Νομικά Περιοδικά Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών Κώδικας - Διαδικτυακά Νομικά & οικονομικά περιοδικά

Δείτε δεξιά σας ένα μέρος των διαδικτυακών εκδόσεων του kwdikas.gr, για όλους τους τομείς δικαίου. Τα νομικά περιοδικά της τράπεζας νομικών πληροφοριών και λοιπών υπηρεσιών κώδικας, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της νομικής επιστήμης.

Παράλληλα το πλήθος των χιλιάδων υποδειγμάτων δικογράφων αποτελεί το πλέον βοηθητικό εργαλείο, σε συνδυασμό με την κωδικοποιημένη επικαιροποιημένη νομοθεσία, για την απαραίτητη πληροφόρηση και ενημέρωση του δικηγόρου, δίπλα από το όποιο ζήτημα, αντικείμενο.

Αστικό δίκαιο με νομοθεσία και νομολογία καθώς και όλα τα σχετικά υποδείγματα δικογράφων αστικού δικαίου.

Εμπορικό Δίκαιο με νομολογία και νομοθεσία, υποδείγματα δικογράφων εμπορικού δικαίου.

Ιατρικό δίκαιο νομολογία νομοθεσία υποδείγματα

Συγκοινωνιακό Δίκαιο νομολογία και νομοθεσία καθώς και υποδείγματα για τροχαία ατυχήματα και συγκρούσεις.

Πολλά πολλά ακόμα συμπληρώνουν το έργο της τράπεζας νομικών πληροφοριών κώδικας.