ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ) 2015


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211 405 77 67 και 6945261828 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας κος Διονύσης Δημόπουλος


ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1955 (60 ετών), είναι δε διαζευγμένη και συνταξιούχος του Δημοσίου, λαμβάνει δε σύνταξη ποσού 753,77 €, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 165356/2010 συνταξιοδοτική πράξη της Γενικής Δ/σης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μηνιαίο μέρισμα ποσού 137,19 €, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3889/4.2.2013 απόφαση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Η αιτούσα διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα της εκμισθώτριας ... με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 350,00 €, σύμφωνα με το από 08/01/2013 μισθωτήριο, που κατέθεσε στη ΔΟΥ Ελευσίνας με αριθμό 772/1-2-2013. Η αιτούσα πάσχει από χρόνια αρθρίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1708/Φ206/11-6-2011 και 1700/Φ206/10-6-2011 ιατρικές βεβαιώσεις του Γενικού Νοσοκομείου «ΘΡΙΑΣΙΟ», ασθένειες που χρήζουν θεραπευτικής αγωγής με φάρμακα και ενέσεις σύμφωνα με τις από 03/07/2013, 03/04/2014 και 10/06/2011 ιατρικές βεβαιώσεις, ποσού μηνιαίως 150,00 € (βλ. Κατάθεση μάρτυρος)-------Μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής οφειλών προς τις πέντε πιστώτριες τράπεζες. Επειδή δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών και επειδή προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας (..............) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2015 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ης ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΥΠΕΡΧΡΕΩΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ: Προς ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 17,75 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 2.130,00 ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 95,00 ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 760,00 ευρώ...(........)Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αίτηση συνταξιούχου που περιήλθε χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής οφειλών του σε τράπεζες. Ηλικία συνταξιούχου αιτούντα 72 ετών. Συνταξιούχος ΙΚΑ.


Σοβαρά προβλήματα υγείας της συζύγου του (Καρκινικοί όγκοι). Άνεργη και η θυγατέρα του η οποία έχει οικογένεια

Μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες.


Αίτηση ρύθμισης οφειλών προς τις πιστώτριες τράπεζες με τον ορισμό των μηνιαίων καταβολών επί πενταετία, αρχής γενομένης μετά την πάροδο δυο ετών από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης. - Απόσπασμα - περίληψη δικαστικής απόφσης Ειρηνοδικείου Λαυρίου 3/2015 (Για να δείτε ολόκληρη την δικαστική απόφαση 'υπερχρεωμένων νοικοκυριών - φυσικών προσώπων' καθώς και την σχετική κωδικοποιημένη νομοθεσία, τα υποδείγματα δικογράφων υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τις λοιπές υπηρεσίες μας -  Εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας στην ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ WWW.KWDIKAS.GR 


ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου για υπερχρεωμένα νοικοκυριά: η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθ.741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010),εφόσον για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απʼ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως επιβεβαιώνουν οι καθʼ ων, που παραστάθηκαν στη δίκη, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του σ` αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` άρθ. 13 παρ.2 του Ν.3869/2010. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σʼ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν.3869/2010..... (............)


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ο Δικαστικής Απόφασης Υπερχρεωμένων Φυσικών προσώπων: καταναλωτικό δάνειο 23.282,68 ευρώ, 2) στην Τράπεζα Πειραιώς από ένα ανοικτό δάνειο 23.042,37 ευρώ, δυνάμει σύμβασης που συνήψε με την ίδια και 6.398,63 ευρώ από ένα καταναλωτικό δάνειο που είχε λάβει από την Τράπεζα MILLENIUM, 4η των καθʼων, την οποία η εν λόγω Τράπεζα έχει νόμιμα διαδεχθεί, ήτοι συνολικά 29.441 ευρώ, 3) στην Τράπεζα ALFA BANK από ένα καταναλωτικό δάνειο 12.509,70 ευρώ και 4) στην Εθνική Τράπεζα από μία πιστωτική κάρτα 3.470,53 ευρώ και από δύο (2) καταναλωτικά δάνεια (7.353,20 + 10.818,78) 21.642,51 ευρώ. Το συνολικό χρέος του αιτούντα είναι 86.875,89 ευρώ. Στο χρέος αυτό μετέχουν οι απαιτήσεις της Τράπεζας EUROBANK κατά 26%, της Τράπεζας Πειραιώς κατά 34%, της Τράπεζας ALFA BANK κατά 15% και της Εθνικής Τράπεζας κατά 25%.....(......)


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΜΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ-ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΩΛΗΘΕΝ ΠΡΑΓΜΑ – ΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2015: Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατ' άρθρα 9, 14 παρ. 1α και 22 Κ.Πολ.Δ, για να κριθεί κατά την τακτική διαδικασία, είναι νόμιμη κατ' άρθρα 532, 974, 984 ΑΚ και 176 Κ.Πολ.Δ, εκτός από το αίτημα κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής.....(........)....αίτημα ενάγοντα σε αναγνώριση του δικαιώματός του. Ένορκες καταθέσεις μαρτύρων, γνώσης και αξιοπιστία. Δυνάμει της σύμβασης πώλησης που καταρτίστηκε, συμφωνήθηκε η πώληση εναγομένου - αγοραστή με παρακράτηση κυριότητας ενάγοντα - πωλητή, φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ανατρεπόμενου. Οφειλόμενες δόσεις σε σύμβαση πώλησης πράγματος με παρακράτηση κυριότητας........


ΌΛΗ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ - ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΑΣ - ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ -  ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Υπερχρεωμένα νοικοκυριά δικαστικές αποφάσεις έτους 2015 καθώς και παλαιότερες, ξεκινώντας από το 1990.

Αίτηση συζύγων - Εξαίρεση εκποίησης κύριας κατοικίας λόγο χρεών και μόνιμης αδυναμίας αποπληρωμής αυτών, στις πιστώτριες τράπεζες. Άνεργος ο αιτών - σύζυγος από το 2012, ανήλικες θυγατέρες, ανήλικα τέκνα, ανήλικα παιδιά που συνοικούν-συγκατοικούν μαζί με τους γονείς του. Η σύζυγος - αιτούσα εργάζεται εποχικά σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ένσταση των των πιστωτών-τραπεζών επί της εμπορικής δραστηριότητας του αιτούντα συζύγου, ο οποίο πλέον δεν είναι έμπορος και διαχειριστής της Ε.Π.Ε αφού έχει σταματήσει να εργάζεται από το 2012. Ανυπαρξία περιουσίας του αιτούντα της ρύθμισης για τα υπερχρεωμένα. Δικαστική απόφαση 30/2015 Ειρηνοδικείο Λαυρίου


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑΜε την υπ’ αρ.κατ. 247/2013 αίτηση της …….. και την 248/2013 αίτηση του ……., οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών προς τους πιστωτές τους, που κάλεσαν για να μετάσχουν στη διαδικασία. Γι αυτό ζητούν, επειδή δεν έγινε δεκτό το προτεινόµενο σχέδιο αποπληρωμής των χρεών τους, να ρυθµιστούν τα χρέη τους, ώστε ν’απαλλαγούν απ` αυτά, και να διασώσουν από εκποίηση το μόνο ακίνητο, που μπορεί να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία τους αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασής τους, που εκθέτουν αναλυτικά στην αίτηση, καθώς και της δυνατότητάς τους γι αμοιβαία συνεισφορά....(.......)


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ: ..κατά το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010 για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητάς τους. Τα ελλείποντα στοιχεία που επικαλούνται οι πιστωτές είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας των αιτήσεων και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής των αιτούντων στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο..(.......)


ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ