Άδειες παραμονής αορίστου διάρκειας στην Ελλάδα σε Αλλοδαπούς - Δκηγόρος για αλλοδαπούς - Δικηγόρος αλλοδαποί Λογικές Τιμές για άδειες διαμονής στην Ελλάδα από δικηγόρο εξειδικευμένο Μεταναστευτικού Δικαίου - Αλλοδαπού Δικαίου. Οι Έμπειροι Δικηγόροι Της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών Κώδικας, αναλαμβάνουν υποθέσεις για μετανάστες - πρόσφυγες - αλλοδαπούς - Διάρκεια επί μακρόν διαμένοντες στην Ελλάδα. Όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και όλα τα γραφειοκρατικά τα αναλαμβάνουν οι έμπειροι δικηγόροι μας. Ανανέωση κάρτας διαμονής, παραμονής στην Ελλάδα. Άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας. Κόκκινη κάρτα και πολιτικό άσυλο για αλλοδαπό πρόσωπο από τον δικηγόρο μας.Διετής παραμονή στην Ελλάδα.Άδειες διαμονής Εργασίας αλλοδαπού προσώπου στην Ελλάδα. Άδεια επί μακρόν διαμένοντος. Άδεια διαμονής όλων των τύπων. Κάρτα διαμονής στους μετανάστες αλλοδαπούς. Όλοι οι δικηγόροι μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τιμές λογικές.

Άδειες παραμονής αόριστης διάρκειας αλλοδαπού. Immigration law for all the people www.kwdikas.gr, here you are. Green card for independent business and green card for spesial reasons. Red card immigration from our lawyers here in Greece - Δικηγόροι για αλλοδαπούς - Ο δικηγόρος των αλλοδαπών από την Τράπεζα Νομικών πληροφοριών Κώδικας - Δικηγόρος αλλοδαπών Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσής σας.

 

Δικαστική προστασία για αλλοδαπούς από το δίκτυο δικηγόρων Μεταναστευτικού Δικαίου 

 

Εμπιστευτείτε τους Δικηγόρους της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών Κώδικας, αφού βρισκόμαστε στον χώρο από το 1967.

 

Είστε αλλοδαπός και επιθυμείτε τις υπηρεσίες μας - Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 6945 261 828 κον Δημόπουλο Διονύση (Υπεύθυνος Επικοινωνίας) 

ή Μέσω mail στο info@kwdikas.gr

ή Μέσω της Φόρμας επικοινωνίας πατώντας εδώ (Μην ξεχνάτε τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας)

contact with us

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και θέλουν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, σύμφωνα με τον Ν.4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ (Ισχύουν εντός Ελλάδος):

Θάνατος από ατύχημα…………………………………………..15.000€

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα……………………...15.000€

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα(%) από Ατύχημα………………...15.000€

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια…………1.500€

Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια…………10.000€

 

 

Σε ότι αφορά τα κοστολόγια, τις προϋποθέσεις ασφάλισης, την έκδοση σχετικής βεβαίωσης και συμβολαίου, επικοινωνείτε με την κα Γατσώρη στο τηλ: 6942858082