ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΑ

                                      ΠΡΑΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Η ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ-ΑΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

                             ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ