Αρ. πρωτ.: Φ2-2667/14.10.2014
Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης


Αθήνα, 14-10-2014
Αρ. Πρωτ. Φ2-2667

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ
Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Zαχ. Ρωμαίου,
Βασ. Μπονάρος
ΤΗΛ: 213 15 14 230, 138
FAX: 210 33 01 789
Email:zrom@gge.gr

ΘΕΜΑ: «Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης»

Ενόψει της χειμερινής περιόδου και της έναρξης διακίνησης και διανομής του πετρελαίου θέρμανσης από 15-10-2014, παρακαλούμε όπως προβείτε στην σύσταση συνεργείων ελέγχων των βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή σας για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Κατά των παραβατών επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α.Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014), τα σχετικά πεδία της οποίας επισυνάπτονται προς διευκόλυνση σας.

Παρακαλούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας στο τέλος της περιόδου.


Ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

ΦΕΚ Β' 2090/31.7.2014