνης), η οποία συνεπάγεται σημαντική ζημιά για μένα την πιστούχο χωρίς να υφίσταται άμεση ανάγκη διαφύλαξης των συμφερόντων της πιστοδότριας.

Πρόκειται για περίπτωση αντιφατικής συμπεριφοράς, όπως προανέφερα.

Επιπροσθέτως, η  Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………………….», ενήργησε αντίθετα προς τις επιταγές της καλής πίστης, διότι, παρά τη γνώση της περί της πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου της πιστούχου,(εμένα) και ενώ δεν τίθενται σε αξιόλογη διακυνδύνευση τα συμφέροντά της, δεν μου παραχωρεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορέσω να ξεπεράσω την πρόσκαιρη οικονομική μου αδυναμία  και να ανταποκριθώ στις αναληφθείσες βάσει της σύμβασης υποχρεώσεις μου.

 

Αναφορικά με την ένταση των συνεπειών από την «παράνομη» και εκτός ορίων

άσκηση του δικαιώματος, απεφάνθη η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. 8/2001 απόφασή της. Κατά την κρίση του δικαστηρίου «δεν είναι απαραίτητο να προκαλούνται αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, αλλά αρκεί να επέρχονται δυσμενείς για τα συμφέροντά του επιπτώσεις».

 

Επειδή συντρέχει καταχρηστική συμπεριφορά της καθ΄ ης.

 

Επειδή η κρινόμενη ανακοπή μου είναι κατά πάντα νόμιμη, βάσιμη και αληθής και ασκείται νομιμα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 632 Κ.Πολ.Δ).

 

                                                    ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ –ΖΗΤΩ

 

Να γίνει κατά πάντα δεκτή η υπό κρίση, ανακοπή μου, για όσους λόγους-πραγματικούς και νόμιμους- στο ιστορικό της παρούσας εξέθεσα, επι τω τέλει όπως:

Κηρυχθεί άκυρη και να εξαφανιστεί η ανακοπτόμενη υπ΄αριθμ. …………./2015 Διαταγή Πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Αθηνών  και

Να καταδικαστεί η καθ΄ης η παρούσα ανακοπή μου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη, στην οποία όλως αδικαιολογήτως και αναιτίως υποβάλλομαι.

                                                                                                      Αθήνα,  17-4-2015

                                                                                              Η πληρεξούσια δικηγόρος

                                                 

 ***************************************

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΓΟΙ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Σημαντικός λόγος ανακοπής : δεν αναγράφεται στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής , βάσει ποιας σχέσης ο καθ΄ου η ανακοπή, νομιμοποιείται να στραφεί κατά του ανακόπτοντος

 

 

ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΠΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΟ-ΚΛΟΠΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «………..» που εδρεύει……….., οδός…………., αριθμ…………., νομίμως εκπροσωπουμένης

 

ΚΑΤΑ

 

Του…………………………….., κατοίκου……………, αρ……..

 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ

 

Της υπ’ αριθμ. ......../…..Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Της από …………..συνταχθείσης και επιδοθείσης σε εμάς την …………επιταγή προς πληρωμή σε αντίγραφο εξ απογράφου της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής.

______________________

 

Συζητείται σήμερα ενώπιόν του Δικαστηρίου Σας, μετ΄ αναβολήν από τη δικάσιμο της……….., η από ………..και υπ’ αριθ. καταθέσεως …./……..ανακοπή (σχετ.1) κατά της υπ’ αριθμ………../…….. Διαταγής Πληρωμής (σχετ.1α) του Δικαστηρίου Σας και κατά του αντιδίκου μας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αντίδικο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ………………/……… έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……………(σχετ.1Β), η οποία πρέπει να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και αληθής για τους κάτωθι ορθούς, νομίμους και βάσιμους  λόγους.

Ο καθ’ ού ισχυριζόμενος ότι του οφείλουμε υπέβαλλε την από …………..αίτηση του ενώπιον του Δικαστηρίου Σας επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ………/……….διαταγή πληρωμής, καθ΄ημών, κατά του ……………….και κατά του ……………… δυνάμει της οποίας καθώς και της παρά πόδας αυτής από ………… επιταγής προς εκτέλεση την οποία διαταχθήκαμε όπως του καταβάλουμε για κεφάλαιο το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), για τους νόμιμους τόκους υπερημερίας 490,00 ευρώ, για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 130,00 ευρώ, για τη λήψη απογράφου, έξοδα αντιγράφου, σύνταξη και δικαιώματα επιταγής 320,00 ευρώ, για τις επιδόσεις της επιταγής και κατάθεση των αποδεικτικών στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου 160,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 6.100,00 (σχετ.2).

Για την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής ο καθ’ ου προσκόμισε και επικαλέστηκε την υπ’ αριθμ……………. Επιταγή της τράπεζας με την επωνυμία «………….», με ημερομηνία εκδόσεως την……….., ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) (σχετ.3).

Μετά την επίδοση της ανωτέρω διαταγής πληρωμής έγινε αντιληπτό από εμάς ότι η ως άνω επίδικη επιταγή σε καμία περίπτωση δεν είχε χαθεί, όπως θεωρούσαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά όλως παρανόμως και υπαιτίως είχε αφαιρεθεί από τη κατοχή μας από το δεύτερο οπισθογράφο αυτής……………., και ασκήσαμε την από ………………..έγκλησή μας κατ΄αυτού για την αξιόποινη κατ΄άρθρο 372 παρ.1 του Π.Κ πράξη της κλοπής (σχετ.4).

Κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής ασκήσαμε την από …………ανακοπή μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (σχετ.5) με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……./……..και δικάσιμο …………. για τους σε αυτή αναφερόμενους νόμιμους και βάσιμους λόγους, και ο καθού η παρούσα ανακοπή αφού παραιτήθηκε από την υπ’ αριθμ. …………/……….Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την από ……………παρά πόδας αυτής επιταγή προς εκτέλεση, αιτήθηκε στις …………….εκ νέου και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. …………….Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Την ανωτέρω υπ’ αριθμ. ……………….Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη παρά πόδας αυτής από ………….. συνταχθείσας και επιδοθείσας την ………………επιταγή προς εκτέλεση

ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΜΕ με την παρούσα για τους κάτωθι αναπτυσσόμενους νόμιμους και ουσιαστικά βάσιμους λόγους, καθώς και όσους άλλους ρητά επιφυλασσόμεθα  να προσθέσουμε στο μέλλον:

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ένσταση καταχρηστικότητας : ΑΚ 281.   

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η απαίτηση του καθ’ ού αντιβαίνει καταφανώς στο άρθρο 281 ΑΚ, αφού υπερβαίνει προφανώς, όπως συνάγεται από τα προαναφερθέντα τα επιβαλλόμενα όρια από τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και ασκείται κατά παράβαση της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Η θεωρία σύσσωμη σχεδόν δέχεται ότι η κατάχρηση δικαιώματος είναι πράξη παράνομη και επιφέρει ακυρότητα των καταχρηστικών πράξεων, ενδεικτικά δε αναφέρομαι στους κάτωθι συγγραφείς: α) Λιτζερόπουλος ‘’Κατάχρησις της Γενικής Ελευθερίας του Ατόμου στις σχέσεις Ιδιωτικού Δικαίου’’ στο αφιέρωμά του προς Α. Τσιριντάνη, 1980, σελ. 435 επ. , β) Ν.Κ.Κλαμαρή ‘’Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος στο αστικό και δικονομικό δίκαιο’’, 1980, σελ. 172, γ) Ν. Κουράκο ‘’Κατάχρηση δικαιώματος’’, 1978 σελ. 76 επ., δ) Γεωργιάδης-Σταθόπουλος ‘’ΑΚ 281’’, ε) Δεληκωστόπουλος ‘’Περί καταχρηστικής ασκήσεως δικονομικών δικαιωμάτων’’ ΝοΒ 13 327, στ) Λίποβατς ‘’Κατάχρηση δικονομικών δικαιωμάτων’’ ΝοΒ 12 311, ΝοΒ 13 5, ζ) Μητσόπουλος ‘’Η θεωρία του αστικού δικονομικού δικαίου’’ σελ. 20 επ. και Δίκη 11 210 επ., η) Μιχελάκης ‘’Περί της άδικης διαδικαστικής πράξεως’’ 1944 σελ. 63, θ) Μπαρμπαλιάς ‘’Η κατάχρηση δικαιώματος στο δικονομικό δίκαιο’’ Δίκη 1 520, ι) Μπέης ‘’Εισαγωγή στη δικονομική σκέψη’’, ια) Μπρίνιας ‘’Αναγκαστική εκτέλεση’’, σελ. 466, ιβ) Ράμμος ‘’Η κατάχρηση δικαιώματος στην Πολιτική Δικονομία’’ Νέο Δίκαιο 4 349 και 5 125.

Αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών 

Εκτός αυτού, η αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών, που καθιερώνει το άρθρο 288 ΑΚ, εφαρμόζεται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη και του δανειστή, που απορρέουν από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική σχέση, όταν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλη προστασία για τα πρόσωπα αυτά ή δε συντρέχουν οι απαιτούμενες ειδικές προϋποθέσεις γι’ αυτήν, που τυχόν προβλέπεται.

Η αρχή αυτή λειτουργεί τόσο σαν συμπληρωματική ρήτρα των δικαιοπρακτικών βουλήσεων όσο και σαν διορθωτική  στις περιπτώσεις που λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών μεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις εκπληρώσεως συμβατικών  και παρέχει στον δικαστή τη δυνατότητα με βάση αντικειμενικά κριτήρια, κατ’ απόκλιση απ’ αυτά που συμφωνήθηκαν, να προσδιορίζει την παροχή που πρέπει να εκπληρωθεί περιστέλλοντας ή επεκτείνοντας το συμφωνηθέν μέγεθος της, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών του χρόνου της εκπληρώσεως της.

Βάσει της διορθωτικής αυτής λειτουργίας της η αρχή της καλόπιστης εκτελέσεως των ενοχών εφαρμόζεται ακόμα και όταν έχει προβλεφθεί η μεταβολή των συνθηκών, στις οποίες τα μέρη στήριζαν τη σύμβαση, όταν η μετά την μεταβολή εκπλήρωση της παροχής κάποιου από τους συμβαλλόμενους, όπως συμφωνήθηκε, συνεπάγεται υπέρβαση  του κινδύνου της ζημίας , που ανέλαβε με βάση τη γενόμενη πρόβλεψη, ώστε η εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής, όπως συμφωνήθηκε να καθίσταται αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα που πρέπει να τηρείται στις συναλλαγές. Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή και στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, Ερμ ΑΚ υπ’ αριθμόν 288, αριθμ 63 επ. Ολ ΑΠ 927/1982, ΝΟΒ 31, 214, ΑΠ 1570/1983, ΝΟΒ 32, 1356, ΑΠ 291/1985 ΝΟΒ 34, 71, ΕΦΑΘ 11536/1986 ΕλλΔνη28, 1332, ΕΦΑΘ 6984/1982 ΕλλΔνη. 24, 235)

Για τη διαπίστωση της αντίθεσης στα χρηστά ήθη η συμπεριφορά, πρέπει να εξετάζεται συνολικά και μάλιστα όχι μεμονωμένα μόνο τα αίτια, που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη ενέργειά του, αλλά το σύνολο των περιστάσεων, κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η όλη συμπεριφορά του και που σχετίζεται με του σκοπούς, τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποίησε, ανεξάρτητα από τις δικές του ιδέες, αναφορικά με τα χρηστά ήθη, αλλά σύμφωνα με την αντίληψη του υγιώς κατά το δίκαιο σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 10/1981 Ελλ. Δνη 33.69, ΑΠ 925/1991 Αρμ.46.115, ΕφΑθ 770/1991, Αρμ. 45.343, ΕφΑθ. 5025/1990 Ελλ.Δνη 33.193).

Συνεπώς, κάθε συναλλασσόμενος και ο κάθε διάδικος οφείλει να ανταποκρίνεται στις αρχές α) της καλής πίστης, β) της συναλλακτικής ηθικής, γ) της κοινωνικής ηθικής, δ) της ευθύτητας, ε) της ειλικρίνειας, στ) της διαφάνειας, ζ) να μην αποβλέπει μόνο στην αποκλειστική εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων και η) κυρίως να μην αποβλέπει στην εξουδετέρωση άλλων νομίμων μέσων άμυνας.

ΛΟΓΟΙ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην προκειμένη περίπτωση η επίδικη επιταγή εκδόθηκε από το………., με τον οποίο έχουμε συνεργασία σε διαταγή ημών, σε ημερομηνία προγενέστερη της αναγραφομένης, με σκοπό όπως την εισπράξουμε κατά τη φερόμενη ημερομηνία έκδοσης (……..), όμως την………., ανακάλυψα , ότι η συγκεκριμένη επιταγή δε βρισκόταν πλέον εις χείρας μου. Το ανωτέρω γεγονός έσπευσα αυθημερόν να δηλώσω στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου, προκειμένου να μου χορηγηθεί σχετική βεβαίωση με σκοπό να τη χρησιμοποιήσω για να τεθεί υπ΄όψιν της εκδότριας Τράπεζας, ήτοι της «………..» και να αποκρούσει τη πληρωμή της σε όποιον τυχόν την ανεύρει και προστρέξει να εισπράξει το αναγραφόμενο σε αυτήν ποσό. Ακολούθως ενημέρωσα και τον εκδότη της επιταγής …………για την απώλεια αυτής(σχετ.6), ο οποίος δυνάμει της από ……….βεβαίωσης του αστυνομικού τμήματος της Νίκαιας (σχετ.7),  ειδοποίησε εγκαίρως το αρμόδιο τμήμα της εκδότριας τράπεζας.

Δεν αναγράφεται στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής βάσει ποιας σχέσης ο καθ΄ου νομιμοποιείται να στραφεί καθ ημών 

 

Περαιτέρω ο καθ΄ού η παρούσα δεν αναγράφει στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής βάσει ποίας έννομης σχέσης νομιμοποιείται να στραφεί καθ΄ ημών, ήτοι είναι απλός κομιστής αυτής ή εξ αναγωγής;;;. Ειδικότερα η έλλειψη υποκείμενης αιτίας στις προσωπικές σχέσεις του οφειλέτη και ενός προηγούμενου κομιστή - καθότι όπως προαναφέρουμε δεν αναγράφεται πουθενά στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής η νόμιμη αιτία που να καθιστά τον καθού η παρούσα νόμιμο κομιστή της επίδικης επιταγής, καθιστά αυτή ακυρωτέα.

Επίσης, στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής αναγράφεται ότι η επίδικη διαταγή πληρωμής δεν πληρώθηκε «λόγω κλοπής», κάτι που έρχεται σε πλήρη αναντιστοιχία, με το ίδιο το σώμα της επιταγής, όπου εκεί ως λόγος απόκρουσης της πληρωμής αναγράφεται καθαρά η απώλεια της επιταγής.

Επειδή περαιτέρω όταν έγινε αντιληπτό από εμένα (κατά την επίδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής) ότι η ως άνω επιταγή σε καμία περίπτωση δεν είχε χαθεί, όπως θεωρούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά όλως παρανόμως και υπαιτίως είχε αφαιρεθεί από τη κατοχή μου από το δεύτερο οπισθογράφο αυτής…………….., ασκήσαμε την από ………… έγκλησή μου κατ΄αυτού για την αξιόποινη κατ΄άρθρο 372 παρ.1 του Π.Κ πράξη της κλοπής. Ο τελευταίος κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, είχε επισκεφθεί πολλές φορές την έδρα της εταιρείας μας «…..», επί της……… αρ………., στο…………., απ΄όπου προφανώς και αφαίρεσε το σώμα της ως άνω επιταγής, την οποία, στη συνέχεια οπισθογράφησε και μεταβίβασε στο…………, αυτός με τη σειρά του στο …………. και τέλος αυτός σύμφωνα με την επιδοθείσα στην εταιρεία μου υπ΄αριθ. ……/……..διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην…………...    

Επειδή την ως άνω επιταγή δε γνωρίζαμε ότι θα εμφανιστεί προς πληρωμή δεδομένου ότι όπως και ανωτέρω προανέφερα ήμουν πεπεισμένος ότι την είχα απωλέσει. 

Επειδή τα προαναφερθέντα είναι νόμιμα, βάσιμα και αποδεικνύονται από τα προσαγόμενα έγγραφα ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ.

Συνεπώς  δεν συνέτρεχαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της ανακοπτόμενης  διαταγής πληρωμής.

Επειδή η υπό κρίση ανακοπή μας είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΥΣ

και για όσα θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσης με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας

 

ΖΗΤΟΥΜΕ

 

Να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή μας.

Να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, η ανακοπτόμενη ……../…….Διαταγή Πληρωμής και η από ……….συνταχθείσα και επιδοθείσα σε εμένα την ……………. επιταγή προς πληρωμή σε αντίγραφο εξ απογράφου της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής.

Να καταδικαστεί oκαθ’ ού στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας μας δικηγόρου.

 

                                                                                  Αθήνα ………………………

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

                                Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

                                                                     Αγωγή

                                       Καταβολής κοινοχρήστων   δαπανών

 

   ……………………………. του   ……………………………,  κατοίκου Βουλιαγμένης Αττικής, στη θέση «’Ανω Βούλα» και επί των οδών …………………. και ……………………… αρ. 4, παρισταμένης στην παρούσα ως διαχειρίστριας της συνιδιοκτησίας της πολυωρόφου οικοδομής,  της κειμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής, στη θέση «’Ανω Βούλα» και επί των ανωτέρω  οδών Π…………….. και ………………….. αρ. 4, νομίμως εκλεγείσης κατά την Γενική Συνέλευση της 1-9-2013

                                                                        Κατά

  Του  ……………………. του …………………………. και της …………………., κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού ……………… αρ. 4

                                           -------------------------------------------------

                                                               ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣH

  Τυγχάνω διαχειρίστρια  της ομάδας των ιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών της πολυωρόφου οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο, που βρίσκεται στη Βουλιαγμένη Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και στην περιφέρεια του Δήμου Βουλιαγμένης, στη θέση «Άνω Βούλα»  και επί των οδών …………………….. και …………………………. αρ. ……. Την ιδιότητα αυτή, η οποία με καθιστά, εκ του νόμου, εντολοδόχο των συνιδιοκτητών, με βάση τις διατάξεις της αμίσθου εντολής του Α.Κ., την απέκτησα ως πλειοψηφίσασα , κατά την προς τούτο συγκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση αυτών (συνιδιοκτητών) της 1-9-2013.

    Η , ως άνω, πολυώροφη οικοδομή έχει, εξ υπ’ αρχής, τεθεί υπό το καθεστώς του νόμου 3741/1929, συνταχθείσης προς τούτο και υπογραφείσης παρ’ όλων των συνιδιοκτητών της υπ’ αριθ. …………………./22-1-1985 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού των σχέσεων  μεταξύ των συνιδιοκτητών της (οικοδομής) πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Πειραιώς  ……………………….. …………………… του …………………, νόμιμα μεταγραφείσης, στα προς τούτο βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου (Του Δήμου)    ……………….  και δη στον τόμο …….  με αριθ. ……..  Η Πράξη αυτή, τροποποιήθηκε, εν συνεχεία με τις υπ’ αριθ. ……………./11-6-1985 και ………………/14-2-1985 Πράξεις του Συμβολαιογράφου Πειραιώς  ………………….. ………………….. του ………………….., νομίμως και τούτων μεταγραφεισών στα αυτά βιβλία των μεταγραφών.

 Τέλος, με την υπ΄ αριθ. 78.505/21-6-1985 Πράξη του ιδίου, ως άνω,  Συμβολαιογράφου καταργήθηκε μόνον η,ως άνω, υπ’ αριθ. …………………./14-2-1985 πράξη τροποποίησης του, ως άνω, Κανονισμού της Πολυκατοικίας.

 Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο, εν ισχύει, υπ΄ αριθ. 14 άρθρο του, ως άνω, Κανονισμού, εκλέχτηκα διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, νομίμως, κατά την ρηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών της, και για χρονικό διάστημα, αρχόμενο  την 1-9-2013 και λήγον την 1-9-2014.

Όλα τα σχετικά με την, ανωτέρω, εκλογή μου έχουν διαληφθεί στο πρακτικό  της προρρηθείσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το οποίο θα προσκομισθεί κατά τη συζήτηση της παρούσας.

 

Ο εναγόμενος :

     O εναγόμενος …………………….. του ……………………. και της ……………………, τυγχάνει κύριος, νομέας και κάτοχος του υπ’ αριθ. Ι-6 διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, επιφανείας ……………… τ.μ, ποσοστό συνιδιοκτησίας  εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου  πενήντα ένα χιλιοστά (51/1000), όγκου ιδιόκτητου εκατόν ογδόντα δύο και 20/00 (182,20) κυβικών μέτρων, αναλογίας όγκου κοινοχρήστων διακόσια δέκα πέντε και 20/00 (215,20) κυβικών μέτρων, με ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά(77/000) και στις δαπάνες  του ανελκυστήρα εξήντα εννέα χιλιοστά( 69/000).

    Σύμφωνα με τον ,ως άνω, Κανονισμό Πολυκατοικίας, άρθρο 8, παρ. V,   “ως      δαπάναι θερμάνσεως νοούνται αι πάσης φύσεως δαπάναι λειτουργίας,    επισκευής, συντηρήσεως και ανανεώσεως της εγκαταστάσεως της κεντρικής θερμάνσεως, εάν και εφ’ όσον οι συνιδιοκτήται αποφασίσουν την εγκατάστασιν της κεντρικής θερμάνσεως, ότε και θα ρυθμίσουν τα σχετικά θέματα».

    Σχετική,όμως, απόφαση, δεν ελήφθη ποτέ  μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν σήμερα δαπάνες θερμάνσεως, που να βαρύνουν την συνιδιοκτησία. Και να την καθιστούν (την θέρμανση)υποχρεωτική.

   Το διαμέρισμα αυτό ο εναγόμενος το απέκτησε με το προσκομισθησόμενο κατά τη συζήτηση της παρούσας υπ’ αριθ. 2637/29-7-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών ………………. κόρης ……………………………. και σύζυγο …………………………………., νόμιμα μεταγραφέν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βούλας, στον τόμο ….. και με αύξοντα αριθμό ………..

 

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ:

 

Τον Ιανουάριο  2011 δεν κατέβαλε    =                                       …………..  €

Τον Δεκέμβριο 2011 δεν κατέβαλε(52,39+19,25)                  …………  €

Τον Μάρτιο 2012     δεν κατέβαλε                                               ……….. €

Τον Απρίλιο  2012    δεν κατέβαλε                                               ………… €

Τον Μάιο      2012    δεν κατέβαλε                                               …………. €

Τον Ιούνιο 2012 δεν κατέβαλε                                                      …………. €

Τον Ιούλιο  2012 δεν κατέβαλε  42,04+6,84=                           ………… €

Τον Αύγουστο 2012 δεν κατέβαλε                                               ………….. €

Τον Σεπτέμβριο 2012 δεν κατέβαλε ……+…….=                  …………. €

Τον Οκτώβριο 2012 δεν κατέβαλε                                               …………. €

Τον Νοέμβριο 2012 δεν κατέβαλε                                             …… €

Τον Δεκέμβριο 2012 δεν κατέβαλε                                           ….. €

Τον Ιανουάριο 2013 δεν κατέβαλε                                            ….. €

Τον Φεβρουάριο 2013 δεν κατέβαλε                                        ….. €

Τον Μάρτιο 2013 δεν κατέβαλε …. + …..=                   ….. €

Τον Απρίλιο 2013 δεν κατέβαλε                                                ……. €

Τον Μάιο 2013 δεν κατέβαλε                                                    ….. €

Τον Ιούνιο 2013 δεν κατέβαλε …… + ……=                …… €

Τον Ιούλιο 2013 δεν κατέβαλε ……..+……..=                         ……. €

Τον Αύγουστο 2013 δεν κατέβαλε …….+……=                  ….. €

Τον Σεπτέμβριο 2013 δεν κατέβαλε  ……. =                              ….. €

Τον Οκτώβριο 2013 δεν κατέβαλε 22,18=                              22,18 €

Τον Νοέμβριο 2013 δεν κατέβαλε 3,75  =                                 3,75 €

Τον Δεκέμβριο 2013 δεν κατέβαλε 13,78=                            13,78 €

 

                                        ΣΥΝΟΛΟ                                            ………. €

 

   Τα, ως άνω χρήματα των κοινοχρήστων δαπανών, που θα πρέπει να μου  καταβάλλει για λογαριασμό της  συνιδιοκτησίας ο εναγόμενος, με την ρηθείσα ιδιότητά μου, με την οποία εδώ παρίσταμαι, αναλύονται κατά μήνα, με κάθε ταλανιστική, για το Δικαστήριό Σας, αναφορά, κατά πηγή προέλευσης, κατά μήνα και κατά έτος, από τότε που έπαυσε να καταβάλει τις επίδικες κοινόχρηστες οφειλές του στα έντυπα των ως κάτωθι αποδείξεων, τα οποία αποτελούν σώμα (corpus) της κρινόμενης αγωγής.

   Υπ’ όψιν δε ότι σύμφωνα με το άρθρο …. του υπ’ αριθ. ……………/22-1-1985 ισχύοντος κανονισμού ο ιδιοκτήτης  κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας του ακινήτου μας «είναι ο ίδιος απ’ ευθείας προσωπικώς υπεύθυνος προς καταβολήν των βαρυνουσών την ιδιοκτησίαν του δαπανών,…………ανεξαρτήτως οιασδήποτε συμφωνίας , ήν τυχόν ήθελεν συνομολογήσει μετά των εις την ιδιοκτησίαν του ενοικούντων μισθωτών ή οπωσδήποτε κατόχων».

   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του υπ’ αριθ. …………./22-1-1985,ως άνω, ισχύοντος κανονισμού, συμφωνούνται τα κάτωθι :

  “Εν περιπτώσει καθ’ ήν ο ιδιοκτήτης ή μισθωτής ……..ήθελε καθυστερήσει πέραν του ενός(1) μηνός την καταβολήν προς τον διαχειριστή του Μεγάρου των οφειλομένων δια τας δαπάνας των κοινοχρήστων της αυτοτελούς ιδιοκτησίας ταύτης, υποχρεούται εις την καταβολήν του διπλασίου ως ποινικήν ρήτρα. Το ποσό τούτο επαυξάνει το αποθεματικό κεφάλαιο της διαχειρίσεως».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 της υπ’ αριθ. ……………/22-1-1985 πράξης κανονισμού πολυκατοικίας «έκαστος ιδιοκτήτης ευθύνεται έναντι των συνιδιοκτητών δια την υπ’ αυτού του ιδίου ή των υφ’ οιωνδήποτε ποιουμένων χρήσιν της ιδιοκτησίας του, μελών της οικογενείας, μισθωτών, υπηρετικού προσωπικού και λοιπά παράβασιν των όρων του παρόντος Κανονισμού, δικαιουμένου του διαχειριστού δια πάσαν παράβασιν α) να αιτήται την λήψιν ασφαλιστικών μέτρων επί διαταράξει και με αίτημα απειλής χρηματικής ποινής ικανής να αποτρέψη την επανάληψιν της και β)να εισπράξη ποσόν ίσον προς το διπλάσιον των αναλογουσών κοινοχρήστων δαπανών εις επαύξησιν του αποθεματικού λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας, εισπραττομένου του ποσού τούτου δι΄ εκτελέσεως του παρόντος».

  Σύμφωνα λοιπόν με τα, ως άνω, άρθρα της ,υπ’  αριθ. …………/22-1-1985 πράξης κανονισμού πολυκατοικίας, ο εναγόμενος οφείλει συνολικά το ποσό των (…….…… ..,…..Χ….)=…………. €, το οποίο με κάθε ταλανιστική λεπτομέρεια αναλύω στην υπό την δικαιοδοτική Σας κρίση αγωγή μου.

Και ειδικώτερα:

 

      Επειδή ο καθού αρνείται να καταβάλει τα άνω ποσά  παρά τις σχετικές οχλήσεις μου.

     Επειδή σύμφωνα με το άρθρ. 19 του αυτού Κανονισμού των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, σε συνδυασμό με τα πρακτικά της ,ως άνω, Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως, νομιμοποιούμαι να αξιώσω από τον καθ’ ου, αφ’ ενός την προαναλυθείσα καταβολή της αναλογίας συμμετοχής του στις δαπάνες της και αφ’ ετέρου την καταβολή ποσού, ίσου προς το διπλάσιον των αναλογουσών εις αυτόν κοινοχρήστων δαπανών, σε επαύξηση του αποθεματικού λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας.

     Επειδή η αγωγή μου αποδεικνύεται ,πασιφανώς, και από τα προσαχθησόμενα αντίγραφα και αναφερόμενα πιο πάνω έγγραφα στοιχεία και συγκεκριμένα:

1.Τις αποδείξεις πληρωμής των ποσών και τον πίνακα κατανομής δαπανών.

2.Το υπ’ αριθ. ………../29-7-2009 συμβόλαιο ,που αποδεικνύει την κυριότητα, εκ μέρους του καθ’ ου, του υπ’ αριθ. Ι-6 διαμερίσματος του ισογείου ορόφου.

3.Την υπ’ αριθ. …………./22-1-1985 πράξη συστάσεως οροφοκτησίας και τον Κανονισμό της πολυκατοικίας, και

4.Τα πρακτικά της από 1-9-2013  Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των συνιδιοκτητών.

     Επειδή η αγωγή  μου είναι νόμιμη , βάσιμη και αληθής  (άρθρ. 623 επ. ΚΠολΔ)

 

 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΖΗΤΩ

 

     Να γίνει δεκτή η αγωγή μου.

Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου, για όσους λόγους λεπτομερώς, ως άνω, ιστόρησα και ανέλυσα  να μου  καταβάλει  και με  την ιδιότητα που παρίσταμαι, εν προκειμένω, το ποσό των ………………………………………………… ευρώ και 0,66 λεπτών(………………… €), πλέον τόκων και εξόδων.

 Και να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης, στην οποία όλως αδικαιολογήτως υποβάλλομαι.

                                                                               

                                                                                  

 

                                                                                           Αθήνα, 11-2-201…

                                                                                 Η πληρεξούσια δικηγόρος