ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και θέλουν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, σύμφωνα με τον Ν.4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ (Ισχύουν εντός Ελλάδος):

Θάνατος από ατύχημα…………………………………………..15.000€

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα……………………...15.000€

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα(%) από Ατύχημα………………...15.000€

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια…………1.500€

Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια…………10.000€

 

 

Σε ότι αφορά τα κοστολόγια, τις προϋποθέσεις ασφάλισης, την έκδοση σχετικής βεβαίωσης και συμβολαίου, επικοινωνείτε με την κα Γατσώρη στο τηλ: 6942858082