ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΞΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

&

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


  • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  • ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • ΟΛΗ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ - ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1967 ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ www.kwdikas.gr ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
  • ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  • ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ .......... ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ   -      
  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ


ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ – ΝΟΜΟΙ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

τη θετική ζημία και την αποθετική, που τυχόν υφίσταται από την ίδια αιτία εκείνος που πίστεψε ως επικείμενη την κατάρτισή της (διαφέρον εμπιστοσύνης ή αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον). Ως ζημία κατά τις ανωτέρω διατάξεις, νοείται… - Άρειος Πάγος

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ανεξαρτήτως αν είναι φύσεως παροδικής ή μόνιμη. Ως "κουφότης" νοείται η αφροντισιά (ολιγωρία), ένεκα της οποίας δεν μπορεί ο συμβαλλόμενος να εκτιμήσει τις συνέπειες και τη σημασία… - Άρειος Πάγος

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ – ΚΟΥΦΟΤΗΣ

δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την κουφότητα άλλου για να πετύχει περιουσιακά ωφελήματα που, κατά τις περιστάσεις.. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – Αποφάσεις του Αρείου Πάγου

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ – ΑΚΥΡΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Για άκυρη δικαιοπραξία, αντίθετη ως προς τα Χρηστά Ήθη απαιτείται η συμπλεκτική συνδρομή των εξής: α) ύπαρξη προφανούς σύμφωνα με τις περιστάσεις ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ… - Άρειος Πάγος

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ – ΚΟΥΦΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

φανερή δυσαναλογία προς την παροχή. «Ανάγκη» νοείται και η κατάσταση που συνεπάγεται κίνδυνο της ζωής ή της υγείας του συμβαλλομένου και της οποίας η ικανοποίηση δεν επιδέχεται…ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΙΡΕΣΗ – ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Περίληψη: Η καταγγελία δεν μπορεί να γίνει υπό αίρεση, εκτός αν πρόκειται για αιρέσεις δικαίου, δηλαδή σ' αυτές που συνίστανται στο γεγονός….. -  Άρειος Πάγος

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ  - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Περίληψη: Αν απαιτείται να συμπράξει τρίτος, για να πληρωθεί η αίρεση, με την οποία έχει γραφεί ο τιμώμενος και ο τρίτος αρνείται να συμπράξει, η αίρεση σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται, ότι έχει …ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Άρειος Πάγος

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΟΠΡΑΞΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Περίληψη: Στις περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας η αίτηση αναίρεσης πρέπει να απευθύνεται κατά πάντων των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο διαλυτικός όρος που περιέχεται στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση… ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ -  Άρειος Πάγος

ΕΓΚΥΡΗ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Περίληψη: Η καταγγελία δεν επιδέχεται, κατ' αρχήν, αίρεση, διότι δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τη λήξη ή όχι της σύμβασης. Επιδέχεται όμως την παρενθήκη "αίρεσης δικαίου" και συνεπώς είναι έγκυρη η επικουρική καταγγελία,…- Άρειος Πάγος

 

 

 

 


ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ – ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
 

Περίληψη: Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα), η οποία, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή την δικαιοπρακτική ανικανότητα εκείνου που έδωσε…- Άρειος Πάγος

ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Περίληψη: Εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα. Αν η πληρεξουσιότητα είναι έγγραφη, το αντίθετο μπορεί να συνάγεται, είτε από το ίδιο …- Άρειος Πάγος

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Περίληψη: Για την απόρριψη της αγωγής περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας συμβάσεως λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας- Άρειος Πάγος

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΗ)

Περίληψη: Για να θεωρηθεί μια δικαιοπραξία ως αισχροκερδής (ή καταπλεονεκτική) και ως τέτοια δικαιοπραξία άκυρη, πρέπει να συντρέχουν … - Άρειος Πάγος

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΝΟΜΗΣ ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΛΗ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΝΟΧΙΚΟ : ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΧΟΥ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΝΩΜΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΠΙ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

•   ΕΝΟΧΙΚΟ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ
•   ΕΝΟΧΙΚΟ: ΕΛΛΑΤΩΜΑ ΜΙΣΘΙΟΥ
•  ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:  ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
•  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ:ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ:ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
• ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
•ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ
• ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ:ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
•ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: OIΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
• ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
•  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΠΟΛΥΟΡΟΦΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
•ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
•ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
•ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : ΛΥΣΗ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 •ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
 •ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ-ΝΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
• ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
• ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Διπλή μεταβίβαση, μεταβιβάσεις ακινήτων σε παραμεθοριακές περιοχές
• ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΟ ΧΡΕΟΣ
• ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : χρήση δημοσίου ακινήτου
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: κληρονομική μερίδα
• ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: Κατεδάφιση αυθαιρέτου - πρόστιμο ανέγερσης, Κυριότητα Ακινήτου - κτήση σε παραμεθόρια περιοχή, Κτήση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία, Ιδιωτικά δάση,μεταβίβαση ακινήτου - πλήρης απόδειξη τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, κυριότητα έναντι του Δημοσίου,

 ΑΣΤΙΚΟ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 ΕΝΟΧΙΚΟ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

ΗΘΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 402/2012

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΤΗΤΙΚΗ Η ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΔΕΚΤΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΔΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ

ΛΥΣΗ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Ν. 1329/1983

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΧΟΥ

ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Η ΚΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΑ

ΠΡΑΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Η ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ-ΑΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΣΥΖΥΓΟΙ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΝΟΧΗΣ ΜΕ ΔΟΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ –ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑ ΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΟΥ-ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ  ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ (Τμ.Δ Πολιτικό)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ-Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΟΦΕΛΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ  ΜΙΣΘΙΟ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

***********************************************